Mai 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

8. juuni 2021

"Ära unusta tegemast võimatut selleks, et saavutada võimalikku."
- Anton Rubinstein

Käesoleva aasta mai oli Lastekaitse Liidu jaoks pisut ajalooline, nimelt lõime kodulehele eraldi rubriigi, kuhu koondasime kokkuvõtted 2021. aastal esitatud arvamuste ja pöördumiste põhiseisukohtadest koos asjaomaste meediakajastustega ning seda mitte ainult eesti, vaid ka vene keeles!

Lastekaitse Liidu igapäevatöös on väga olulisel kohal osalemine õigusloomes ja huvikaitses tervikuna. Näiteks ajavahemikul 2016-2020 esitas Lastekaitse Liit kokku 115 kirjalikku arvamust seoses seadusandluse muudatuste ja huvikaitsega. ÜRO Lapse Õiguste Komitee tunnustas 2016. veebruaril Genfis ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendava aruande kaitsmisel organisatsiooni aktiivset ja süsteemset tegutsemist lapse õiguste edendamisel ja monitoorimisel.

UUDISED | MEEDIAKAJASTUSED | ARVAMUSED

ÜLDKOGU | NOORTEKOGU

 • Üldkogu eelkohtumine 21. mail liidu liikmete ja toetajaliikmetega ühiskonnale suunatud üldkogu pöördumise koostamiseks 
 • 28. mail toimus Lastekaitse Liidu üldkogu.
  Üldkogul võeti vastu Lastekaitse Liidu 2020 konsolideeritud majandusaasta aruanne. Ülevaate 2021 aasta tegevustest andsid liidu liikmesühingud ja liidu büroo.
  Avalikustati ühisloomes koostatud liidu pöördumine ühiskonnale “Lapsed ei ole ainult meie tulevik, vaid ka olevik”

www.markalast.ee / Instagram

SISENDI ANDMINE | OSALEMINE | ARENDUSED

 • Heaolu arengukava pensioni arutelul sisendi andmine
 • Osalemine TAI töötoas – „Kuidas parandada ennetuse kvaliteeti Eestis läbi tööjõu arendamise?“ja sisend lastekaitsetöötajate perspektiivist
 • Osalemine infopäeval “SOM strateegilise partnerluse projekti aruannete korduma kippuvad küsimused”
 • Osalemine Vabaühenduste Liidu poolt korraldatud kohtumisel SOM strateegilise partnerluse partneritega
 • Osalemine SOM poolt korraldatud strateegilise partnerluse partnerite koostöökohtumisel
 • Osalemine Eurochildi poolt läbiviidud ekspertide foorumil. Globaalsed ja Euroopa trendid asendushooldse deinstitutsionaliseerimisel. Üritus leidis asel 17ndal Saksamaa Laste ja noorte heaolu foorumil.
 • Osalemine Riigikogu sotsiaalkomisjonis – perehüvitiste seaduse ja töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 300 SE arutelul
 • Osalemine Riigikogu sotsiaalkomisjonis – töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 361 SE arutelul
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli ja seminari “Samal poolel – lapse poolel” (14.05) koosolekute eestvedamine ja arendus;
 • Seminari “Samal poolel – lapse poolel” alateemal lastekaitse ja meediasuhtlus (14.05) ellu viimine, osales üle 100 lastekaitsetöötaja üle Eesti. Vt lähemalt siit.
 • Seminari raames koostati koostööpartneritega tööriist lastekaitsetöötajatele Meediasuhtluse ABC lastekaitsetöötajale
 • Koolituse “Koostöös lapse heaks!” (Pärnu, 8.-9.06) ettevalmistustööd (sh Pärnu laste heaolu toetava võrgustiku analüüsi koostamine).

PROJEKTID | PROGRAMMID | TEEMA-AASTA

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Maikuus korraldasime seitse veebipõhist jätkukoolitust. Neist viis olid lasteaedade meeskondadele, nii eesti kui ka vene keeles ning kaks lastehoidude ning lasteaedade sõimerühmade meeskondadele. Kokku osales koolitustel 190 haridustöötajat üle kogu Eesti. Jätkukoolitustelt kuuldud parimad praktikad motiveerisid programmi kasutajad neid veelgi läbimõtestatumalt rakendama.
 • 4. mail, rahvusvahelisel kiusamisvastasel päeval, kutsusime inimesi üles pöörama tähelepanu kiusamise ennetamise olulisusele mitte ainult haridusasutustes, vaid ühiskonnas laiemalt: intervjuusid ja artikleid on KUKU raadiosStolitsa portaalis, DELFI portaalisERR raadios ja Raadio 4.
 • 4. mail kutsusime üles kõiki programmiga liitunud haridusasutusi “Kiusamisest vabaks!” tunnikavade abil tähistama rahvusvahelist kiusamisvastast päeva. Tunnikavad on kättesaadavad lasteaedadele ja koolidele nii eesti kui ka vene keeles. Antud tunnikavasid on võimalik kasutada mistahes teisel lasteaia- või koolipäeval, et aidata kaasa lasterühma ühtekuuluvustunde arendamisele.
 • Rahvusvahelisel kiusamisvastasel päeval avalikustasime ka uue eesti- ja venekeelsete subtiitritega video “Miks esineb kisuamist?”. Video on loodud koostööd programmi “Kiusamisest vabaks!” arendajatega The Mary Foundation ja Save the Children Denmark. Eestikeelsete subtiitritega videot on võimalik näha siit ja venekeelsetega siit.
 • Maikuus sai Suur Sõber Karu maskott külastada mitmeid toredaid haridusasutusi. Ta oli külaline näiteks Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis, Tallinna Mustakivi Lasteaias, Tallinna Pelguranna Lasteaias, Rummu Lasteaed Lepatriinus, Pärnu Tammsaare Lasteaias, Tallinna Päikesejänku Lasteaias, Kellukese Lasteaias ja Tallinna Lehola Lasteaias. Lasteaias külastas Sõber Karu peamiselt lõpuaktuseid, kuid Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis võttis koos Torevandiga (Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring maskotiga) vastu õpilasi, kes olid äsja saabunud distantsõppelt. Maskotid tuletasid juba kooliuksel õpilastele meelde, et lapsed on kooli väga oodatud.
 • Saime Tallinna Veerise Lasteaia õpetajalt, Loona Jakanilt, hea idee koostada progammi “Kiusamisest vabaks!” diplom, mida lastele lasteaia lõpetamise või vahetamise korral kinkida. Haarasime heast mõttest kinni ning koostasime koostöös kujundaga diplomi, mida on võimalik kõigil liitunud asutustel osta meie e-poest või ise tasuta välja printida.
 • Maikuus alustasime 21. septembril toimuva Lastekaitse Liidu rahvusvahelise konverentsi „Free of Bullying“ ettevalmistustöödega. Konverentsi korraldamist toetab Põhjamaade Ministrite Nõukogu projekti “Põhjamaade ja Balti riikide kiusamisvaba võrgu koostöö” alusel. Konverentsi üldeesmägiks on jagada koostöövõrgustiku ja partneritega programmi tulemusi ja arengusuundi; pakkuda teaduspõhiseid ettekandeid kiusamise olemusest ja ennetamisest; jagada parimaid praktikaid ja tunnustada õpetajaid.
 • Konverentsi etteevalmistuste jaoks alustasime programmipõhiste õppetegevuste filmimisi haridusasutustest. Maikuus jõudsime filmida Kohtla-Järve Lasteaias Punamütsike, Tallinna Meelespea Lasteaias, Tallinna Kihnu Lasteaias, Põlva Lasteaias Lepatriinu, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis.
 • 25. mail osalesime “Free of Bullying” rahvusvahelise meeskonna veebiseminaril. Seminari eesmärgiks oli jagada teineteisega Covidi pandeemia tõttu tekkinud raskusi programmi rakendamisel lapsevanematega ning häid praktikaid, kuidas olukorda leevendada. Meie esitlus toetus küsitlusele, millele vastas ligi 100 programmi kasutavat Eesti lasteaia- ja kooliõpetajat. Meie rõõmuks on palju positiivseid õpetajaid, kes ka hoolimata raskusest siiski tulevad väga edukalt toime lastevanemate kaasamisega programmi. Näiteks jätkuvad tavapärased head praktikad Sõber Karude kodu külastamisel, riietumisel ja Sõber Karudele majade ehitamisel, kuid tehakse ka sisulist koostööd veebikoosolekute näol, kus arutatakse programmi väärtuste üle. Andsime ülevaate septembrikuus toimuvast konverentsist ja meie ootustest liikmesriikidele.
 • Mais alustasime septembris ilmuma veebiajakirja “Märka Last” “Kiusamisest vabaks!” eriväljaande koostamist. Mitmetele meie abipalvetele seoses lugude kirjutamisega on juba vastatud ning oleme ootusärevad, et koostada üks värvikas ajakiri.
 • Maikuu jooksul jätkasime programmi “Kiusamisest vabaks!” uue kodulehe www.kiusamisestvabaks.ee kavandamise struktuuri.

www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • 4. mail viisime läbi Võru linna lasteaia “Okasroosike” koolieelikutele külalistunni Targalt internetis.
 • Rahvusvaheliseks kiusamisvastaseks päevaks koostasime artikli “Küberkiusamine pole ok”, mille raames jagasime ka Targalt internetis küberkiusamist käsitevaid tunnikavasid.
 • Osalesime vihjeliinide assotsiatsiooni INHOPE seminaridel 11. ja 27. mail.
 • 12. mail toimus Targalt internetis projektipartnerite koosolek, kus koostasime perioodi mai 2021 – mai 2022 tegevusplaani.
 • 15. mail, rahvusvahelisel perepäeval oli fookuses digitehnoloogiad ja pere heaolu ning selle raames avaldasime soovitused lapsevanemale, kuidas laste head nutivahendite kasutamist toetada.
 • 20. mail viisime läbi veebiseminari Narva lapsevanemate klubi lapsevanematele.
 • 25. mail osalesime Eesti interneti päevale pühendatud veebikonverentsil “Homne ilm internetis”, mille info avaldasime ka www.targaltinternetis.ee
 • Kirjutasime Lastekaitse Liidu Märka Last ajakirja artikli “Mis on seksting ja mida oleks lapsevanemal hea selle kohta teada?”.
 • Tegime koostööd Teliaga seoses Children Advisory Panel 2021 uuringu küsimuste väljatöötamisega.
 • Alustasime Targalt internetis noorte suveseminari ettevalmistamisega.
 • Koostasime Targalt internetis VI projekti kommunikatsiooniplaani.
 • Vihjeliini töö raames jätkus vihjeliinile saabunud teadete käitlemine.

MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib selle kodanikualgatusena sündinud liikumise raames ettevõtete ja organisatsioonide ning ja kohalike omavalitsuste vahelist infot.

NB! Oluline on eristada annetustel ja vabatahtlikul tööl põhinevat “Igale koolilapsele arvuti” suunda, mille kaudu liiguvad arvutid peredesse ja jäävad nende omandisse, ning Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtotstarbelise toetuse eest soetatavaid arvuteid, mis lähevad koolidesse, kust neid abivajajatele välja laenutada. Samanimeline Facebooki grupp toimib endiselt kodanikualgatusena ning seda Lastekaitse Liit ei halda.

Maikuu arvutite uudised

 • Haridus ja Teadusministeeriumi sihtotstarbelise toetuse kaudu vahendati koolideni 642 arvutit

Asendushoolduse teemaasta võimendamiseks tehti Kõmsi Rahvamaja eestvedamisel ning Tallinna Lastekodu kaasamisel heategevusliku üleskutse meisterdada oma kätega armas kaisuloom või pilvepadi asendushooldusel viibivatele lastele.

28. maiks saabus Kõmsi rahvamajja 103 kaisukat, millest enamus antakse üle Tallinna Lastekodu äsja renoveeritud Mustamäe korpusele, kus pakutakse hoolitsust sügava ja raske puudega lastele, kes ei saa kasvada oma sünniperes. Väike osa kaisukad leiavad uue kodu Lihula Tervisekeskuse nõustamiskabinetis.

Loe lisaks:

Lääneranna Teataja | Rõõm tehtust – lastekaitsepäeva eel Kõmsi Rahvamajas

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

www.puhkekeskused.ee / www.lastelaagrid.eu / Remniku Facebook / Pivarootsi Facebook

Mais Facebookis

Aitäh meie toetajatele!