MEEDIAKAJASTUS | PEALINN: Ligi pooled lapsevanemad sallivad mõnel puhul kehalist karistamist: koduvägivald sünnitab omakorda koolikiusamist ja vaenulikke suhteid

24. jaanuar 2023
image_print

Lastekaitse Liidu projektijuht Annika Silde andis 20. jaanuaril vastused füüsilise karistamise teemal ajalehele Pealinn.

Abiks lapsevanemale:

Lapsevanemal võib olla puudus oskustest, kuidas keerulistes olukordades lapsega hakkama saada. Tunded kasvavad üle pea ja kasutusele tulevad automaatselt need viisid, mida on ise kogenud.

Laps harjub pealt nägema, kuidas isegi täiskasvanud kasutavad lahkarvamuste lahendamisel ja enda kehtestamisel vägivaldseid võtteid, siis õpitakse loomulikult ka enda suhetes samu mustreid kasutama.

Kehalist karistamist sallivate lapsevanemate protsent on tõepoolest väga suur. See number võib näidata ka seda, et lapsevanematel on puudu teadmistest ja oskustest. Ei teata kuidas toimida keerulisemates olukordades ja lahendada lapsega konfliktsituatsioone kasutades positiivseid kasvatusvõtteid. Lapse füüsilisele karistamisele peaks kehtima nulltolerants ükskõik mis puhul. Laste kehalise karistamise number muutub vaid siis, kui ühiskonnas paranevad üldised hoiakud. Laste füüsiline karistamine ei ole mitte üheski olukorras mõeldavaks valikuvõimaluseks. Kehalise karistamise suurt sallivusprotsenti näitavas uuringus on välja toodud seegi, et sääraste hoiakutega lapsevanemad on ise samuti kogenud füüsilist karistamist. Seega – mida rohkem on lapsi, kes kasvavad turvalises vägivallavabas keskkonnas, seda rohkem on tulevikus ka lapsevanemaid, kes oma lastega positiivseid kasvatusvõtteid harrastavad.