Tulumaksu tagastuse annetamise võimalused, kellele ja kuidas?

15. veebruar 2022

Alates 2020. aastast on Maksu- ja Tolliametis hea võimalus enda tagastatav tulumaks annetada kas osaliselt või täissummas tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule.

2021. aastal kasutas selle algatuse raames võimalust Lastekaitse Liidule annetada ühtekokku 32 inimest, kogusummas 955,89 eurot. Tegemist toetusega, mis jõuab „Kasvame koos“ projektitegevuste kaudu kohalikesse lastekaitseühingutesse ja sealt lasteni üle Eesti.

Täname lahkeid annetajaid ja ootame teid ka sel aastal enda tagastatavat tulumaksu vastava soodustusega ühingutele annetama! Tagasisaadava tulumaksu saab e-MTAs lihtsustatult annetada tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud ühingule või usulisele ühendusele. Annetada saab kuni kolmele saajale ning ükski annetus ei tohi olla väiksem kui 1 euro.

Annetada võib kogu tagasisaadava tulumaksu summa või osaliselt. Osalise annetuse korral saab isik samaaegselt ülejäänud osa soovida pangakontole ja/või jätta oma ettemaksukontole.

Lisainfo: 2021. aasta tuludeklaratsiooni esitamine