Aprill 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

11. mai 2022

"Jälgides laste kasvamist, õpid palju elust ja paremaks inimeseks olemisest – saad palju teada, mis on maailmas tõeliselt oluline ja mis mitte."
- Sharon Stone

Aprill, tuntud ka kui naljakuu, oli Lastekaitse Liidus täis tõsiseid ettevõtmisi. Koostasime kaks arvamust, neist ühe riigikantseleile ning teise justiitsministeeriumile, korraldasime seminari Eestimaa lastekaitsetöötajatele ning koolituse Kohtla-Järve multidistsiplinaarsele lapse heaolu võrgustikule. “Igale koolilapsele arvuti” projekti raames andsime kohalikele omavalitsustele üle ettevõtete käest annetustena saadud 240 arvutit, 78 ruuterit ja hulganisti kõrvaklappe ja akupankasid. Koostasime ka Lastekaitse Liidu 2021 konsolideeritud majandusaasta aruande, mis sai audiitori poolt auditeeritud ja heaks kiidetud. Meie “Targalt internetis” projekti meeskond andis mitmeid külalistunde ja ühtlasi salvestas vahva podcasti, mida huvilised saavad juba üsna pea kuulata. “Kiusamisest vabaks!” programmi koordinaatorid korraldasid hulganisti koolitusi – ikka selleks, et õpetada meie lastele hoolivust, sallivust ja julgust. Lapse õiguste saadikutel oli samuti palju tegemist: ISPCAN noortefoorumi ja Arvamusfestivali arutelu korraldamine ning raporti koostamine ÜRO Lapse Õiguste Komiteele on vaid väikene osa nende toimetamistest.

 

Oleme veendunud, et mai saab olema vähemalt sama kiire ja sisutihe kuu!

Tutvu aprilli kuukirjaga

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

www.lastekaitseliit.ee / Instagram / www.markalast.ee

 • Koostasime ettekannet Lastekaitse Liidu üldkogu jaoks, mis toimub 27. mail;
 • Lapse õiguste saaid Elisabet, kes on ühtlasi Eesti esindaja Eurochildis, sõitis Brüsselisse, et võtta teatepulk üle selle organisatsiooni eelnevatelt liikmetelt ning alustada laste õiguste eest seismist Euroopa tasandil;
 • Arutasime Õiguskantsleri Kantseleiga ühiselt planeeritava laste raporti üle ÜRO Lapse Õiguste Komiteele;
 • Lapse õiguste saadikud aitasid valida tänavused “Lastega ja lastele” laureaadid. Zürii töös osalesid Elisabet, Tuule, Alide ja Marilin, samuti lapse õiguste saadikute koordinaator Triin Sooäär ja Lastekaitse Liidu kommunikatsiooni- ja koostöökoordinaator Kristina Kukk;
 • Noortekirjanduse päeval oli lapse õiguste saadik Aveli Tallinna Keskraamatukogu töötaja Mirjam Kaunaga diskuteerimas lugemise teemadel. Uudist saab lugeda siit või vaadata siit;
 • Rahvusvahelise konverentsi ISPCAN noortemeeskonna ja esinejate otsimine;
 • Osalesime Koolirahu korraldusmeeskonna koosolekul ja andsime nõu, kuidas võiks seda sündmust korraldada;
 • Andsime sisendi, kuidas korraldada Arvamusfestivali arutelu “Kuidas õpetada lastele headust?”.

Vanematekogu aprillikuu istungi teemadeks olid:

 • MTÜ Lastekaitse Liit 2021 konsolideeritud majandusaasta aruanne
 • Lastekaitse Liidu liikmetele suunatud projektikonkursi „Kasvame koos“ väljakuulutamine
 • Toetajaliikme statuut
 • MTÜ Lastekaitse Liit 2022 Üldkogu korraldamine
 • Sisend Sotsiaalministeeriumile strateegilise partnerluse uue perioodi 2023-2024 ettevalmistamisel.
 • Sisend ja ettepanekud Tervise Arengu Instituudile ja Sotsiaalkindlustusametile tulenevalt “Samal poolel – lapse poolel” 7. aprilli seminari tagasiside analüüsist – lastekaitsetöötajate täiendkoolituse teemadel;
 • Kohtla-Järve linna multidsitsiplinaarse lapse heaolu võrgustiku seas info jagamist ja koostööd puudutava küsimustiku läbiviimine ja võrgustiku analüüs koolitus “Koostöös lapse heaks!” raames;
 • Mustvee valla multidsitsiplinaarse lapse heaolu võrgustiku seas info jagamist ja koostööd puudutava küsimustiku läbiviimine koolitus “Koostöös lapse heaks!” raames;
 • Sisend Sotsiaaltöö ajakirjale – Lastekaitse Liidu tegevused ja edasised plaanid; 
 • Sisend Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse eriala lõputöösse teemal lastekaitsetöö kitsaskohad ja ettepanekud süsteemi parendamiseks;
 • Sisend Sotsiaalministeeriumile teemal “Kuidas toetada üksikvanemate heaolu?”.
 • Kohtumine Õiguskantsleri kantselei laste ja noorte õiguste osakonnaga, et panna paika viis, kuidas toetada lapsi nende raporti koostamises ÜRO Lapse Õiguste Komiteele; 
 • Osalemine Vabaühendiste Liidu liikmekohtumisel;
 • Kohtumine Teliaga Ukraina sõjapõgenikele ruuterite, internetilevi ja kõnekaartide annetamise korraldamiseks;
 • Osalemine Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse koostööpartnerite kohtumisel ministeeriumi esindajatega uue parnerlusperioodi 2023-2024 sisendi andmiseks;
 • Osalemine eksperdina noortevaldkonna tulevikustsenaariumite uuringu fookusgrupi intervjuul Praxise kutsel;
 • Osalemine arutelul Sotsiaalkindlustuameti lastekaitseosakonna esindajatega teemal sõjapõgenikud ja lastekaitse, “Samal poolel – lapse poolel” erakorralise seminari organiseerimine 07. aprillil; 
 • Osalemine koostöökohtumisel Sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse osakonna esindajaga edasise koostöö planeerimiseks (rahvusvaheliste kontaktide vahendamine, kohtumise vahendamine, jne);
 • Osalemine kohtumisel Eesti Advokatuuri esindajaga teemal tasuta nõustmine 2023-2024 ja sõjapõgenike nõustamine;
 • Osalemine kohtumisel Eesti Naisliidu esindajaga ühiste koostöökohtade teemal;
 • Osalemine Koolirahu koostöökohtumisel Paide linna ja partneritega;
 • Osalemine GaminGEE (GAMe-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education) projekti partnerite avakoosolekul Burgose Ülikoolis Hispaanias. 
 • Osalemine ISPCAN Tallinn 2022 noortefoorumi planeerimiskoosolekul;
 • Osalemine Arvamusfestivali “Õnnelike laste ala” korralduskoosolekul;
 • Osalemine “Lastega ja lastele” tunnustusauhinna koosolekul ja žüriis.
 • Sarjas “Samal poolel – lapse poolel”, mis on suunatud lastekaitsetöötajate õigusalaseks täiendkoolituseks, toimus 07. aprillil erakorraline seminar “Sõjapõgenikud ja lastekaitse”, millest võttis osa 190 lastega töötava spetsialisti 60. omavalitsusest. Loe lähemalt siin
 • 26.-27. aprillil toimus koolitus “Koostöös lapse heaks!” Kohtla-Järve multidistsiplinaarsele lapse heaolu võrgustikule. Loe lähemalt siin 
 • Ettevamistustööd lastekaitsetöötajate täiendkoolituseks – “Samal poolel – lapse poolel” suvekooliks
 • “Koostöös lapse heaks!” võrgustikukoolituste arendus, sh kokkulepped 2022 omavalitsustega: Mustvee, Paide, Anija
 • “ChYResilience – laste ja noorte osa vastupanuvõimelise ühiskonna loomisel“ uuringu raames viidi läbi kaks fookusgrupiintervjuud lastega
 • ISPCAN rahvusvahelise noortefoorumi, mis toimub 15. juunil 2022, korraldamine

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Aprillikuus korraldasime 6 venekeelset “Kiusamisest vabaks!” koolitust, neist kolm lasteaedade meeskondade jätkukoolitust ja üks põhikoolitus, üks koolide põhikoolitus ja üks koolide jätkukoolitus. Osad koolitused toimusid veebi- ning osad kontaktkohtumistena. Kokku osales ca 120 hariduse valdkonna töötajat üle Eesti.
 • 6. aprillil kutsusime programmiga liitunud haridusasutusi tähistama rahvusvahelist tervisepäeva. Koostasime antud tähtpäeva tähistamiseks tunnikavad, mis on kättesaadavad kõigile liitunud asutustele programmi koduleheküljel nii eesti kui ka vene keeles. 
 • 6. aprillil külastasime 2013. aastal programmiga liitunud Luunja Lasteaed Midrimaad ning kohtusime sealsete õpetajate ja lapsevanematega. Vestlusõhtu formaadis andsime neile esmased teadmised programmi põhimõtetest ning lastevanemate toe vajalikkusest lapse positiivsele arengule. 
 • 7. aprillil osalesime “Free of Bullying” veebikohtumisel, kus arutasime rahvusvaheliste kolleegidega 2022. aasta II poolaasta programmi plaane ning programmi arengu koostöö võimalused nii Eestis kui Taanis. 
 • Tallinna Haridusameti eestvedamisel alustasime Tallinna kiusuennetus konverentsi “Märkan ja sekkun II” ettevalmistustöödega. Konverents on mõeldud eelkõige Tallinna koolijuhtidele. “Kiusamisest vabaks!” töötuba viib antud konverentsil läbi koolitaja-praktik Sigrit Nigulas ning paneeldiskussioonis osaleb Kalamaja Põhikooli sotsiaalpedagoog Margarita Vähejaus. 
 • Alustasime koostööd Lastekaitse Liidu lastelaagritega ning valmistame ette 5. juunil toimuvat teoreetilist ja praktilist töötuba Remniku ja Pivarootsi lastelaagrite meeskonnale.
 • 19. aprillil osalesime veebiseminaril, kus tutvustati HTMi poolt tellitud ja Praxise poolt läbi viidud äsja valminud uuringut kiusamisvastaste programmide rakendamisest haridusasutustes ja arutati, kuidas kiusamist tõhusamalt ennetada. Oleme valmistamas kokkuvõtvat artiklit uuringu selle osa kohta, mis puudutab “Kiusamisest vabaks!” programmi. 
 • 27. aprillil külastasime Saue Naerupalli Lastehoidu ja saime osa “Kiusamisest vabaks!” lastekoosolest ehk karukoosolekust. Planeerime tihedama koostöö jätkamist antud haridusasutuse õpetajatega. 
 • Aprillikuus sai koostöös Maardu Gümnaasiumiga valmis venekeelse lasteetenduse “Sõber Karu on nüüd Eestis” digitaliseerimistööd. Alustasime ettevalmistustöid Pirita Majandusgümnaasiumi ja Järveküla Kooli õpilastega, et antud etendus salvestada ka eesti keelse versioonina.
 • Aprillis jõudis Suur Sõber Karu maskott külastada mitmeid toredaid haridusasutusi: Kalamaja Lasteaeda, Tallinna Mahtra Kooli, Kolde Lasteaeda ja Kohtla-Järve Lasteaeda Punamütsike.

www.targaltinternetis.ee / Facebook / Instagram

 • 4. aprillil osalesime veebikohtumisel Digigen ja Coface esindajatega, et ette valmistada Eesti noorte osalemist noorteseminaril Oslos. Seminaril arutatakse, kuidas parimal viisil Digigen uuringuprojekti tulemusi noortele tutvustada.
 • Aprilli jooksul aitasime kaasa internetiohutuse alaste teavitusvideote ideeloomesse koostöös Inimõiguste keskuse ja Telia Eestiga.
 • 7. aprillil toimus Sõmerpalu lasteaias Targalt internetis külalistund koolieelikutele.
 • 20. aprill toimus Parksepa lasteaias Targalt internetis külalistund koolieelikutele.
 • Aprillis avaldati Targalt internetis projekti raames materjal koolidele “Andmed, turvalisus ja digiprügi”, mis koosneb lugemismaterjalist ja juhtumite arutelude näidetest, mis aitavad koolidel mõista, kuidas isikuandmetega koolis paremini ringi käia. Lisaks sellele antakse soovitusi, kuidas vähendada digiprügi ja tõsta seeläbi turvalisust. 
 • Aprillis toimus “Fotod ja videod” tunnikavade koostamine, mis avaldatakse mais.
 • 26. aprillil osales Targalt internetis projektimeeskond Lastekaitse Liidust koos lapse õiguste saadiku Aveliga (15) Delfi Pere ja Kodu podcasti salvestusel, mida saab kuulata mais.
 • Aprillis toimus lapsevanemate video stsenaariumi väljatöötamine, mis keskendub teistest piltide tegemisele ja nende jagamisele
 • 28. aprillil osalesime Insafe noorte kaasamise koordinaatorite veebikohtumisel.
 • Toimus vihjeliini teadete käitlemine.

www.lastekaitseliit.ee

 • Mai alguse seisuga on kohalikesse omavalitsustesse Ukraina perede toetuseks annetatud ja üle antud 240 arvutit, lisaks erinevaid muid seadmed (kuvarid, klaviatuurid, hiired); 
 • Telia modemeid on kohalikesse omavalitsustesse saadetud 78 tk, lisaks erinevate lisavarustust (kõrvaklapid, akupangad).

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

www.puhkekeskused.ee / www.lastelaagrid.eu / Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse Facebook / Remniku õppe- ja puhkekeskuse Facebook

 • Käimas on registreerimine laarivahetustesse;
 • Remniku Noortelaagri tuusikuid saab osta siit;
 • Pivarootsi Noortelaagri tuusikuid saab osta siit;
 • Ettevalmistused laagrisuveks: ruumide remondid, lipuväljaku kiviparketi rajamine Remnikul, telkmajade renoveerimine Pivarootsis, meeskondade koolitamine jms.

Aprillis Facebookis

Aitäh meie toetajatele!