Veebitunnid ja fotojaht: “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel 2021”

8. oktoober 2021

“Lase fantaasia valla ja mõtle, et kiigud just sellisel kiigul, mida pole veel kellelgi.
Kujuteldav Kiik on juba paar aastat sellises seisukorras…”

Nii kõlab üks paljudest kommentaaridest, mis tuli kaasa fotojahile saadetud jäädvustustega. “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel 2021” raames korraldatud külalistundides ja fotojahil osales kokku üle 150 lapse.

Laste mõtete kogumiseks ja nende igapäevaelu ning kohalikku elukorraldust puudutavate ootuste väljaselgitamiseks viisid Õiguskantsleri Kantselei, Lastekaitse Liit ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus läbi veebitunde ning korraldasid fotojahi. Fotojahil said lapsed ja noored välja tuua paigad, mis nende arvates on lapsesõbralikud või mis tuleks lapsesõbralikumaks muuta.

Siit on näha kolm kõnekamat fotot, mis pälvisid AHHAA kinkekaardi.


Lastekaitse Liidu eripreemiad

Lastekaitse Liidu eripreemia kuulub kolmele fotole, kus konkursil osalejad on märganud seda, mis on hästi või pakkunud loovat lahendust mõne probleemi lahendamiseks.

Kogukonna aed. Tore ja arenev koht, kus on mõnikord tore käia talgutel või lihtsalt ringi vaadata. Seal kasvatatakse ka taimi ja võetakse sealsamas olevatest mesitarudest mett.

5B klassi õpilased soovisid tähelepanu pöörata asjaolule, et meil on pooleliolev ujula olemas juba üle kümne aasta, kuid kahjuks ei ehitata seda valmis. Õpilased on sunnitud ujumas käimiseks (nii vabal ajal kui ka kooliga) sõitma naabervaldadesse.

Täname kõiki osalejaid, ettevõtmisi toetanud täiskasvanuid, koole ja organisatsioone, kes aitasid laste hääle kuuldavamaks teha!