MEEDIAKAJASTUS ERR: Lastekaitse liit soovib väikelaste vanemate õiglasemat kohtlemist

5. november 2022
image_print

Lastekaitse Liit tegi sotsiaalministeeriumile ettepaneku algatada ravikindlustuse seaduse muutmine, et tagada väikelaste vanemate võrdsem kohtlemine. Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar andis sellega seoses 2. novembril Eesti Rahvusringhäälingule intervjuu.

Helika Saar: Kui muidu makstakse haige lapse hooldamise eest kindlustatule 80 protsenti tema päevatulust, võttes arvesse eelmise kalendriaasta sissetulek, siis vanemahüvitiselt sotsiaalmaksu ei võeta ja arvestuse aluseks on nii-öelda töötasu alammäär. See tähendab, et lapsevanemad kaotavad lapsehoolduspuhkuselt tulles hooldushüvitise päevarahas mitmekordselt. Seda võrreldes olukorraga, kui nad saaksid hooldushüvitist oma palga järgi