MEEDIAKAJASTUSED | Lapsed, keda tõrjutakse, tunnevad end haavatava ja üksikuna ka täiskasvanueas

5. mai 2022

2012. aastal kuulutas ÜRO 4. mai rahvusvaheliseks kiusamisvastaseks päevaks, mil kutsutakse üles selgelt väljendama oma seisukohta mitte toetada kiusamist. MTÜ Lastekaitse Liidu programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond juhib kiusuennetusel erilist tähelepanu laste kuuluvusvajaduse olulisusele.

Kõnealuse teema võtsid üles järgnevad meedianalid: