Uudised ja teated

Osale küsitluses “Euroopa, mida lapsed soovivad”

31. august 2018

Internetiküsitlus kutsub lapsi ja noori üles jagama oma seisukohti Euroopa tulevikust! Uuring “Euroopa, mida lapsed soovivad” on UNICEFi ja Eurochildi ühisalgatus küsimaks laste kogemust perekonnaelust, koolist ja ühiskonnast ning nende mõtteid Euroopast. Oled alla 18-aastane? Palun osale selles eestikeelses uuringus, et sinu mõtted jõuaksid otsustajateni. Muidugi jaga seda ka oma sõprade ja lihtsalt kaaslastega. Nii […]

PRESSITEADE: Koolirahu leping sõlmitakse täna kell 15 Pärnus

31. august 2018

Täna, 31. augustil kell 15, kuulutatakse Pärnus Rüütli platsil välja algava õppeaasta Koolirahu. Lepingu allkirjastavad Pärnu linnapea, haridus- ja teadusminister, MTÜ Lastekaitse Liit, Eesti Õpilasesinduste Liit ja MTÜ TORE. Koolirahu väljakuulutamine ühendab õpilased, õpetajad, koolijuhid ja lapsevanemad tegutsema ühiselt parema koolikeskkonna nimel, soosides kooli algatust koolikeskkonna probleemide lahendamisel. Koolirahu eesmärk on meenutada igal aastal teekonda […]

Kiusamise ennetamisse tuleb kaasata kogu grupp

29. august 2018

Kiusamine on grupifenomen ja seetõttu tuleb ka ennetustegevusse kaasata kogu grupp. Kiusaja ja kiusatu rolli sattumises puudub ühene selge muster. Kuna igaüks võib sattuda mõlemale poolele, vajab igaüks ka teadmisi heaks kaaslaseks olemise olulisusest ja oskuseid, kuidas seda ise olla. Loe edasi portaalist Pere ja kodu

Koolirahu leping allalaadimiseks

29. august 2018

31. augustil kell 15 Pärnus Rüütli platsil haridusministri, MTÜ Lastekaitse Liit, Pärnu linnapea, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja MTÜ NÜ Tore vahel poolt allakirjutatava Koolirahu lepingu saab allkirjastada ka iga kool ja klass ise, laadides Koolirahu veebilehelt alla lepingu. Lepingu leiad vajutades SIIA. 

Lastekaitse Liidu Fondi stipendium lapse ande arendamiseks

28. august 2018

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. Lastekaitse Liit tänab […]

Üleriigiline koolirahu kuulutatakse välja Pärnus

22. august 2018

Traditsiooniline Koolirahu algavaks õppeaastaks kuulutatakse välja 31.augustil Pärnus Rüütli platsil. Koolirahu leping sõlmitakse iga kooliaasta Koolirahu tseremoonial MTÜ Lastekaitse Liidu, haridus- ja teadusministri, Koolirahu linna esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja MTÜ NÜ Tore vahel. Koolirahu liikumise eesmärgiks on saavutada üheskoos turvaline ja sõbralik koolikeskkond õpilastele, õpetajatele, koolipersonalile, lastevanematele ja erinevatele kooliga seotud huvigruppidele. Tseremoonia järel […]

Kuidas lapse koolikotti kergemaks muuta

16. august 2018

Lastekaitse Liit korraldas möödunud aastal küsitluse lapse koolikoti kaalu vähendamiseks, saates temaga seotud osapooltele ettepanekud, mida saad lugeda siit. Delfi noppis uue kooliaasta eel küsitlusest vanemate poolt enim pakutud lahendused. Neid saab lugeda siit. 

Lapse laagrisuve parimaks õnnestumiseks

8. juuli 2018

Laagrisuvi on täies hoos, pakkudes huvitavaid tegevusi ja mõnusat põnevust ning kasvatades väikeses inimeses iseseisvust. Loe ajakirjast “Märka last” Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ programmide juhi Annika Silde praktilisi nõuandeid laagrisuve õnnestumiseks. Artikli leiad siit.

Ene Tomberg: “Miinimumelatise vähendamine ei ole lapse huvides!”

2. juuli 2018

MTÜ Lastekaitse Liit on vastu Justiitsministeeriumi kavatsusele vähendada miinimumelatist kolm korda senisest ehk 84 euroni kuus – riik peab oma otsustes lähtuma laste huvidest. Kuula Vikerraadiost Lastekaitse Liidu presidendi Ene Tombergi intervjuud. 

Pressiteade: Lastekaitse Liit on vastu miinimumelatise vähendamisele 84 euroni kuus

27. juuni 2018

MTÜ Lastekaitse Liit on vastu Justiitsministeeriumi kavatsusele vähendada miinimumelatist kolm korda senisest ehk 84 euroni kuus, esitades täna ministeeriumile ka vastavasisulise arvamuse perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsuse osas. Lastekaitse Liidu arvates on äärmiselt taunitav olukord, kus Eestis on üle 12 000 lapse, kelle ülalpidamiskohustust vanema poolt vabatahtlikult ei täideta. Elatise maksmisest kõrvalehoidumine ei saa olla […]