Oktoober 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

4. november 2021

Laps saab täiskasvanule õpetada kolme asja: õnnelik olemist ilma põhjuseta, kogu aeg millegagi hõivatud olemist ja kuidas kogu oma jõuga nõuda seda, mida ihaldad.
- Paulo Coelho

Oktoober oli Lastekaitse Liidus täis põnevaid hetki. 2. kuupäeval tähistasime liidu 33. aastapäeva ning kutsusime kõiki üles märkama nii enda sisemist last kui ka lapsi enda ümber. 15. oktoobri südaööl lõppes taotluste vastuvõtt Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumidele, millele kandideeris kokku 93 noort. Lehelanguskuul avaldasid liidu programmi “Kiusamisest vabaks!” ja projekti “Targalt internetis” esindajad televisioonis ekspertarvamust kiusamise, sh küberkiusamise teemal. Kuu lõpus korraldasime Türi valla lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule koolituse “Koostöös lapse heaks!”. Lisaks kõigele eelnevale avaldasime 4 arvamust, vahendasime 300 sülearvutit projektis “Igale koolilapsele arvuti” osalenud koolidele ning tegime suuri ettevalmistusi eelseisvaks kuuks.

 

Ees ootab põnev ja tegevusterohke lapse õiguste kuu!

Tutvu oktoobri kuukirjaga

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

Oktoobri koosoleku päevakord:

 • Eesti Rahvuskultuuri Fondi Lastekaitse Liidu alafondi taotluste hindamine
 • Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ kava arutelu laagriteenuste edasiseks arendamiseks

www.markalast.ee / Instagram

 • Lastekaitse Liidu Facebookis sai alguse videointervjuude jagamine suvekoolis “Anname mikrofoni laste ja noorte kätte” tehtud töö tulemusena;
 • Lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva puhul valmivad artikleid selgitavad videote ettevalmistus – lapse õiguste kuu raames lähevad videod kasutusse JUST Filmi pausidel, noortesaates NOVA ja Lasteekraani veebiplatvormile;
 • Lapse õiguste saadikute struktuuri koostamine ja Instagrami kuvandi arendus.
 • Oktoobris lõppes Õiguskantsleri Kantselei, Lastekaitse Liidu ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse koostööprojekt “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel 2021”, mille raames korraldatud külalistundides ja fotojahil osales kokku üle 150 lapse.
 • Lahe Koolipäeva raames sai punkti Hea Eeskuju konkurss, kus 15 finalisti hulka pääses ka kaks Lastekaitse Liidu noortekogu võrgustikku kuuluvat noort, Ida-Virumaa esindaja Darina Dmitrijeva ja noortekogu juht Triin Sooäär.

 • Soovitused Kadrina valla lapse heaolu multidistsiplinaarse koostöövõrgustikule koostöö edendamiseks;
 • Sisend Viru Vanglakomisjoni poolt esitatud arvamusele vangistusseaduse ja kriminaal-hooldusseaduse muutmise seaduse eelnõule Justiitsministeeriumile;
 • Sisend Kutsekojale OSKA sotsiaaltöö uuringu eksperdikogus (sh lastekaitsetöötajate perspektiiv);
 • Valmis peatükk Lapse õigused 2020-2021 Eesti Inimõiguse Keskuse aruandesse Inimõigused Eestis.
 • Eeskujuliikumise “Valge õhupall” juhtrühma koosolekutel osalemine;
 • Viru Vangla vanglakomisjoni korralisel koosolekul;
 • Kutsekoja OSKA sotsiaaltöö uuringu eksperdikogu koosolekul (sh lastekaitsetöötajate perspektiiv) teemal OSKA sotsiaaltöö valdkonna uuring;
 • Arutelul SKA LKO ja Sotsiaalministeeriumi esindajatega – plaanid 2022 Samal poolel – lapse poolel seminarid, Koostöös lapse heaks! koolitused ja lastekaitsesüsteemi täiendamine;
 • Arutelul Euroopa Liidu Kohtu Eesti tõlkeosakonna juhatajaga teemal terminite tõlkimine ja lapse parim huvi.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Oktoobrikuus korraldasime viis “Kiusamisest vabaks!” koolitust. Neist üks sõimede ja lastehoidude jätkukoolitus, üks lasteaedade põhikoolitus ning kolm koolide meeskondade põhikoolitust (üks eesti keeles ning kaks vene keeles). Kõik koolitused toimusid veebikoolitustena, kokku osales ca 250 hariduse valdkonna töötajat üle Eesti.
 • 2. oktoobril kutsusime programmiga liitunud haridusasutusi tähistama rahvusvahelist vägivallavastast päeva. Koostasime antud tähtpäeva tähistamiseks tunnikavad, mis on kättesaadavad kõigile liitunud asutustele programmi koduleheküljel nii eesti kui ka vene keeles. 
 • Osalesime 13. oktoobril “Free of Bullying” rahvusvahelise meeskonna veebiseminaril, kus arutasime rahvusvaheliste kolleegidega Islandilt, Taanist ja Rumeeniast programmi kasutamise efektiivsust erinevates riikides.
 • Koostasime uue õppevideo pealkirjaga “Lugu “Keda joonistab Sõber Karu?”, milles tutvustame programmi “Kiusamisest vabaks!” seljale joonistamise metoodikat. Videos osaleb programmiga liitunud kooli, Järveküla Kooli, 2. klassi õpilane Kristella, lugu jutustab Sandra Raju. Loo koostas programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond õpetajate päevaks.

 • 26. oktoobril oli TV3 kanalis telesaade Laser, mille valmimisse panustas ka programm “Kiusamisest vabaks!” meeskond ning programmiga liitunud Kalamaja Põhikooli õpilased koos sotsiaalpedagoog Margarita Vähejausiga. Saate käigus lavastasid õpilased linnaruumis kiusamisolukordi, eesmärgiga vaadelda kas ja kui palju julgevad täiskasvanud sekkuda kui noored bussipeatuses teineteist sõimavad ja mõnitavad ning mis saab siis, kui ohvri kallal füüsiliseks minnakse. Saates andis oma kommentaari olukorrale programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitaja Merit Lage. 
 • Oktoobrikuus alustasime koostöös Maardu Vaba Aja Keskusega Maardu Gümnaasiumi lasteetenduse “Sõber Karu on nüüd Eestis” digitaliseerimise ettevalmistustöödega. 
 • Koostöös Tallinna Liikuri Lasteaiaga valmistasime Zoomi keskkonnas ette ürituse „Bee-Bot otsib Sõber Karule kaaslasi!“. Tegemist oli robootika mänguga, mis toimus 22. oktoobril üleeuroopalise programmeerimisnädala Code Week raames. Sõber Karu tänab südamest Tallinna Liikuri lasteaeda, kes korraldas lastele põneva ürituse, lõimides osavalt robootikat ja väärtuskasvatust. 
 • Oktoobris jõudis Suur Sõber Karu maskott külastada mitmeid toredaid haridusasutusi. Ta oli külaline Põlva Lasteaias Lepatriinu, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis, Mäetaguse Põhikoolis, Tallinna Ümera Lasteaias, Narva Lasteaias Pingviin, Tallinna Liikuri Lasteaias, Kõo Lasteaed Tähekillus, Suure – Jaani Lasteaias ja Tallinna Kannikese Lasteaias.

www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • 5.-7. oktoobril osalesime veebi vahendusel Euroopa Turvalise Interneti Foorumil (Safer Internet Forum), mille raames anti välja ja tutvustati ka kokkuvõtet laste ja noorte fookusgruppidest “Räägi kaasa internet tuleviku teemal”, kuhu koondati ligikaudu 750 lapse ja noore arvamused ja kogemused digitehnoloogia kasutamisest, sh Eesti noorte arvamused, mis koguti kokku Targalt internetis töötubade käigus juunist-augustini. Loe täpsemalt SIIT.
 • 4.-5. oktoobril toimusid “Better Internet for Kids” rahvusvahelise noortepaneeli veebikohtumised, millest võtsid osa Targalt internetis projekti kaudu Eesti esindajatena Aveli (14) ja Alide (14).
 • 7. oktoobril osales Malle Hallimäe projekti esindajana Informaatika Õpetajate Seltsi ja Harno projekti Digiõpe projektinõukogu töökoosolekul. Projekti eesmärk on informaatika õpetamise toetamine üldhariduskoolides.
 • Oktoobris jätkasime lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistide kaasamisega kampaania DigitalDecadeforYouth raames. Kuni 11. oktoobrini jagasime infot, et Euroopa Komisjon on konsulteerimas lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistidega, et teada saada, milliseid vajalikke muudatusi peaksid poliitikakujundajad järgmise kümne aasta jooksul ellu viima, millistele valdkondadele enim keskenduma jne, et laste veebikogemused paremad oleksid. Rohkem infot ja lingi küsimustikule leiab SIIT. Küsimustiku kaudu saadud sisendit kasutatakse loomaks Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu ühisdeklaratsiooni digipõhimõtete kohta, mis avaldatakse 2021. aasta lõpus, ning uueks Better Internet for Kids strateegiaks, mis võetakse vastu 2022. aastal.
 • 7.-8. ja 12. oktoobril viisime üheskoos Telia esindajaga läbi Telia Lastepaneeli rahvusvahelise uuringu töötoad Tallinna Laagna Gümnaasiumis, Kostivere Põhikoolis ja Tallinna Ühisgümnaasiumis. Sellel aastal on uuringu teemaks laste kogemused valeinfoga kokkupuutumisel. Uuring viidi läbi Põhjamaades ja Balti riikides oktoobrikuu jooksul, osalejateks 12-15-aastased noored. Tulemused avaldatakse novembris.
 • Targalt internetis projekti koordinaator Malle Hallimäe osales 20. oktoobril ESSE saates, kus arutati, mida lapsed internetis teevad ja millised on seal varitsevad ohud. Saadet saab järgi kuulata SIIT
 • 25. oktoobril algas jätkukoolitus “Targalt internetis ABC minu koolis”. Koolitus kestab kuni novembri lõpuni. Järgmised koolitused on plaanis läbi viia novembris-detsembris.
 • Oktoobris informeerisime koole, et kuni 15. novembrini on võimalus osaleda KüberPähkli ja KüberPuuringu uuring-võistlustel. Meil on hea meel, et juba üle 102 kooli on nendest osa võtmas.
 • 25. oktoobril osales Kerli Valner Insafe noorte kaasamise töörühma veebikoosolekul, kus arutati peamiselt Turvalise interneti foorumil toimunut.
 • 27.oktoobril osalesime rahvusvahelise assotsiatsiooni INHOPE veebikoosolekul, mille raames arutati organisatsiooni põhikirja muudatusi ja täiendamist. INHOPEi liikmed on eri riikide vihjeliinid üle maailma.
 • Jätkus vihjeliinile laekunud teadete käitlemine ja koostöö Kanada organisatsiooniga Canadian Child Protection Center projektis Arachnid tõkestamaks laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali levikut internetis.

www.lastekaitseliit.ee

 • Raamlepingu alusel riigihankes “Projekti “Igale koolilapsele arvuti” raames arvutite soetamine. Täiendav ost.” viitenumbriga 234516 tarniti Green IT OÜ poolt 300 sülearvutit projektis osalenud koolideni. 
 • Viimase riigihanke tarne tulemusena on MTÜ Lastekaitse Liit HTMilt eraldatud sihtotstarbelise toetuse eest (900 000 eurot), vahendanud üle 300 üldhariduskoolile kokku 2776 sülearvutit. 
 • WISE Estonia OÜ toetas projekti heategevusliku suunda, annetades projektile 70 väga heas korras arvuti monitori.

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

Oktoobris Facebookis

Aitäh meie toetajatele!