Uudised ja teated

Lastekaitse Liit 31!

2. oktoober 2019

Lastekaitse Liidul on täna sünnipäev! Täna tähistab MTÜ lastekaitse Liit oma sünnipäeva. 31 aastat tagasi, 2.oktoobril aastal 1988 kogunesid Viljandis Ugala teatrisaalis 259 inimest, et päeva jooksul rääkida laste ja perede muredest ja probleemidest. Peamiselt lastearstidest koosnenud I Lastekaitse Liidu üldkogu otsusena taasloodi Eestis Lastekaitse Liit. Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg leiab, et pikkade aastate […]

Valminud on Märka Last ajakirja erinumber “Kiusamisest vabaks!”

26. september 2019

Sügise alguse puhul on valminud ajakirja Märka last uus “Kiusamisest vabaks!” erinumber. “Mis saaks siis, kui igaüks meist peatuks ning mõtleks hetkeks, kas ja mida mina selle teemaga seoses teha saan?” on Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala juhtkirjas esitatud küsimus.“Usun, et nõustute, kui väidan, et kiusamise ennetamine ei saa olla ühekordne südametunnistusele koputamise aktsioon. Pigem […]

Lastekaitse Liit võõrustas Ukraina haridustöötajaid

25. september 2019

MTÜ Mondo korraldas sel nädalal koostöös Lastekaitse Liiduga kohtumised Ukraina Luganski haridustöötajatega. 23. septembril toimunud kokkusaamisel tutvustas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala Ukraina delegatsioonile liidu tegevusi ja ühiskondlikku rolli ning projekti “Targalt internetis” koordinaator Malle Hallimäe rääkis internetiturvalisusest. “Meie kultuuriruum on erinev, kuid teemad ja elulised näited, millega silmitsi seisame, sageli üsna sarnased,” kommenteeris Varje […]

Noorte hinnangul kaasneb arvutimängudega ka palju positiivset

19. september 2019

Telia poolt läbi viidud värskest uuringust selgub, et kuigi suurem osa teismelisi mängib igapäevaselt arvutimänge, ei näita vanemad selle vastu üles kuigi suurt huvi. Noorte sõnum lapsevanematele on see, et nad on kaasnevatest riskidest teadlikud ning et mängimisega kaasneb ka palju positiivset. Telia Company viis sel aastal läbi Children’s Advisory Panel (CAP) uuringu, milles osales […]

September on üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaaniakuu

17. september 2019

Septembris toimub üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaania – Positive Online Content Campaign. Kampaania eesmärk on juhtida tähelepanu juba olemasolevatele veebilehtedele ja rakendustele, mis pakuvad lastele eakohast ja arendavat õpi- ning meelelahutuslikku sisu, aga ka kutsuda üles looma uusi rakendusi ja keskkondi lastele. Ülevaate saamiseks ning innustamaks sisuloojaid looma lastele uusi eakohaseid ja arendavaid teenuseid […]

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust saada stipendiumi oma ande arendamiseks!

9. september 2019

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. MTÜ Lastekaitse Liit […]

Liikmeseminar “Koos oleme tugevad”

5. september 2019

MTÜ Lastekaitse Liit on saanud KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2019. aasta taotlusvoorust toetust, et viia läbi Lastekaitse Liidu liikmetöö ja sisekommunikatsiooni arendusseminar koos Lastekaitse Liidu liikmetega. Projekti eesmärk on valmistada ette MTÜ Lastekaitse Liit sisekommunikatsiooni ja liikmetöö arendamise tegevuskava vastavalt Lastekaitse Liidu 2019-2022 strateegias püstitatud arengueesmärkidele.Eesmärgi toetamiseks viiakse läbi 6.-7.september MTÜ Lastekaitse Liidu arenguseminar Pivarootsi […]

Lastekaitse Liit korraldab Võrus noorte mentorite teabepäeva

2. september 2019

Juuli keskel pöördus kohalik initsiatiivigrupp Lastekaitse Liidu poole, et mõelda välja variante, kuidas ühiselt aidata vabatahtlikke noori, kes sooviksid olla mentoriteks koolikiusamise all kannatavatele noortele. Sellega seoses on korraldab Lastekaitse Liit täna Võrus noorte mentorite teabepäeval. Teabepäeval jagavad teadmisi programmi “Kiusamisest vabaks!” koolide koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe, kes räägib koolivägivalla ja kiusamise olemusest ning kuidas seda […]

Koolirahu kuulutatakse välja täna Narvas

1. september 2019

Traditsiooniline Koolirahu algavaks õppeaastaks kuulutatakse välja tänasel tarkusepäeval kell 15 Narva linnuses. Üle-eestiline koolirahu leping sõlmitakse iga õppeaasta alguses koolirahu tseremoonial MTÜ Lastekaitse Liidu, haridus- ja teadusministri, koolirahu linna esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja MTÜ NÜ TORE vahel. „Igal aastal kuulutame välja koolirahu, et uuendada lubadust: me hoolitseme üksteise eest. Kool peab olema koht, kus […]

Targalt internetis noorte suveseminar

28. august 2019

27.-29.augustil toimub Targalt internetis noorte suveseminar Nelijärvel. Seminaril osalevad noored, kes on huvitatud erinevatel digimaailma puudutavatel teemadel kaasa rääkima ja toetama eakaaslaste ja nooremate teadlikku ja turvalist käitumist internetis. Kolme päeva jooksul luuakse lauamänge ja küberkaitsealane võistlus õpilastele, luuakse muinasjuttude ainetel õpivideo, arutatakse erinevatel teemadel, näiteks kuidas e-poodlemise riske maandada, lunavara juhtumit lahendada või kuidas […]