“Samal poolel – lapse poolel” juubeliseminar keskendus sõltuvusteemadele

Eelmisel neljapäeval osales samaaegselt 134 lastega töötavat spetsialisti enam kui neljakümnest erinevast omavalitsusest Lastekaitse Liidu seminaride sarja “Samal poolel – lapse poolel” veebiseminaril alateemal „Sõltuvuste mitu tahku“. Sõltuvusteemasid käsitlev seminar toimus koostöös Eesti Advokatuuri, Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna ja Sotsiaalministeeriumiga.Selleks, et abivajav laps saaks vajalikku tuge, on vaja sujuvat koostööd ning teadmisi, kuidas probleeme märgata ning kust abi saada. Laps ei ole sõltlane, laps on abivajaja. Sõltuvusteemast tulenevalt on oluline roll kanda valdkonna ekspertidel, keda oli seminari päevakavas mitmeid.

Ekspertteadmisi ja kogemuspõhiseid nõuandeid kaassõltuvusest ning sõltuvushäirest jagas 18. mail toimunud veebiseminaril  vaimse tervise keskuse Libertas juhataja ning kogemus- ja sõltuvusnõustaja Kalle Hallik. Tervise Arengu Instituudi uimastite ja sõltuvuste keskuse juht Aljona Kurbatova andis põhjaliku ülevaate nii olemasolevate teenuste, abivõimaluste kui sekkumiste kohta ja Torujõe noortekodu kogemusest kõneles psühholoog Viktor Korobka. Sotsiaalkindlustusameti mitmedimensioonilise pereteraapia terapeut Marju Kirt jagas kogemusest lähtudes praktilise samme ja soovitusi, tuues juurde ka teaduspõhisuse. Politsei- ja Piirivalveameti veebipolitsei teenuse koordinaator Andero Sepp, piirkonnapolitseinik Kaire Kukk ja ennetusteenuse omanik Gerli Grünberg andsid ülevaate nii valdkonnaülesest ennetusest ja veebipolitsei tööst kui ka nõuannetest, mida probleemide lahendamiseks peale hakata. Päeva lõpetas koolitaja, eripedagoog ning noorte nõustaja Pille Kriisa ja “kriisa-abi”.

Seminari päeva modereerisid Pille Kriisa ja Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna nõustamisteenuse talitluse peaspetsialist Tuuli-Brit Vaga. Ülekande seminarist tõid spetsialistideni noored ettevõtte loojad Indrek Kivisalu ja Joosep Michels.

“Et seminar saaks mitmekülgsetele vajadustele vastav, lähtusime nii seminari teema kui ka ekspertide valimisel varasemalt kogutud sihtrühma ettepanekutest ning soovitustest,” ütles Lastekaitse Liidu koordinaator Eliise Tiidussalu. “Laste ja perede toetamine ning oskus igas vanuses lapsega vahetult suhelda on iga lastekaitsetöötaja oluline igapäevatöö osa, mistõttu on lastekaitsetöötajate julgustamine äärmiselt tähtis,” lisas Tiidussalu.

Mitte sõltlasest noor, vaid abivajav noor

Toodi välja, et lisaks uutele teadmistele pakkus päev enesekindlust edasi toimetamiseks ning ühe mõttena jäi kõlama, et kergekäeliselt ei tohi kedagi sõltlaseks tembeldada – sõltuvushäire on haigus, mida diagnoosib arst.

„Sõltuvusel on erinevad staadiumid ning esimene sellest on eitamine, mil sõltlane enam ei näe kui sageli ta näiteks alkoholi tarvitab. Järgmiste sammudena tekib tolerantsus, kaob kontroll tarvitamise üle, tekib üleüldine degradatsioon ja impulsiivsuse järsk tõus ning kinnismõtteline tarvitamine,“ jagas kogemus- ja sõltuvusnõustaja Kalle Hallik. Ühtlasi soovitas Hallik: „ ärge kartke oma häbi, et keegi saab teada, kartke, et sõltuvus süveneb kui te sellega ei tegele“.

Ettekande järgselt tõid spetsialistid märksõnadena esile kui oluline on lapsevanemate julgustamine oma häbitundest üle olema, sest iga laps vajab õnnelikku vanemat, kes tunneb tema vastu huvi.

Rahulolu seminariga

Veebiseminari ülekandele paralleelselt toimus infovahetus Slido keskkonnas, kus rääkis korraga kaasa üle 77 spetsialisti. Rõhuti koostöö vajalikkusele erinevate osapooltega, kelle hulgas nii lapsevanemad kui ka erinevad spetsialistid ja ametiasutused. Osalenud spetsialistid tõid esile, et seminar oli ülevaatlik, põhjalik, hästi korraldatud ja andis palju positiivsust ning häid mõtteid edasiseks tööks. Tagasisidestajatest üle 90% väljendasid terviklikku rahulolu seminari osas, kellest üks tõi esile: “Mul on hea meel, et Lastekaitse Liit on üle kümne aasta seminare teinud – olen alati üritanud osaleda ja palju kasulikku teavet saanud, aitäh eestvedamast!”. Erinevaid teemasid peeti huvitavaks, toodi esile soovi ettekandjaid ja esitajaid pikemalt kuulda, kohapeal osaleda ning 100% tagasisidestajatest soovivad seminaridel ka edaspidi osaleda.Tegemist oli järjekorras kahekümnenda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjas “Samal poolel – lapse poolel”, mis sai alguse juba 2013. aastal ning kus osaleb tavapäraselt 100-200 lastekaitsetöötajat üle Eesti. Seminaride sari on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele ning seminare viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!” raames, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Advokatuuri toel.

narko.ee

alkoinfo.ee

noored.alkoinfo.ee

tubakainfo.ee

tarkvanem.ee