Uudised ja teated

Mida Sinu laps internetis teeb?

18. oktoober 2017

“Aita lapsel astuda esimese samme internetimaailmas – siis on suurem ka võimalus, et laps jagab vanemaga ka teismelisena oma internetikogemusi,” soovitab Lastekaitse Liidu internetiturvalisusele suunatud projekti “Targalt Internetis” projektijuht Malle Hallimäe. Tele2 tellitud Norstati rahvusvaheline uuring väidab, et umbes pooltele Eesti lastele ei ole kodus interneti kasutamise kohta ühtki reeglit kehtestatud. Loe edasi Eesti Päevalehest.

Sallivus, austus, hoolivus ja julgus – laste õppetöö kaasamine valimisvõitlusesse on kohatu

15. oktoober 2017

MTÜ Lastekaitse Liit avalik pöördumine Valimiseelsesse erakondadevahelisse debatti haarati kiusamisest vaba elutee sümbol, Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ maskott Sõber Karu, mis on tuttav väga paljudele lasteaia- ja koolilastele, nende õpetajatele ja vanematele. Taani kroonprintsessi Mary poolt 2007. aastal ellu kutsutud metoodika jõudis Eesti lasteaedadesse 2010. aastal ja koolidesse 2013. aastal. Tänaseks […]

Raamat “Mina olen enda oma” pälvis Selge sõnumi auhinna!

13. oktoober 2017

Raamat “Mina olen enda oma” on saanud parima tarbeteksti Selge sõnumi auhinna!    Telli tasuta raamat ja abimaterjal täiskasvanule eesti või vene keeles Lastekaitse Liidu e-poest või loe Lastekaitse Liidu kodulehel kas eesti või vene keeles.

Lastekaitse Liit säästva arengu komisjoni liikmena hakkab osalema üleilmsetes projektides

13. oktoober 2017

Lastekaitse Liit on liikmeks koos teiste riigi pikaajalise jätkusuutliku arenguga seotud valdkondi esindavate katusorganisatsioonidega säästva arengu komisjonis, mis nüüdsest osaleb ka ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide seires ning elluviimises. Tegemist on 1996. aastal loodud valitsusväliste organisatsioonide esindajatest koosneva asjatundjate komisjoniga riigi pikaajalist säästva arengu poliitika analüüsimiseks. Lastekaitse Liitu esindab komisjonis president Loone Ots.

Tutvu värske kordusküsitluse “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides” tulemustega!

10. oktoober 2017

Aastal 2017 saavad esmakordselt kohaliku omavalitsuse volikogude valimistel osaleda ka vähemalt 16-aastased noored. „Noorte osalemine enda ja ümbritseva elu korraldamisel ning vabatahtlikus tegevuses loob baasi tugeva kodanikuühiskonna arengule, milles noored on aktiivseks sotsiaalsete muutuste osapoolteks,“ rõhutasid Dalia Doman ja Linda Tälli Lastekaitse Liidu Noortekogust oma ettekandes märtsis toimunud 13. Linnade ja Valdade Päeval. MTÜ Lastekaitse […]

Rahvusvahelise projekti MAPChiPP ümarlaud

6. oktoober 2017

Lapsesõbraliku õigusemõistmise ümarlaud toimus Justiitsministeeriumis 25. septembril. Ümarlaual arutati rahvusvahelistest suunistest tulenevaid ootusi spetsialistidele, tänase praktika kitsaskohti ning katsetati Euroopa Põhiõiguste Ameti kontrollküsimustikku, mis aitab spetsialistidel lähtuda lapsesõbraliku kohtlemise põhimõtetest. Ümarlaua korraldas Lastekaitse Liit koostöös Justiitsministeeriumiga rahvusvahelise projekti MAPChiPP raames. Loe projektist lähemalt siit.

Kandideeri Lastekaitse Liidu stipendiumile!

4. oktoober 2017

MTÜ Lastekaitse Liit ootab sooviavaldusi Lastekaitse Liidu fondi stipendiumikonkursile. Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Selle taotlejalt eeldatakse märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal, näiteks aineolümpiaadid, spordivõistlused, konkursid või muu selline.   Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada põhi- ja […]

Laste heaolu tõstev koostööprojekt

1. oktoober 2017

MTÜ Lastekaitse Liit on ühinenud Balti riikide koostööprojektiga, mille eesmärgiks on parendada noorsootöö kvaliteeti Balti regioonis. Projekti tegevustega edendatakse tõenduspõhiseid  noortepoliitika ja noorsootöö praktikaid, sh luuakse noorte heaolu monitooringusüsteem. Projekti tegevustega toetatakse nii riikliku, piirkondliku kui ka kohaliku tasandi noortepoliitikat ja noorsootööd ning tõstetakse selles valdkonnas praktiseerivate inimeste kompetentse. Lisaks kogutakse ja levitatakse informatsiooni, mille […]

Video koolirahu sõlmimisest Tartus

26. september 2017

Lastekaitse Liidu eestvedamisel sõlmiti 1. septembril kaheksateistkümnendat korda Koolirahu. Alanud õppeaastal kannab Koolirahu Tartu linn. Vaata valminud meeleolukat videot, mille autoriks Riho Raave.

Lastekaitse Liidu “Kiusamisest vabaks!” metoodika koolitustele on veel vabu kohti!

20. september 2017

2017.a  sügisel algavad taas „Kiusamisest vabaks!“ põhikoolitused lasteaedadele: 19.-20. septembril Tallinnas 03.-04. oktoobril Tallinnas 16.-17. oktoobril Tartus 23.-24. oktoobril Tartus 31. oktoobril – 01. novembril Pärnus 14.-15. novembril Viljandis 16.-17. novembril Tallinnas (vene keeles) 28.-29. novembril Narvas (vene keeles) Koolitusgrupid on komplekteeritud kevadel esitatud sooviavalduste alusel. Üksikutesse gruppidesse on veel vabu kohti, nende osas info […]