Lastekaitse Liidu stipendiumile kandideeris 93 noort

21. oktoober 2021

Lastekaitse Liidu Fondi kandideeris kokku 93 noort üle Eesti, kes taotlevad toetust oma annete arendamiseks.

1. septembrist 15. oktoobrini said kõik põhi- või keskharidust omandavad Eestimaa noored taotleda Lastekaitse Liidu Fondist stipendiume osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel, spordivõistlustel või huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.

Käesoleval aastal taotleb toetust 93 noort 12 erinevast maakonnast: Ida-Virumaalt (40), Harjumaalt (21), Tartumaalt (9), Viljandimaalt (7), Järvamaalt (4), Pärnumaalt (4), Põlvamaalt (2), Valgamaalt (2), Lääne-Virumaalt (1), Raplamaalt (1), Saaremaalt (1) ja Võrumaalt (1).

Enam taotlevad lapsed toetust spordi, sealhulgas tantsimise jaoks (nii siseriiklike- kui rahvusvaheliste võistluste osalustasudeks, varustuseks kui ka treeninglaagriteks ja kuutasudeks), kokku 53 taotlust. Muusikaga tegelemiseks taotleb toetust 22 noort. Erinevate keele- ja teadushuvide arendamiseks taotleb toetust 8 noort, kelle seast neli soovib tegeleda süvitsi füüsika-, matemaatika- aga ka teadusõpingutega, kolm tahab õppida võõrkeeli ning üks osaleda erinevatel olümpiaadidel.

Kokku laekus taotlusi rohkem kui 48 000 euro ulatuses.

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

Koos ACE Logistics Estonia AS meeskonna toetusega jagatakse sel aastal laiali 10 000 eurot toetusteks. Stipendiaadid selguvad hiljemalt 5.  novembril.

 

Illustratsioon: Marko Pikkat