2022. aastal sai tasuta juriidilist nõustamist 133 inimest

Ajavahemikul 12.01.-14.12.2022 toimus Hea nõu lastega peredele! projekti raames kokku 133 nõustamist. Venekeelseid nõustatavaid oli 33. Nõustamised toimusid teenuse suurema kättesaadavause tagamiseks telefoninõustamistena.Endiselt on nõustamise teemadeks kõige rohkem elatise ja suhtluskorraga seonduvad küsimused. Eraldi saab välja tuua I poolaastal piiriüleste konfliktidega seonduvate teemade mahu kasvu võrreldes eelnevate aastatega.

Vanema ülalpidamiskohustuse eiramise tõttu oli ka 2 pöördumist alaealistelt.

Teemad, millega käesoleval perioodil nõustamisele registreeruti: Hooldusõigus (sh peatamine, piiramine, ainuhooldusõigus); elatis (täitmine, elatisabi taotlemine, vähendamine; suurendamine; uus regulatsioon); otsustusõigus (lapse elukoht, eriavajadustega lapse haridus, kooli valik, reisimine, vaktsineerimine, vajalik ravi); varalised küsimused (sh ühised laenud, ühise elamispinnaga seonduv, ühisvara, sh jagamine); pärimine (nii alaealine pärija, pärandvara jagamine, testeerimine); piiriülesed juhtumid, sh elatis, suhtluskord; eestkoste, sh sündimata lapse eestkoste;  lapsendamine; lapse õigused suhetes vanematega; isaduse tuvastamine; lapse õigus mitte oma vanemaga kohtuda; vanavanemate õigused; lähisuhtevägivald; lähenemiskeeld; küsimused seoses vaenulike naabrite ja lapse õigustega;  sõltuvusprobleemid või vaimse tervise probleemid vanemal; lapse nime muutmine; elamisloa taotlemine; riigi õigusabi.

Nõustamine jätkub 11. jaanuaril 2023.

Seniks suuname inimesi pöörduma sõltuvalt murest kas www.lastekaitseliit.ee/vajad-abi, Lasteabi 116111 www.lasteabi.ee või kohaliku lastekaitsetöötaja poole. Juriidilistel teemadel soovitame vaadata ka www.juristaitab.ee, kus olemas KKK ka pereõiguse alastel teemadel nii eesti kui vene keeles.

Kellel soov end uueks hooajaks ootejärjekorda panna, saab seda teha kirjutades liit@lastekaitseliit.ee või helistades E-R kell 9-17 telefonil 631 1128.

 

Lisainfo ja temaatilised artiklid: