Lastekaitse Liidu pikaaegne töötaja Helika Saar saab Valgetähe teenetemärgi

21. veebruar 2022

 

President Alar Karis annab oma esimesel ametiaastal 148 teenetemärki. Valgetähe teenetemärgi saab presidendi otsusega lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar, kes on Lastekaitse Liidus töötanud 13 aastat.

„Iseseisvuspäeva eel tänab Eesti Vabariik oma teenetemärkidega inimesi, kelle sihikindlus, ennastsalgavus, pühendumus, leidlikkus või looming on eeskujuks paljudele teistele ning on muutnud kogu Eesti paremaks, hoolivamaks, märkavamaks, ettevõtlikumaks,“ kirjutas president Alar Karis riigi teenetemärkide andmise otsuse eessõnas.

„Teenetemärgid on tunnustus Eesti inimestele ja meie sõpradele välismaal, kes oma tegevusega on hoidnud meie põhiseaduse sõna ja mõtet, et Eesti riik on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus,“ rõhutas riigipea. 

Presidendi otsuses seisab, et Valgetähe teenetemärgi saab laste õiguste edendaja ja avalikkuses laste vaimse tervise murede esiletooja Helika Saar.

“See on uskumatu,” oli Helika esimene reaktsioon, kui kolleeg talle helistas, et õnne soovida. “See on suur au. Teen igapäevaselt seda, millesse usun. Töö inimõiguste edendamise nimel on igikestev ja oma sõnumit peab kordama vahel aastakümneid. Aga kui sellesse usud, siis  hoolimata takistustest alla anda ei saa. Laste õiguste ja heaolu osas ei saa kunagi alla anda.”

„Helika on ääretult pühendunud, väga töökas, sihikindel ja kirglik lapse õiguste eest seisja,” ütles Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala, “Meil on siiralt hea meel, et Vabariigi President on otsustanud anda talle Valgetähe teenetemärgi lapse õiguste edendamise ja avalikkuses laste vaimse tervise murede esiletoomise eest. Me oleme Helika üle väga uhked! Aitäh Sulle, Helika, suure panustamise ja töö eet! Palju, palju õnne Sulle!“

Helika Saar on töötanud Lastekaitse Liidus alates 2009. aastast lapse õiguste programmi koordinaatorina, eelnevalt töötanud juristina, sh nõunikuna Euroopa Parlamendis. Lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omandanud teise magistrikraadi Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudis cum laude sotsiaalteaduste alal. Lastekaitse Liidus koordineerinud mitmeid huvikaitse ja lapse õigustega seotud siseriiklikke ja rahvusvahelisi projekte, koostanud valdkondlikke analüüse, uuringuid ja arvamusi, sh koostanud ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava aruande (2015) sisulise analüüsi.


Loe, vaata ja kuula Helika Saare viimase kahe aasta sõnavõtte meedias: