Tänase “Samal poolel – lapse poolel” seminari keskmes on sõjapõgenike toetamine ja seosed lastekaitsetööga

7. aprill 2022

Täna, 07. aprillil on 190 lastega töötavat spetsialisti üle Eesti koondunud Lastekaitse Liidu õigusalaste seminaride sarja “Samal poolel – lapse poolel” veebiseminarile alateemal “Sõjapõgenikud ja lastekaitse”.

Sellel korral erakorralisena toimuva Samal poolel – lapse poolel seminari fookuses on eri rakurssidest Ukraina sõjapõgenike perede ja lastega seonduvad küsimused, ning seosed lastekaitsesüsteemiga.

“Ukraina kriis nõuab nii riigilt kui kohalikelt omavalitsustelt pingutusi ja pandlikkust põgenike abistamisel. See olukord on uus meie kõigi jaoks – õppimiskohti on palju, veelgi olulisem kui varem on koostöö, mõistmine ja toimetamine ühise eesmärgi nimel. Soovime ju kõik, et saame sellel keerulisel perioodil olla toeks Ukrainast Eestisse põgenenud lastele,” toonitab seminaril  ettekandega esinev Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna nõustamisteenuste talituse juhataja Kadi Lauri.

Seminaril teevad ajakohased ettekanded asjaomaste ministeeriumite, SKA, Ohvriabi, PPA ja Tartu Linnavalitsuse esindajad, kohtuniku vaate edastab Agle Elmik Pärnu Maakohtust, ning sõjapõgenike aga ka abistaja enda toetamiseks jagab nippe Liina Melanie Sarapik Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonnast. Päeva aitavad modereerida Ketlin Lepikult ja Annika Steinberg Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonnast.

“Ukrainas toimuv sõda puudutab meid kõiki. Selleks, et saaksime sõjapõgenikke parimal moel abistada on oluline spetsialistide ühine asja- ja ajakohane infoväli. Igaühe panus loeb. Samas on aga tähtis, et iga abistaja teaks ka tervikpilti, sest ainult multidistsiplaarselt saame parimal viisil laste heaolu toetada. Nii praeguses Ukraina kriisis kui ka tavaolukorras meie endi laste toetamisel. Seekordse erakorraliselt korraldatud seminari eesmärk ongi anda lastekaitsetöötajatele ajakohane tervikpilt, et suurendada nende oskusteavet töös Ukraina sõjapõgenikega,” tõdeb Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar.

Tegemist on järjekorras kaheksateistkümnenda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjas “Samal poolel – lapse poolel”, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab sellel korral koostöös Eesti Advokatuuri, Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna ja Sotsiaalministeeriumiga.

Kuigi aastast 2013 alguse saanud seminaride sarja üks oluline lisaväljund on lastekaitsetöötajate omavahelise suhtluse toetamine, annavad koroona tõttu veebis toimuvad seminarid võimaluse osaleda ka kõigil neil lastekaitsetöötajatel, kel ei oleks mingil põhjusel olnud võimalik Tallinnasse seminarile tulla. Seminar viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!” raames, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Advokatuuri toel.

Seminare “Samal poolel – lapse poolel” iseloomustavad järgmised märksõnad:

  • Multidistsiplinaarsus – Üks lapse õiguste või heaoluga seotud peateema, samas seminaril alati esindatud erinevate valdkondade esinejate vaatepunktid, luues kogumis teema käsitlemisel terviku;
  • Praktilisus – Seminaril käsitletavad teemad on aktuaalsed ja põhinevad sihtgrupi vajadustel. Ettekannetes hulgaliselt näiteid praktikast, teooria ja praktika sümbioos. Eesmärk on anda osalevale lastekaitsetöötajale kaasa uus teadmine, oskus, tööriist vms, mida oma igapäevatöös kasutada;
  • Koostöö – Seminaride sarja pealkirigi “Samal poolel – lapse poolel” rõhutab, et kõik osapooled, on väljas ühe asja eest – et last toetada. Selleks, et abivajav laps saaks õigeaegselt ja asjakohast abi ja tuge, on vaja sujuvat koostööd, sh infovahetust. Ettekannetes on oluline koht koostöö vajalikkuse rõhutamisel, sh mida konkreetse valdkonna esindajad ootavad lastekaitsetöötajalt, kuidas omavahelist infovahetust parendada, kuhu saab lastekaitsetöötaja vajadusel pöörduda, et paremini last aidata. Lastekaitse Liit on alati pidanud väga oluliseks valdkondadeülest koostööd abivajava lapse terviklikuks toetamiseks;
  • Jõustamine – Oluline on lastekaitsetöötajate jõustamine ja julgustamine, sh head praktikad positiivsest koostööst.

Kuidas aidata lapsel tulla toime oma tunnete, muremõtete ja hirmudega? Kuidas rääkida lapsega sõjast? Kust leida infot lapse toetamisesks kriisiolukordades? Aga kriisolukordadeks ettevalmistuse kohta?

Lastekaitse Liit on oma kodulehele koondanud materjali, mis loodetavasti on abiks nii lastele, spetsialistidele kui ka vanematele lapse igakülgse arengu toetamiseks. Materjalidega saab tutvuda SIIN.