Uudised ja teated

Seminari „Samal poolel – lapse poolel“ on keskmes lapse heaolu hindamine

23. november 2017

Täna arutlevad Tallinna Ülikoolis üle 150 lastega seotud spetsialisti lapse heaolu hindamise teemal. Lastekaitse Liidu eestvedamisel koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga toimub lastekaitsetöötajatele ja sotsiaaltöötajatele vastavasisuline seminar sarjas „Samal poolel – lapse poolel“. Järgides ÜRO lapse õiguste konventsiooni suuniseid, saab iga lapsega töötav inimene (lastekaitsetöötaja, politseiametnik, kohtunik jne) kaasa aidata lapse õiguste ja heaolu tagamisele. Last puudutavaid otsuseid […]

Seminari „Samal poolel – lapse poolel“ on keskmes lapse heaolu hindamine

23. november 2017

Täna, arutlevad Tallinna Ülikoolis üle 150 lastega seotud spetsialisti lapse heaolu hindamise teemal. Lastekaitse Liidu eestvedamisel koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga toimub lastekaitsetöötajatele ja sotsiaaltöötajatele vastavasisuline seminar sarjas „Samal poolel – lapse poolel“. Järgides ÜRO lapse õiguste konventsiooni suuniseid, saab iga lapsega töötav inimene (lastekaitsetöötaja, politseiametnik, kohtunik jne) kaasa aidata lapse õiguste ja heaolu tagamisele. Last puudutavaid otsuseid […]

Vägivallaennetuse auhind tunnustab märkamiskultuuri

20. november 2017

Just Film Festivali lapse õiguste programmi avamisel antakse esimest korda välja vägivallaennetuse auhind, president Kersti Kaljulaid annab auhinnad üle 20. novembril kell 13.00. Vägivallaennetuse auhindadega tunnustatakse inimesi, kes oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega on möödunud aasta jooksul andnud olulise panuse vägivallaennetusse Eestis. Kokku laekus 36 ettepanekut 29 kandidaadi kohta, kelle seast valis komisjon välja […]

Täna on rahvusvaheline lapse õiguste päev!

20. november 2017

Täna, 26 aasta eest, 20. novembril 1991, jõustus Eestis ÜRO lapse õiguste konventsioon, millega Eesti on kohustatud tagama igale siin elavale lapsele rahvusvaheliselt tunnustatud õigused. Tänasega saab alguse Lastekaitse Liidu poolt novembris tähistatava lapse õiguste kuu sündmusterohkeim nädal: 23. novembril toimub Lastekaitse Liidu järjekorras IX tasuta seminar lastekaitsetöötajatele teemal “Lapse heaolu hindamine” . 24. novembril […]

Täna on laste seksuaalse väärkohtlemise vastane päev

18. november 2017

ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 34 kohaselt on igal lapsel õigus olla kaitstud igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse väärkohtlemise eest. Väärkohtlemise vähendamisel on oluline osa ennetustegevusel –  hoia oma suhet lapsega lähedasena. Kui sul on aga kahtlus, et sinu, sinu tuttava, sõbra, kolleegi või naabri laps on sattunud väärkohtlemise ohvriks, siis teavita politseid või oma […]

Children’s Rights Month – annual tradition of the Union for Child Welfare

13. november 2017

On 20 November, Universal Children’s Day is celebrated throughout the world. The Estonian Union for Child Welfare has declared November as Children’s Rights Month, during which principles enshrined in the United Nations Convention on the Rights of the Child will be highlighted traditionally through different activities. The governments of the States Parties to the UN […]

The annual conference of the Estonian Union for Child Welfare ‘How Are You, Estonian Child? In Cooperation for the Child

13. november 2017

The annual conference of the Estonian Union for Child Welfare, entitled ‘How Are You, Estonian Child? In Cooperation for the Child’, will be held on 24 November in Mektory Business and Innovation Centre (located at Raja 15, Tallinn). Estonia is undergoing changes in activities concerning child offenders (abolition of juvenile committees, implementation of restorative justice in activities concerning […]

Lastekaitse Liit osaleb Taanis konverentsil “Mobning anno 2017”

7. november 2017

Täna toimub Kopenhaagenis rahvusvaheline konverents “Mobning anno 2017”, mille avasõnades märkis Taani kroonprintsess Mary, et igal aastal alustavad üha uued ja uued väikesed lapsed programmi Fri for Mobbery kaudu mitte ainult kiusamise vastu, vaid asuvad õppima häid sotsiaalseid suhteid – ja nii juba kümme aastat. Lastekaitse Liidu programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” kaudu on ka […]

Lapse õiguste kuu – Lastekaitse Liidu iga-aastane traditsioon

6. november 2017

  Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. Lastekaitse Liit tähistab novembris lapse õiguste kuud, mille raames juhitakse traditsiooniliselt erinevate tegevuste raames tähelepanu ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevatele põhimõtetele. ÜRO lapse õiguste konventsiooniga liitunud riikide valitsustel on kohustus teavitada elanikkonda lapse õiguste konventsiooni sätetest. Riigid peavad aktiivselt võtma kasutusele meetmeid, et jõuda kõigi […]

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub lapsi ja noori osalema ideekonkursil teemal  „Koostöös lapse heaks“

23. oktoober 2017

MTÜ Lastekaitse Liit kutsub lapse õiguste kuu raames lapsi ja noori osalema ideekonkursil teemal  „Koostöös lapse heaks“. Ootame ideekirjeldusi mistahes vormis kõikidelt 14–18 aastastelt lastelt ja noortelt. Konkursile ootame ideid, kuidas saaks koostöös kaasa aidata, et noor ei rikuks seadust. Mida peaksid lapsevanemad, lastekaitsetöötajad, õpetajad, noorsoopolitseinikud ja teised spetsialistid tegema selleks, et alaealised ei rikuks seadust? Alljärgnevalt […]