MEEDIAKAJASTUSED | Lastekaitse Liidu stipendiumile kandideeris 93 noort

22. oktoober 2021

1. septembrist 15. oktoobrini said kõik põhi- või keskharidust omandavad Eestimaa noored taotleda Lastekaitse Liidu Fondist stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel või huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.

Käesoleval aastal taotleb toetust 93 noort 12 erinevast maakonnast: Ida-Virumaalt (40), Harjumaalt (21), Tartumaalt (9), Viljandimaalt (7), Järvamaalt (4), Pärnumaalt (4), Põlvamaalt (2), Valgamaalt (2), Lääne-Virumaalt (1), Raplamaalt (1), Saaremaalt (1) ja Võrumaalt (1).

Artikkel avaldati järgnevates meediakanalites: