Kadrinas koondub lapse heaolu toetav võrgustik koolitusel “Koostöös lapse heaks!”

22. september 2021

21.-22. septembril toimub Kadrinas lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule Lastekaitse Liidu koolitus “Koostöös lapse heaks!”.

„Kui räägime lapse heaolust ja õigustest, siis me kõik vastutame, eraldi ja koos. Abi ei tohi jääda hiljaks. Seetõttu peab Lastekaitse Liit vajalikuks multidistsiplinaarse koostöö edendamist ja koostöövõrgustike koolitamist, et ühiskonnas muutuvate probleemidega hakkama saada ja lapsi ning peresid õigeaegselt ja vajaduspõhiselt toetada,” rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar.

Seekordne koolitus on järjekorras üheteistkümnes, eelnevalt on need toimunud Viimsi, Põltsamaa, Märjamaa, Lääne-Harju, Lääne-Nigula, Viru-Nigula, Saaremaa, Valga ja Haljala vallas ning Pärnu linnas. Aastatel 2018-2021 koolitustel osalenud on rõhutanud, et multidistsiplinaarne koostöö on abivajava lapse juhtumi lahendamisel vajalik eelkõige selleks, et lapse aitamine oleks efektiivne, tulemuslik ja terviklik. Tsiteerides üht Kadrina vallas lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku liiget: “Tänu koostööle on juhtumite lahendamine ja selle tõhusus tulemuslikum (kui kõik osapooled annavad omapoolse panuse).”

Last ümbritsevad spetsialistid moodustavad tugivõrgustiku, kelle multidistsiplinaarne koostöö aitab kaasa märkamisele, ennetamisele, koostööle ja terviklikule toetamisele. Koostöövõrgustiku ühised arusaamad lapse õigustest, heaolu hindamisest, analüüsimisest ja multidistsiplinaarsest koostööst tagavad abivajava lapse efektiivse ja tulemusliku aitamise.

“Mul on hea meel, et meie valla lapsi toetav tugivõrgustik on lai, mitmekesine ja koostööaldis. Tänasel koolitusel osalemine näitab, et meie inimesed tahavad lapsi võimalikult hästi toetada. Ainult koos tegutsedes saame abivajavat last päriselt aidata,” rõhutas koolituse alguses Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.

Omavalitsuste toetamiseks jätkab Lastekaitse Liit koolitustega 2021-2022. aastatel. Järgmised koolitused on kavas Türi ja Otepää vallas käesoleval sügisel. Koolitused toimuvad Sotsiaalministeeriumi sotsiaalse partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks” raames, koostöös Sotsiaalkindlustusametiga.