Täna ja homme toimub Pärnu linnas lapse heaolu toetavale koostöövõrgustikule koolitus “Koostöös lapse heaks!”

8. juuni 2021

Täna ja homme toimub Pärnu linnas lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule Lastekaitse Liidu koolitus “Koostöös lapse heaks!”. Koostöövõrgustiku ühised arusaamad lapse õigustest, heaolu hindamisest, analüüsimisest ja multidistsiplinaarsest koostööst tagavad abivajava lapse efektiivse ja tulemusliku aitamise.

“Laste ja perede probleemid on ühiskonnas muutuvad ja see nõuab erinevates valdkondades lastega töötavatelt spetsialistidelt laialdasi oskusi ja teadmisi ning pidevat enesetäiendamist ja õppimist. Last ümbritsevad spetsialistid moodustavad tugivõrgustiku, nende multidistsiplinaarne koostöö aitab kaasa märkamisele, ennetamisele, koostööle ja terviklikule toetamisele. Seega on oluline ka multidistsiplinaarne koostöö edendamine ja koostöövõrgustike koolitamine,” rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar, kelle jaoks on koolitustelt kõlama jäänud lause – Koostöö kirjutatakse nelja tähega – MEIE.

“Hea koostöö erinevate spetsialistide vahel on laste abistamise aluseks – seda eriti lastekaitses, kus mitmete elualade esindajad pingutavad igapäevaselt laste heaolu tagamise nimel,” tõdes koolituse alguses Pärnu linna sotsiaalosakonna juht Tõnu Poopuu.

Seekordne koolitus on järjekorras kümnes, eelnevalt on need toimunud Viimsi, Põltsamaa, Märjamaa, Lääne-Harju, Lääne-Nigula, Viru-Nigula, Saaremaa vallas, Valga ja Haljala vallas. 2018-2020. aastatel koolitustel osalenud on rõhutanud, et multidistsiplinaarne koostöö on abivajava lapse juhtumi lahendamisel vajalik eelkõige selleks, et lapse aitamine oleks efektiivne, tulemuslik ja terviklik.

Tsiteerides üht Pärnu linna lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku liiget: “Erinevate spetsialistide koostöö võimaldab lapsele pakkuda veel suuremat toetust ja tuge, samuti toetada ja jõustada perekonda ning näha nn suuremat pilti.”

Omavalitsuste toetamiseks jätkab Lastekaitse Liit koolitustega 2021-2022. aastatel. Järgmised koolitused on kavas Türi, Kadrina ja Otepää vallas käesoleval sügisel. Koolitused toimuvad Sotsiaalministeeriumi sotsiaalse partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks” raames, koostöös Sotsiaalkindlustusametiga.


Loe lähemalt: