September 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

30. september 2021

Alguses me õpetame oma lapsi. Seejärel me õpime ise nendelt.
Kes ei taha seda teha, see jääb oma ajast maha.
- Janis Rainis

September algas Lastekaitse Liidu jaoks eriliselt toimekalt. Tarkusepäeval allkirjastasime üheskoos haridus- ja teadusministri, Keila linnapea ning teiste koostööpartneritega Koolirahu lepingu, tänu Ace Logistics toetusele kuulutasime välja kandideerimise Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile. Rahvusvahelisel rahupäeval tänasime ja tunnustasime kiusamisvaba haridustee rajamisse panustajaid. Käisime külas ka Kadrinas, kus viisime läbi koolituse “Koostöös lapse heaks!”. Meie noortekogu liikmed andsid märkimisväärse panuse noorte hääle võimendamises. Koostöös partneritega esitlesime uut lastele mõeldud ohutusmängu “Spoofy” ning ühtlasi aitasime levitada infomaterjale lahku minevatele lastega perekondadele.

Ees ootab põnev ja värviline lehelanguskuu!

Tutvu augusti kuukirjaga

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

www.markalast.ee / Instagram

 • Koostöös Õiguskantsleri Kantseleiga korraldatud fotojahile “Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel” saadetud tööde (kokku pea 90 jäädvustust) läbivaatamine ning kõnekamate piltide valimine.
 • Just Filmi korraldusmeeskonna töös osalemine ja ühine arutelu, kuidas meie kui valikus olnud filme vaadanud noorte mõtteid võimendada ning festivali tutvustamisel kasutada.
 • Septembri alguses käis noortekogu liige Kärg Valner Teeviida kutsel teistele noortele rääkimas tema loodud Otse-Eetrist ehk lastesõbralikus keeles edastatud uudistest.
 • 17. septembril tegi noortekogu juht Triin Sooäär koos noortekogu koordinaatori Kristi Märkiga Lastekaitse Liidu büroo ja Vanematekogu esindajatele ettekande teemal “Lastekaitse Liidu noortekogu. Minevik, olevik, tulevik.”
 • 20.-21. septembril toimusid üle veebi Eurochildi poolt juhitud arutelud teemal “The EU Commission Child Participation Guidelines”, kus Eestit esindas Kärg Valner: “Aitasime koostada juhendit, kuidas suurtel üritustel ja ka lihtsalt koosolekutel töötada laste ning noortega. Sai sellele otsa vaadatud nii laste õiguste kui ka laste kaasamise poole pealt. Äge, et niivõrd suur asutus nagu Euroopa Komisjon sellist üliolulist asja teha tahab ja eriti äge on veel see, et nad loomisprotsessi noori kaasavad.”
 • VIDEOD. Sotsiaalministeeriumi Facebooki lehel avaldati augustis toimunud Arvamusfestivali jaoks tehtud filmiklipid, kus osalesid kõneisikutena Vaida Lasteaed Pillerpall lapsed ning neli meie noortekogu esindajat.
  Mis teeb lapse õnnelikuks?
  Millistes teemades võiks lapsel olla rohkem otsustusõigust?
  Millal riik peaks sekkuma, kui vanemad on laste kasvatamisel eriarvamusel ja ei käitu lapse heaolust lähtuvalt?
 • VIDEOD. Avaldasime Lastekaitse Liidu YouTube´is ja Märka Last lehel meie suvekoolis filmitud videoklipid. INTERVJUUD: Andsime suvekoolis mikrofoni noorte kätte ja küsisime kaks küsimust.
 • Kogumikku “Inimõigused Eestis 2020-2021” peatüki “Lapse õigused” koostamine (väljaandja Inimõiguste Keskus).
 • Sisend Sotsiaaltöö ajakirja artiklisse sotsiaaltöökoolituse arengust (TLÜ ja Lastekaitse Liidu koostöö).
 • Vanglate osakonnale Viru Vangla vanglakomisjoni töö raames ettepanekute tegemine seoses hariduse mitmekülgsema tagamisega.
 • Kadrina valla lapse heaolu multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku kaardistus ja soovituste koostamine.
 • Lastekaitsetöötajatele ja SKA LKO´le uute materjalide ja Lastekaitse Liidu poolt pakutavate võimaluste tutvustamine; eri sihtgruppidele SKA infomaterjali “Vanema juhend – teave ja tugi lahku minevatele lastega perekondadele” levitamine.
 • 8.-9. septembrini toimus Kadrinas koolitus “Koostöös lapse heaks!”
 • Koolituste “Koostöös lapse heaks!” (Türi ja Otepää) ja lastekaitsetöötajate seminari “Samal poolel – lapse poolel” (25. november, teemaks lähisuhtevägivald ja lastekaitse) ettevalmistustööd (kohtumised TAI, SKA, Ohvriabi esindajatega, kokkulepped esinejatega).
 • Kokkulepped Märka Last veebikirja juriidiliste artiklite osas Advoktuuri perekonnaõiguse komisjoniga, kohtumine advokaat Katrin Oravaga.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Uue õppeaasta avasime programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskonnaga Koolirahu väljakuulutamise tseremoonial Keilas. 
 • Septembrikuus korraldasime viis “Kiusamisest vabaks!” põhikoolitust lasteaedade ning lastehoidude ja sõimerühmade meeskondadele. Neist kolm olid eesti keeles ning kaks vene keeles. Haridustöötajatel oli võimalus valida, kas osaleda kontaktkoolitusel või veebipõhilisel koolitusel.
 • 21. septembril, rahvusvahelisel rahupäeval toimus Estonia Talveaias Lastekaitse Liidu tänuüritus haridusvaldkonna spetsialistidele, kes panustavad igapäevaselt programmi “Kiusamisest vabaks!” sõnumite levitamisse ja innustavad teisi tegelema väärtuskasvatuse ning kiusamise ennetamisega, et Eestis elavatel lastel oleks rahulik ja õnnelik haridustee. Programmi “Kiusamisest vabaks!” tänuüritusel toodi esile koolieelseid haridusasutusi, kus programmi rakendatakse asutusepõhiselt ja pikaaegselt. Koolide puhul tunnustati üritusel konkreetseid inimesi, kes innustavad teisi programmi rakendama ja teevad oma tööd suure südamega. Üritusel esitleti videoid programmi rakendamisest tunnustatud haridusasutustes. 

Videoid saab vaadata siit:


 • 21. septembril kutsusime programmiga liitunud haridusasutusi tähistama rahvusvahelist rahupäeva. Koostasime antud tähtpäeva tähistamiseks tunnikavad, mis on kättesaadavad kõigile liitunud asutustele programmi koduleheküljel nii eesti kui ka vene keeles.
 • Septembrikuus ilmus veebiajakirja “Märka last” programmi “Kiusamisest vabaks!” erinumber, mis on pühendatud programmi 11. tegutsemisaastale. Ajakirja on võimalik sel korral lugeda ka paberväljaandes
 • Septembrikuus võõrustasime külalisi organisatsioonist Save the Children Iceland, kelle ülesandeks on koordineerida programmi “Kiusamisest vabaks!” Islandil. Üheskoos külastati Maardu Lasteaeda Sipsik, kus toimub Maardu Gümnaasiumi lasteetendus “Sõber Karu on nüüd Eestis” ning Kalamaja Põhikooli, kus 2.b klassi õpilased koos õpetajaga võtsid meid vastu külalistunnis. Külalistega arutati programmi edusamme ning väljakutseid nii Islandi kui ka Eesti koordinaatorite nägemuses. 
 • Septembrikuus valmis uuendatud sisuga programmi “Kiusamisest vabaks!” I kooliastme metoodiline kohver. Kohvrit on võimalik kõigil liitunud haridusasutustelt tellida e-poest
 • Septembrikuus jõudis Suur Sõber Karu maskott külastada mitmeid toredaid haridusasutusi. Ta oli külaline Tallinna Veerise Lasteaias, Saue Gümnaasiumis, Lasteaed Ojakeses, Taebla Lasteaed Vikerkaares, Tallinna Endla Lasteaias, Keila Koolis, Tallinna Pae Lasteaias, Tallinna Sõbrakese Lasteaias, Põlva Lasteaias Lepatriinu, Tallinna Kelmiküla Lasteaias ja Mäetaguse Põhikoolis.

www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Euroopa Komisjon valis Euroopa Küberkaitsekuu meediakampaaniasse kaks projekti Targalt internetis raames koostatud materjali: video “Petuskeemid”  ja tunnikavaga “Salasõna ja privaatsus internetis”.  Euroopa Küberkaitsekuu meediakampaania toimub oktoobris sotsiaalmeedia platvormidel.
 • Osalesime 6. septembril Telia Lastepaneeli rahvusvahelise uuringu ettevalmistaval veebikoosolekul. Sellel aastal on uuringu teemaks laste kogemused internetis informatsiooni otsimisel ja leidmisel. Uuring viiakse läbi Põhjamaade ja Balti riikides oktoobrikuu jooksul, osalejateks 12-15-aastased noored.
 • 14. septembril toimus Telia Eesti majas laste ohutusmängu “Spoofy” esitlus. “Spoofy” on kaasahaarav ja õpetlik mäng, kus lapsed saavad õppida veebis käitumist ja kuidas toime tulla ohtudega internetis ning saada infot muudest nutiseadmetega seotud teemadest. Mäng on tasuta ning mõeldud eelkõige 6-10-aastastele lastele. Mängu eestikeelse, venekeelse ja ingliskeelse versiooni arendas CGI Eesti. Mängu veebilehel on ka toetavad materjalid lapsevanematele ja õpetajatele. Panustasime mängu arendamisse ja valmimisse. 
 • Osalesime 21.-22. septembril rahvusvahelise vihjeliinide assotsiatsiooni INHOPE veebikonverentsil.
 • Projekti raames oleme kaks aastat teinud koostööd Võrumaa lasteaedade ohutusprojektiga “Tunnen. Tean. Oskan”. Projekti juhtpartner on Politsei- ja Piirivalve Lõuna Prefektuur. Nüüd on valminud Tunnen.Tean.Oskan. töövihik Võrumaa koolieelikutele, kuhu koostasime leheküljed turvalise internetikasutuse teemal. Malle Hallimäe osales 23.septembril Võru kultuurimajas Kannel toimunud töövihiku esitlusel ja sellele järgnenud tänuüritusel.
 • 20. septembril algasid koolitused “Targalt internetis ABC minu koolis” ja “Targalt internetis ABC minu lasteaias”. Koolitus kestab kuni oktoobri lõpuni. Järgmised koolitused on plaanis läbi viia novembris-detsembris.
 • Septembris algas registreerimine 1. oktoobril algavale KüberPuuringu võistlusele. Võistluse eelvoorus saavad osaleda kõik 7.-12. klassi ja kuni 19-aastased kutsekoolide õpilased. Eelvoor koosneb nuputus- ja otsimisülesannetest, mis avardavad õpilase oskuseid ja huvi IT ja küberturbe valdkonnas.
 • 18. septembril toimus maailmakoristuspäev, mille raames koostasime artikli “Mida teha enne vana arvuti müümist või ära andmist”.
 • Septembris alustasime koostööd noorsootöönädalaga, mis toimub 22.-27. novembril ning keskendub seekord teemale “Vaimne Tervis ja digitaliseerumine”. Ürituse ettevalmistuseks osalesime 16.09 veebikoosolekul.
 • Septembris toimusid “Better Internet for Kids” rahvusvahelise noortepaneeli veebikohtumised (1., 8., 14., 22. ja 29. septembril), millest võtsid osa Eesti noored Aveli ja Adele, et teha ettevalmistusi osalemiseks rahvusvahelisel Turvalise Interneti Foorumil (Safer Internet Forum), mis toimub tänavu 6.-7. oktoobril veebis.
 • Septembris alustasime lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistide kaasamisega kampaania DigitalDecadeforYouth raames. Euroopa Komisjon on kuni 11. oktoobrini konsulteerimas lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistidega, et teada saada, milliseid vajalikke muudatusi peaksid poliitikakujundajad järgmise kümne aasta jooksul ellu viima, millistele valdkondadele enim keskenduma jne, et laste veebikogemused paremad oleksid. Rohkem infot ja lingi küsimustikule leiab SIIT. Küsimustiku kaudu saadud sisendit kasutatakse loomaks Euroopa Parlamendi, komisjoni ja nõukogu ühisdeklaratsiooni digipõhimõtete kohta, mis avaldatakse 2021. aasta lõpus, ning uueks Better Internet for Kids strateegiaks, mis võetakse vastu 2022. aastal.
 • 29. septembril osales Kerli Valner Insafe noorte kaasamise töörühma veebikoosolekul, mille käigus tehti ettevalmistusi Turvalise interneti foorumi korraldamiseks.
 • Projekt tegevuste elluviimiseks toimusid 13. ja 16. septembril projektimeeskonna veebikoosolekud.
 • Jätkus vihjeliinile laekunud teadete käitlemine.
 • 30. septembril osalesime INHOPE-i veebiseminaril.
 • Jätkub koostöö Kanada organisatsiooniga Canadian Child Protection Center projektis Arachnid tõkestamaks laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali levikut internetis.

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

www.puhkekeskused.ee / www.lastelaagrid.eu
Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse Facebook / Remniku ppe- ja puhkekeskuse Facebook

 • Septembris oli Pivarootsi ja Remniku õppe- ja puhkekeskuste põhifookuseks aruandlus lepingupartneritele: Haridus- ja Noorteamet, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Haridusamet, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.
 • Valmis osaühingu osanike koosoleku vahearuanne ja 2021.a. majandusaasta prognoos.
 • Samuti esitati Leader meetme lõppraport.
 • Teenust pakuti Tapa Gümnaasiumile ja Eesti Kunstiakadeemiale.
 • Osaleti laagrikorraldajate seminaril.
 • Tööinspektsioonile esitati riskianalüüs.
 • Kohtuti Alutaguse vallavalitusega ning peeti konsultatsioone õppeks Tartu Herbert Masingu Kooliga
 • Toimus Päästeameti audit.
 • Osaliselt jõuti tänada koostööpartnereid.

Septembris Facebookis

Aitäh meie toetajatele!