Uudised ja teated

Türi valla laste ja perede heaolu võrgustik tugevdab koostööd

27. oktoober 2021

Eile ja täna toimub Türi vallas lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule Lastekaitse Liidu koolitus “Koostöös lapse heaks!” “Enamasti ei ole tegu ühe probleemi ja ühe põhjusega, vaid lapsega seotud mure ja selle taust on komplekssemad – tegevus on efektiivsem, kui erinevad spetsialistid, kelle abi ja toetust on vaja, teevad ühiselt eesmärgile suunatud koostööd – ühe […]

Pärnu Postimees | Iga kolmas täiskasvanu ei pea laste füüsilist karistamist vägivallaks

22. oktoober 2021

21. oktoobril avaldas Pärnu Postimees artikli, milles osundas tõsiasjale, et iga kolmas täiskasvanu ei pea laste füüsilist karistamist vägivallaks.  Lastekaitse Liit ei kommenteerinud juhtumit, mis oli ajendiks artikli kirjutamiseks, kuid avaldas seisukoha, et igasugune vägivald, nii füüsiline kui vaimne, on lubamatu. Liit on mures, et hoolimata füüsilise karistamise keelustamisest 2016, ei pea paraku 36% täiskasvanutest […]

MEEDIAKAJASTUSED | Lastekaitse Liidu stipendiumile kandideeris 93 noort

22. oktoober 2021

1. septembrist 15. oktoobrini said kõik põhi- või keskharidust omandavad Eestimaa noored taotleda Lastekaitse Liidu Fondist stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel või huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Käesoleval aastal taotleb toetust 93 noort 12 erinevast maakonnast: Ida-Virumaalt (40), Harjumaalt (21), Tartumaalt (9), Viljandimaalt (7), Järvamaalt (4), Pärnumaalt (4), Põlvamaalt (2), Valgamaalt (2), Lääne-Virumaalt […]

Arvamus Vabariigi Valitsuse määruse “Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused” eelnõule

21. oktoober 2021 Rahandusministeeriumile 21. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Rahandusministeeriumile arvamuse Vabariigi Valitsuse määruse "Taaste- ja vastupidavuskava elluviimise korraldus ja toetuse andmise üldtingimused" eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Heaolu arengukava juhtkomitee liikmena palub Lastekaitse Liit oma arvamuses taaste- ja vastupidavuskava elluviimisel lähtuda muu hulgas lapse parimatest huvidest. Eesti Vabariigi poolt 30 aastat tagasi ratifitseeritud ÜRO lapse õiguste konventsiooni [...]

Esse | Lapsed internetis

21. oktoober 2021

20. oktoobril oli Kanal2 saates “ESSE” arutelu teemal lapsed internetis. Avameelse intervjuu andis kiusamise tõttu elust lahkunud Heldin Noole ema Irma Nool. Teemadel mida lapsed internetis teevad ning millised on seal valitsevad ohud arutlesid Eesti juutuuber – laste teerajaja, nüüd täiskasvanuikka jõudnud Maria Rannaväli, ajakirjanik Kristjan Ojang, Lastekaitse Liidu Targalt internetis projekti koordinaator Malle Hallimäe […]

Lastekaitse Liidu stipendiumile kandideeris 93 noort

21. oktoober 2021

Lastekaitse Liidu Fondi kandideeris kokku 93 noort üle Eesti, kes taotlevad toetust oma annete arendamiseks. 1. septembrist 15. oktoobrini said kõik põhi- või keskharidust omandavad Eestimaa noored taotleda Lastekaitse Liidu Fondist stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel või huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Käesoleval aastal taotleb toetust 93 noort 12 erinevast maakonnast: Ida-Virumaalt (40), […]

Arvamus perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõule

13. oktoober 2021 Sotsiaalministeeriumile 13. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile arvamuse perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise eelnõule. Kokkuvõte arvamusest MTÜ Lastekaitse Liit, olles muuhulgas võrdse kohtlemise võrgustiku liige, nõustub eelnõuga kavandatavate muudatustega, mille eesmärk on luua suurem õigusselgus ja tagada võrdne kohtlemine muuhulgas nii lastele, kelle elatist maksma kohustatud vanema suhtes on [...]

MEEDIAKAJASTUSED | “Spoofy” õpetab lastele küberturvalisust

13. oktoober 2021

Sügise algus tõi lastele uue küberturvalisuse mängu «Spoofy», kus mängijad õpivad internetis käituma, ohte ära tundma ja abi küsima. Telia ja Lastekaitse Liidu koostöös tehtud uuringust on selgunud, et igalt kümnendalt lapselt on internetis raha välja pressitud või on temaga ühendust võtnud võhivõõras. «Spoofy» seda lünka täidabki: mängus saavad lastest küberkangelased, kes aitavad mitmesuguseid tegelasi ning […]

Arvamus perelepitusseaduse eelnõu 438 SE kohta

13. oktoober 2021 Riigikogu õiguskomisjonile 13. oktoobril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu õiguskomisjonile omapoolse arvamuse perelepitusseaduse 438 SE eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et riik on teinud aastaid oodatud sammud riikliku perelepitussüsteemi loomiseks, sh rahastuse osas, kuna perelepitusteenuse laialdasem kasutamine aitab tagada ka Eesti Põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada [...]

Veel kolm päeva saab kandideerida Lastekaitse Liidu fondi stipendiumile

13. oktoober 2021

Sel reedel, 15. oktoobril on viimane päev kandideerida Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal. Tänavu on fookuses huviharidus ning seeläbi laste ja noorte vaimse tervise toetamine. Stipendiumidena läheb jagamisele 10 000 eurot, taotlemine toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi e-ankeedi kaudu. “Meie […]