Mai 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

10. juuni 2022

"Iga laps on kunstnik, aga raske on kunstnikuks jääda täiskasvanuks saades."
- Pablo Picasso

Maikuu möödus Lastekaitse Liidu jaoks ülehelikiirusel. Andsime välja 9 arvamust, tegime suuri ettevalmistusi ISPCAN 2022 Tallinn noortefoorumi ja Presidendi lossi ees toimuva lastepäeva korraldamiseks. Meie lapse õiguste saadikud käärisid käised üles ning koostöös Õiguskantsleri kantseleiga panid paika tegevusplaani laste raporti koostamiseks ÜRO Lapse Õiguste Kommiteele. Eestimaa laste hääl sai võimendatud mitte ainult Eestis ja siinsetes meediaväljaannetes, vaid suisa rahvusvahelisel tasandil: Belgias ja Norras. Liit ei jätnud unarusse ka lastega tegelevaid spetsialiste ning korraldas koolituse Mustvee lapse heaolu toetavale võrgustikule. Projekti “Igale koolilapsele arvuti” poolt sai erinevatele omavalitsustele edastatud ports arvuteid, mis saadi annetustena tublidelt ettevõtjatelt. Projekti “Targalt internetis” naiskond andis suure panuse Eesti Inimõiguste Keskuse kampaania “Iga klikk loeb, ka sinu andmeid” loomisesse, viis lapse õiguste saadikud rahvusvahelisele seminarile ning tegeles noorte ja täiskasvanute digipädevuse tõstmisega. Programmi “Kiusamisest vabaks!” naiskond tähistas rahvusvahelist kiusamisvastast päeva ning andis väga suure panuse, et tõsta Eestimaa inimeste teadlikkust selle kohta, kuidas ja miks peab kiusamisega võitlema. Ühtlasi pingutasid nad selle nimel, et saada valmis lastelavastuse “Sõber Karu on nüüd Eestis” eestikeelne dubleeritud versioon. Kõik on uus, maikuus! Mais saime ka uue vanematekogu ja presidendi.

 

Juunis on küll algamas puhkused, kuid tundub, et ega selle tõttu nüüd töö seisma jää!

Tutvu mai kuukirjaga

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

www.lastekaitseliit.ee / Instagram / www.markalast.ee

Maikuu viimasel reedel toimus Lastekaitse Liidu üldkogu, kus võeti kokku 2021. aasta tulemused, seati tulevikusihid ning valiti vanematekogu ja president aastateks 2022-2025.

Salajase hääletamise tulemusel jätkab liidu presidendina Ene Tomberg, kes on seda tähtsat rolli kandnud varasemalt, aastatel 2018-2022 ning 1995-2000.

Vanematekogusse pääsesid samuti salajase hääletuse tulemused:

 • Vormsi vallavanem Maris Jõgeva;
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluskeskkonna valdkonnajuht Merike Koppel;
 • Tallinna Lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas;
 • Eesti Energia turvalisuse ja töötervishoiu osakonna juhataja Tamo Vahemets;
 • Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu.

Lastekaitse Liidu üldkogul valiti uus vanematekogu ja president

 • Kohtla-Järve linna multidistsiplinaarse lapse heaolu võrgustikule ja linnavalitsusele soovitused koostöö ja infovahetuse edendamiseks;
 • Mustvee valla multidsitsiplinaarse lapse heaolu võrgustiku seas info jagamist ja koostööd puudutava küsimustiku läbiviimine ja võrgustiku analüüs koolitus “Koostöös lapse heaks!” raames. Koolituse järgselt soovitused võrgustikule ja Mustvee vallavalitsusele koostöö ja infovahetuse edendamiseks;
 • Eksperthinnangu andmine taotlusvooru “Taastava õiguse arendamine Eestis II” osas Justiitsministeeriumile;
 • Sisend Sotsiaaltöö ajakirjale – Lastekaitse Liidu tegevused ja edasised plaanid; 
 • Sisend Soome Lastekaitse Keskliidule kõnest “Ukraina sõjapõgenike toetamise kogemused Eestis” tulenevate soovitustega;
 • Sisend BFM’ile mikrokraadiga täiendõppeprogrammile “Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega”.
 • Vabaühenduste Liidu üldkoosolekul;
 • Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse koostöökohtumisel;
 • Tutvustusseminaril Pärnus teemal “Riiklik perelepitus ja teavitustöö”;
 • Koostöökohtumisel Pärnu Linnavalituse sotsiaalosakonna esindajatega “Samal poolel – lapse poolel” seminaride arenduse raames;
 • Soome Lastekaitse Keskliidu kutsel laste ja perede nõuandekogu vebinaril, esitades Soome valdkondlikele spetsialistidele kõne “Ukraina sõjapõgenike toetamise kogemused Eestis”;
 • Koostöökohtumisel Helsingi Linnavalitsuse asendushoolduse osakonna järelhoolduse koordinaatoriga;  
 • Koostöökohtumisel Sotsiaalkindlustusameti esindajatega “Samal poolel – lapse poolel” seminari “Alaealine ja suitsiid” raames;  
 • Koostöökohtumisel VÕIVIK projekti lõppüritusel;
 • Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava seirekomisjoni koosolekul ja taaste- ja vastupidavusrahastu aastakoosolekul koos projektikülastustega Pärnus;
 • Viru vangla komisjoni koosolekul;
 • Eurochild Children Council uute liikmete kokkusaamisel 30. aprillist – 3. maini Brüsselis.
 • Lastekaitsepäeval Presidendi lossi ees ja Roosiaias toimuva tunnustussündmuse “Lastega ja lastele 2022” korraldamine koostöös partenritega;
 • Koolitus “Koostöös lapse heaks!” Mustvee multidistsiplinaarsele lapse heaolu võrgustikule (17.-18.05). Loe lähemalt SIIN
 • Praxisega koostöös AKF rahastustaotluses (“Kuulake meid!” Osalusuuringud poliitikakujundamises) partnerina sisendi andmine ja osalemine;
 • ISPCAN 2022 Tallinn noortefoorumi ettevalmistustööd;
 • Lastekaitse Liidu üldkogu ettevalmistused;
 • Arvamusfestivali arutelu “Kuidas õpetada lastele headust ja sallivust” ettevalmistustööd;
 • Ajakirja “Märka last” lastekaitsepäevale pühendatud erinumbri koostamine;
 • ÜRO Lapse Õiguste Komiteele laste raporti ettevalmistustööd koostöös Õiguskantsleri kantseleiga.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Maikuu jooksul toimus üks “Kiusamisest vabaks!” põhikoolitus ja viis jätkukoolitust lasteaedade meeskondadele ning lisaks veel üks metoodilisi materjale tutvustav põhikoolitus Tallinna Nõmme Gümnaasiumi töötajatele. 
 • Programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond täiendas maikuu alguses oma inimõiguste alaseid teadmisi Erasmus+ projekti koolituse “Rights are 4 All” raames Hispaanias. Lisaks Eestile osalesid projektis meeskonnad Itaaliast, Rumeeniast, Tšehhist, Slovakkiast, Bulgaariast ja Hispaaniast. 
 • 4. mail tähistasime rahvusvahelist kiusamisvastast päeva. Programmiga liitunud õppeasutustele jagasime laiali nii eestikeelsed kui venekeelsed tunnikavad, mille abil päeva tähistada. Lisaks kogusime õppeasutustelt kokku pilte enda korraldatud näitustest, mille teemaks oli ““Stopp!” kiusamisele käed”. Galerii nähtav siit
 • Valmistasime 1. juuniks rahvusvahelise lastekaitsepäeva tunnikavad, mis on nähtavad programmi koduleheküljelt eesti ja vene keeles
 • 19. mail kogunesid Kopenhaagenisse põnevale ja harivale rahvusvahelisele Free of Bullying seminarile kõigi FoB riikide – Eesti, Taani, Fääri saarte, Gröönimaa, Islandi ja Rumeenia – esindajad. Eestit esindasid programmi koordinaatorid Saskia Muru ja Aleksandra Munts-Avajõe ning pikaaegne programmi koolitaja ja praktik Kätlin Valge.
 • Programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond töötas maikuus selle nimel, et saada valmis lastelavastuse “Sõber Karu on nüüd Eestis” eestikeelne dubleeritud versioon. Eestikeelset teksti dubleerivad Pirita Majandusgümnaasiumi ning Järveküla Kooli õpilased. Salvestatud lasteetenduse digitaliseeritud versiooni näeb esmakordselt lastekaitsepäeva üritusel „Lastega ja lastele” 1. juunil Kadriorus.  
 • Sõber Karu külastas maikuu jooksul järgmisi õppeasutusi: Pirita Majandusgümnaasium, Kohtla-Järve Lasteaed Punamütsike, Saue Gümnaasium, Tallinna Allika Lasteaed, Tallinna Pelguranna Lasteaed, Tallinna Lasteaed Kajakas, Ridala Põhikooli-Lasteaed, Sõmeru Lasteaed Pääsusilm, Mäetaguse põhikool. Lisaks käis ta abiks Tiskreojas elamurajoonis, kus avati Invego firma poolt rajatud lastele mõeldud skateparki ning kohtus seal paljude Tiskreoja uute elanikega, kellele programmi “Kiusamisest vabaks!” tutvustada.

www.targaltinternetis.ee / Facebook / Instagram

 • 4. mail, rahvusvahelisel kiusamisvastasel päeval, jagasime infot mida teha küberkiusamise puhul
 • 4. mail toimus “Targalt internetis” projekti meeskonna koosolek, kus osalesid projekti tegevusi, teavitusmaterjalide loomist, aruandlust ning valmistati ette nõuandva kogu kohtumine. 
 • 5. mail, rahvusvahelisel parooli päeval, jagasime projekti veebilehel ja sotsiaalmeedias infot, kuidas teha tugevaid paroole ning kasutada kaheastmelist autentimist
 • 5.-6. mail osales projektikoordinaator Malle Hallimäe koos lapse õiguste saadikute Aveli Heletuli ja Mia-Ly Läänesaarega COFACE Families Europe DigiGen seminaril, kus noored andsid sisendi rahvusvahelise uuringuprojekti DigiGen tulemuste viimiseks laste ja noorteni. Osalesime ka seminari raames toimunud Oslo linnapea vastuvõtul, samuti jäi noortel natuke aega koos Norra noore osalejaga Osloga tutvuda. Koostöö samal teemal jätkub sügisel Safer Internet Forum-i noortepaneeli raames.
 • 13. mail osalesime Võrumaa koolieelikute ohutuspäeval TUNNEN, TEAN, OSKAN ja viisime läbi 14 8-minutilist “Targalt internetis” töötuba, kus lapsed andsid tagasisidet õppeaasta jooksul õpitubades omandatud teadmistest. Kokku osales õpitubades pea 300 koolieelikut. Rohkem infot leiab Võrumaa Teataja artiklist.   
 • 15. mail, rahvusvahelisel perepäeval, jagasime lapsevanematele teavet, kuidas peres nutiseadmete kasutamise kokkuleppeid sõlmida
 • Koos lapse õiguste saadiku Aveliga (15) käisime külas Delfi Pere ja Kodu podcastis, kus rääkisime sellest, kuidas lapsevanem saab oma lapse head interneti- ja nutiseadmete kasutust toetada. Kuula podcasti SIIN
 • 18. mail toimus veebis arutelu RIA esindajaga Tiina Pau, kus andsime ülevaate projekti tegevustest ja peamistest tulemustest ning koostööd tulevikus.
 • Tegime koostööd Eesti Inimõiguste Keskusega kampaania loomisel “Iga klikk loeb, ka sinu andmeid”. 
 • 30. mail toimus projekti nõuandev kogu, kus osalesid Politsei- ja Piirivalveamet, Riigi Infosüsteemi Ameti, Sotisaalministeeriumi, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Andmekaitse Inspektsiooni, Telia Eesti, Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja projektipartnerite esindajad. Tehti kokkuvõtteid viimase poole aasta tegevustest ja tulemustest ning arutati uue projekti perioodiks kavandatud tegevuste fookust ning elluviimist. Kohtumisel toimus ka arutelu teemal “Digiturvalisust oluliseks pidava kooli hea tava”.
 • Toimus vihjeliini teadet käitlemine.

www.lastekaitseliit.ee

 • Koostöökohtumine ettevõtetega Helmes ja Greendice;
 • Arvutite ja Telia modemite edastamine KOVidesse vastavalt annetuste pakkumisele ja soovidele.

Mais Facebookis

Aitäh meie toetajatele!