Koolirahu väljakuulutamine Paides 1.septembril – koolirahvast tervitavad Vabariigi President Alar Karis ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas

1. september 2022

Täna, 1. septembril kuulutatakse üle-eestiline koolirahu välja Paides. Paide kui algava õppeaasta koolirahu tiitlit kandev linn korraldab sel puhul õpilaste rongkäigu ning piduliku avatseremoonia Paide Vallimäel.

Koolirahu selleaastane tunnuslause on Paidele omaselt “Koolirahu südames”.

Avatseremoonial tervitab Paide ja kogu Eesti koolirahvast Vabariigi President Alar Karis ning haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Noorte eest kõneleb Paide Gümnaasiumi abiturient Janely Allsaar.

Paidele annab koolirahu linna teatepulga üle Keila linn, mis oli koolirahu linnaks möödunud õppeaastal. Avatseremoonia kesksel kohal on koolirahu lepingu sõlmimine, mille allkirjastavad kõik koolirahu liikumise partnerid ja Paide koolide esindajad. Sündmuse lõpetab villemdrillemi kontsert.

Paide linn plaanib koolirahu linna tiitlit terve aasta auga kanda ning levitada koolirahu head sõnumit, kaasates sellesse kõik linna koolid ning kogukonnad nii linnas kui ka külades.

Paidel on suur au kanda koolirahu linna tiitlit, kuid samal ajal tähendab see meile ka kohustust pöörata enam tähelepanu turvalisele õpi- ja töökeskkonnale meie koolides,“ rõhutas Paide linnapea Eimar Veldre. „Siht on koondada noortevolikogu, koolide õpilasesindused ja juhtkonnad ning erinevad tugirühmad ja panustajad üheks koolirahu eest seisvaks võrgustikuks, et meie koolides oleks hea õppida ja õpetada,“ lisas Veldre.

Selleks, et meil oleks hea ja turvaline kooliaeg, saame panustada me kõik – märgates, hoolides, vajadusel sekkudes, aus ja julge olles. Koolrahu algab igaühe otsusest olla alati hea kaaslane. Ainult koos tegutsedes ja üksteist toetades saame tagada kestva koolirahu. Koolirahu algab südamest ja tore on, et sel aastal tähistame me seda Eestimaa südames, Paides” ütles Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.

Üle-eestilist koolirahu on kuulutatud välja alates 1999. aastast eesmärgiga märgata ja toetada kõiki, kes oma kooliteed käies vajavad turvalist koolikeskkonda, lihtsat ja segamatut koolirõõmu. Vara­semalt on koolirahu kuulutatud välja Tallinnas, Tartus, Põltsamaal, Viljandis, Valgas, Narvas, Pärnus, Põlvas, Rakveres, Elvas, Jõgeval, Sillamäel, Kuressaares, Türil, Hiiumaal, Võrus ning Keilas.

Koolirahu – see on kokkulepe, mille eesmärgiks on, et kool on kogu koolipere jaoks koht, kus kõik tunnevad end füüsiliselt, vaimselt ja sotsiaalselt turvaliselt iga päev terve kooliaasta jooksul.

Koolirahu eestvedaja on alates 2008. aastast Lastekaitse Liit, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele. Koolirahu koostööpartnerid on haridus- ja teadusministeerium, Eesti Õpilas­esinduste Liit, MTÜ NÜ TORE, Integratsiooni Siht­asutus, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Vaikuseminutid.

Lastekaitse Liit ühes oma partneritega valib igal aastal kandideerinud kohalikest omavalitsustest ühe Eesti linna või valla, mis kannab kogu aasta vältel koolirahu tiitlit.

Paide linnas tegutseb neli munitsipaalkooli, riigigümnaasium, kutsekool, erivajadustega laste kompetentsikeskus ning üks erakool.

Koolirahu koduleht, kus kõik koolid üle Eesti saavad registreerida koolirahu sõlmimise oma koolis: koolirahu.lastekaitseliit.ee