Märts 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

5. aprill 2022

"Noorus on vapruse aeg."
- Stendhal

Esimene kevadkuu, märts, algas Lastekaitse Liidu jaoks sisendi kogumisega, et koostada jutupunkte lastega sõjast rääkimisest. Panime õla alla Haridus- ja Teadusministeeriumile ning koostöös “Kiusamisest vabaks!” meeskonnaga lõime materjali lasteaiaõpetajatele. Meie “Targalt internetis” projekti meeskond andis suure panuse ja koondas oma veebilehele kokku teavitusmaterjalid koolidele küberturvalisusest ja infosõjast. Projekti “Igale koolilapsele arvuti” eestvedajad käärisid käised üles ning kutsusid ettevõtted annetama nutiseadmeid Ukraina lastele hariduse jätkamiseks. Meie lapse õiguste saadikud olid samuti erakordselt aktiivsed ning esindasid laste arvamusi nii raadios, ajakirjanduses kui sotsiaalmeedias. Liidu jaoks üheks prioriteediks on lisaks lapse õiguste edendamisele ka lastega tegelevate spetsialistide koolitamine. Üheskoos partneritega leppisime kokku, et järgmine “Samal poolel – lapse poolel” seminar, mis leiab aset juba loetud päevade pärast räägib hetkel eriliselt aktuaalsetel teemadel nagu sõjapõgenikud ja lastekaitse. Loomulikult ei jätnud me unarusse ka erinevate arvamuste, toetuste ja sisendite avaldamist ning lõime kaasa paljudes erinevates projektides, sündmuste korraldamises aga ka laagrisuve ettevalmistamises.

 

Usume, et ees ootab sündmusterohke aprill!

Tutvu märtsi kuukirjaga

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

www.markalast.ee / Instagram

 • Lapse õiguste saadikud Tuule, Inger-Paula ja Marilyn osalesid KUKU raadio Gen Z taskuhäälingu episoodis, kus arutleti selle üle, mida noored arvavad Ukrainast. Kuula saadet siit.
 • Lapse õiguste saadikud Aveli ja Inger-Paula modereerisid 3. märtsil toimunud 2021. aasta head laste- ja noorteraamatute tänupidu. Rohkem pilte saad vaadata siit.
 • Lapse õiguste saadikud aitasid koguda laste ja noorte arvamusi Ukraina teemadest ja selle mõjudest neile.
 • Lapse õiguste saadikud Inger-Paula, Tuule ja Aveli osalesid Tallinna piirkonna Luuleprõmmi žüriis ning andsid oma hääle kõige enim kõnetanud ettekannetele.
 • Euroopa Liidu tegevuskava lapse õiguste kohta on nüüd loetav ka meie emakeeles. Lapsesõbralikuks keelekasutusega dokumendiks aitasid seda muuta lapse õiguste saadikud Aveli, Hellä, Inger-Paula, Mareena ja lapse õiguste saadikute koordinaator Triin.
 • Lapse õiguste saadikud kohtusid Õiguskantsleri Kantselei esindajaga, et arutada üheskoos võimalust koostada ning hiljem ka esitada ÜRO-le laste raporti.
 • ISPCAN konverentsi noortefoorumi ettevalmistus.
 • Koostöös noorteinfoportaaliga Teeviit on võimalik noortel osaleda loomekonkursil “Mina olen muutus”. Züriis teevad kaasa lapse õiguste saadikud. Loe lähemalt siit.
 • Lapse õiguste saadikud Inger-Paula ja Elisabet olid moderaatorid noorteinfoportaali Teeviit otseülekandes “Kuidas väljuda infosõjast võitjana?”. Veebiseminari saab järgi vaadata siit.
 • Lapse õiguste saadik Elisabet Kruusmets valiti Eesti esindajaks Eurochildi. Loe lähemalt siit.
 • Lapse õiguste saadikute koordinaator Triin pidas 25. märtsil Eesti Noorteühenduste Liidu poolt koordineeritud Tallinna osaluskohvikus motivatsioonikõne osalusest, võimalustest ühiskonnas ja potentsiaali rakendamisest.

Vanematekogu märtsikuu istungi teemadeks olid:

 • Ülevaade MTÜ Lastekaitse Liidu tegevustest hetkeolukorras;
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegiline partnerlus 2022-2024;
 • Noortekogu vabavõrgustiku ja lapse õiguste saadiku kontseptsiooni tutvustamine;
 • MTÜ Lastekaitse Liit 27. mail 2022 toimuva Üldkogu ülesehitus ja korraldus.
 • Sisend ja ettepanekud lastegarantii siseriikliku tegevuskava koostamisel ning jutupunktide koostamiseks Ministerial Conference on the European Child Guarantee (04.03.);
 • Sisendi andmine toetavate materjalidega alustavale Viru Vangla vanglakomisjonile, sh materjalid lapse toetamiseks, kelle vanem on vanglas (www.vangla.ee);
 • Sisend Sotsiaaltöö ajakirjale – Lastekaitse Liidu tegevused ja edasised plaanid; 
 • Lastekaitse Liidu küsimustiku “Jutupunktid lastega sõjast rääkimiseks / Как говорить с детьми о войне” vastuste analüüs; 
 • Ekspertanalüüs SKA käsiraamatule Laste kaasamine riiklikku perelepitusprotsessi;
 • Sisend Noorte Riigikogu istungiks;
 • Fookusgrupi (5 kohaliku omavalitsust) korraldus ja tagasiside analüüs “Samal poolel – lapse poolel” seminariks “Sõjapõgenikud ja lastekaitse”. Sisendi edastamine seminaril esinevatele institutsioonidele: Sotsiaalministeeriumile; Sotsiaalkindlustusametile; Ohvriabile, Haridus- ja Teadusministeeriumile; Siseministeeriumile ja Politsei- ja Piirivalveametile. 
 • Sisendi kogumine ekspertidelt ja parimate praktikate kirjeldus GaminGEE projektis (praktikad, mis toetavad teadlikkuse suurendamist ja haridust soolise võrdõiguslikkuse, sooliste identiteetide, soo, soopõhise vägivalla ja seksuaalsuse teemadel.
 • SOM kutsel lastekaitseseaduse väljatöötamise kavatsuse ekspertgrupis;
 • Eesti ametliku esinduse koosseisus Pariisis (03.-04.03.) Ministerial Conference on the European Child Guarantee; 
 • Arutelul Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna esindajatega teemal sõjapõgenikud ja lastekaitse, “Samal poolel – lapse poolel” erakorralise seminari organiseerimine 07.04.; 
 • Koostöökohtumisel Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna esindajaga edasise koostöö planeerimiseks (“Samal poolel – lapse poolel” seminarid aprill, november);
 • Eesti Advokatuuri juhatuse liikme Katrin Oravaga teemal koostöö jätkumine “Märka Last” artiklite osas;
 • Koostöökohtumisel Eesti Advokatuuri kantsler Leen Eenpaluga teemaks tasuta nõustamine ja selle sõjapõgenikele laiendamine.
 • Osalemine Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna kutsel veebiseminaril “Esmane vaimse tervise tugi Ukraina sõjapõgenikele”. Veebiseminaril korraldas Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakond koostöös organisatsiooniga Medécins sans Frontières (MSF) ehk Piirideta Arstid. 
 • Viru vangla vanglakomisjoni igakuisel koosolekul;
 • Koolirahu 2022/2023 linna Paide esindajatega kohtumisel;
 • ISPCAN Tallinn 2022 korraldusmeeskonna kohtumisel;
 • Võimaliku koostöö arutelu ettevõttega U-Diil;
 • ÜRO-le lapse raporti koostamise arutelul;
 • “Lastega ja lastele” tunnustusauhinna korralduskoosolekul;
 • MTÜ Igale Lapsele Pere koolitusel osalemine. Koolituse sisuks oli TBRI® (Trust-Based Relational Intervention®) – usalduslikel suhetel põhinev sekkumine.
 • Sarjas “Samal poolel – lapse poolel”, mis on suunatud lastekaitsetöötajate õigusalaseks täiendkoolituseks, toimub 07.04. erakorraline seminar “Sõjapõgenikud ja lastekaitse”. Korraldus ja kohtumised koostööpartneritega;
 • Lastekaitsetöötajate täiendkoolituseks – “Samal poolel – lapse poolel” suvekooli (16.-17.08) ettevalmistustööd, sh koostöökohtumised Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tervide Arengu Instituudi esindajatega, kokkulepped esinejatega;
 • “Koostöös lapse heaks!” võrgustikukoolituste arendus, sh kokkulepped 2022 omavalitsustega: Kohtla-Järve, Mustvee, Paide, Anija.
 • Soovitused Tallinna Ülikoolile sotsiaaltöö osakonna arenguks; 
 • Valmis Euroopa lastegarantii Eesti tegevuskava koostöös Sotsiaalministeeriumiga;
 • Läänemeremaade Nõukogu uuringu ChYResielence intervjuude läbiviimine ja laste-noortega intervjuude kokku leppimne ning ettevalmistused andmeanalüüsiks.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • 8. märtsil osalesime Pärnu Raeküla Mai Lasteaia kogemuspäeval. Kogemuspäeva sihtgrupiks olid Pärnu linna pedagoogid ning meil oli suur rõõm, et paljud nende hulgast olid ka aktiivsed “Kiusamisest vabaks!” kasutajad. “Kiusamisest vabaks!” meeskonna poolt esines praktik-koolitaja Kätlin Valge, kes pani õpetajaid mõtlema selle üle, kuidas kaasata lapsevanemaid programmi veelgi tõhusamalt ja andis õpetajatele mitmeid väga praktilisi nõuandeid. 
 • “Kiusamisest vabaks!” meeskond koostas sõime- ja lasteaiaõpetajatele kevadeks kolm uut materjali: mäng “Leia Sõber Karu käpad!”, esitlus “Putukate kevadhommik” ja seljale joonistamine “Päevalill”. Materjalid on kättesaadavad programmi koduleheküljel eesti ja vene keeles.
 • 14. märtsil kutsusime kõiki tähistama emakeelepäeva. Selle raames lõime tunnikavad, mis on liitunud haridusasutustele programmi kodulehel kättesaadavad eesti ja vene keeles. 
 • 29. märtsil toimus “Kiusamisest vabaks!” põhikoolituse I osa Tallinna Nõmme Gümnaasiumile, kes avaldas soovi liituda programmiga 2022. aasta alguses.
 • “Kiusamisest vabaks!” uusi liitujaid on lisaks Tallinna Nõmme Gümnaasiumile veel. Nendeks on Tallinna Juudi Kool ning Nõo Lasteaed Tõruke.
 • 29. märtsil toimus Aegviidu Kooli ja Aegviidu Mesitaru Lasteaia korraldatud vestlusring “Koos teadlikumaks!” pedagoogidele ning lapsevanematele. Seekord oli fookuses “Kiusamisest vabaks!” programm, millega mõlemad Aegviidu haridusasutused liitusid 2021. aastal.

www.targaltinternetis.ee / Facebook / Instagram

 • 7. märtsil viisime Hiiumaal Käina Koolis läbi Targalt internetis töötoa, kus 5. klassi õpilastega arutati, kuidas internetti ja digiseadmeid turvalisemalt kasutada. Lugege Käina Kooli Targalt internetis töötoa ülevaadet.
 • 9. märtsil toimus Värska lasteaias koolieelikutele Targalt internetis külalistund. 
 • 10. märtsil toimus Targalt internetis külalistund Rõuge lasteaia lastele.
 • Märtsis esitasime Insafe võrgustikule aruande 2022. aasta turvalise interneti päeva kampaania tegevustest Eestis. Turvalise interneti kampaania tegevustest leiab infot SIIT.
 • Koostöös õpetajatega kogusime Targalt internetis veebilehele kokku teavitusmaterjalid koolidele küberturvalisusest ja infosõjast, mis aitavad õpilastele selgitada küberruumis toimuvat infosõda, kuidas sellega toime tulla eristamaks tõest infot valest jmt. Materjalid on esitatud kooliastmeti, et hõlpsamini endale vajalik leida. Jagame infot ka temaatilistest üritustest. Infot täiendame jooksvalt.
 • 21.-27. märtsil toimus (Sotsiaal)meediapädevusnädal, mille ettevalmistamisel osales Kerli Valner projektist Targalt internetis. Noorteinfoportaali (Sotsiaal)meediapädevusnädal võttis sel aastal fookusesse internetiohutuse temaatika ja käsitles põhjalikumalt digiväljakutseid täna- valeinfo, küberohutus, netikett, terved ja turvalised internetisuhted, infosõda, trollimine jpm.
 • 22. märtsil toimus Targalt internetis külalistund Võru lasteaia “Okasroosike” koolieelikutele ja Orava lasteaia koolieelikutele.
 • 23. märtsil toimus Targalt internetis külalistund Kuldre lasteaia koolieelikutele.
 • 23. märtsil ilmus Noorte Ekspress (paberväljaanne), kus avaldati Kerli Valneri artikkel “Vaata üle oma sotsiaalmeediakontode privaatsussätted”, mis on avaldatud ka Teeviit portaalis.
 • Jätkus vihjeliini teadete käitlemine ja koostöö Kanada lastekaitse organisatsiooniga “Canadian Child Protection Centre” laste seksuaalse väärkohtlemise leviku tõkestamiseks internetis.

www.lastekaitseliit.ee

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

www.puhkekeskused.ee / www.lastelaagrid.eu / Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse Facebook / Remniku õppe- ja puhkekeskuse Facebook

 • Käimas on registreerimine laarivahetustesse;
 • Remniku Noortelaagri tuusikuid saab osta siit;
 • Pivarootsi Noortelaagri tuusikuid saab osta siit;
 • Remniku ja Pivarootsi Noortelaagrites saab vaatamata olemasolevatele laagrivahetustele korraldada ka muid sündmusi. Noortekeskustel, haridusasutustel ja erinevatel spordi- ja kultuuriühendustel on võimalik küsida hinnapakkumist majutuse jm teenuste saamiseks. Kogu vajalik info on leitav siit;
 • Kavandame Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses puidust telkmajade renoveerimist;
 • Käib vilgas hooajaks ettevalmistus.

Märtsis Facebookis

Aitäh meie toetajatele!