Tänaseks kiusamisvastaseks päevaks sai valmis video „Miks esineb kiusamist?“

4. mai 2021

Täna, 4. mail tähistatakse Ühendatud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) poolt välja kuulutatud rahvusvahelist kiusamisvastast päeva. Sel puhul kutsub MTÜ Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“ kõiki inimesi üles pöörama tähelepanu kiusamise ennetamise olulisusele mitte ainult haridusasutustes, vaid ühiskonnas laiemalt. Siinkohal on abiks uus eesti- ja venekeelsete subtiitritega video „Miks esineb kiusamist?“ / ”Почему происходит травля?”.

„Kiusamise kuvand on muutumas. Viimaste aastate uuringud näitavad kiusamise tegelikke põhjuseid. Kiusamine on grupinähtus, mitte ohvri isiklike omaduste või välimusega seotud probleem ning rollid jaotuvad tervele grupile, mitte üksnes ohvrile ja kiusajale. See saab toimuda ainult siis, kui pealtvaatajad toimuva otseselt või kaudselt heaks kiidavad ja sellele ei reageeri,“ ütlevad programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaatorid Saskia Muru ja Aleksandra Munts-Avajõe. Nende sõnul on vaja kiusamise tõhusaks ennetamiseks keskenduda rühmadünaamikale ja -väärtustele, innustades kõrvalseisjaid või pealtvaatajaid aktiivselt sekkuma kiusamise peatamiseks, kuna kiusamine on laste probleem, kuid täiskasvanute vastutus.

Programmi „Kiusamisest vabaks!” temaatilised tunnikavad rahvusvahelise kiusamisvastase päeva tähistamiseks on suunatud lasteaedade ja koolide õpetajatele ja õpilastele, aga ka vanemate toetamiseks ning on  kättesaadavad nii eesti kui vene keeles.

2012. aastal  ÜRO poolt välja kuulutatud kiusamivastase päeva tähistamise traditsioon sai alguse aastal 2007 toimunud juhtumist Kanadas, kus ühe kooli õpilased kiusasid oma koolikaaslast roosat värvi särgi kandmise pärast. Seda märganud vanemad õpilased otsustasid poisi kaitsmiseks järgmisel päeval samuti roosat särki kanda ning kutsusid seda tegema ka teisi õpilasi. Lugu kajastati meedias, see pälvis laialdast tähelepanu ja on tänapäevani näiteks laste omavahelisest suhtlemisest selles valguses, et kiusamise pealtvaatajatest võivad saada kiusatavate julged kaitsjad.

Loe lisaks:

Homme tähistatakse rahvusvahelist kiusamisvastast päeva

 


Taustinfona hea teada

Eestis tegeletakse aktiivselt kiusamise ennetamisega ja sekkumisega haridusasutustes. 2017. aastal loodi Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel  kiusamisvaba haridustee koalitsioon, milles seadsid endale kiusamise ennetamise ning sekkumise eesmärke MTÜ Lastekaitse Liidu programm „Kiusamisest vabaks!“, SA Kiusamisvaba kool programmiga KiVa, Tervise Arengu Instituut käitumisoskuste mänguga VEPA, Tartu Ülikooli eetikakeskus väätuskasvatusprogrammiga, Eesti Õpilasesinduste Liit projektiga „Salliv kool“, Noorteühing TORE mentorlusprogrammiga, SA Archimedes programmiga „Hooliv klass“, MTÜ Vaikuseminutid tähelepanu ja meelerahu harjutustega.