Tänase “Samal poolel – lapse poolel” seminari alateemaks on lastekaitse ja meediasuhtlus

14. mai 2021

Täna, 14. mail toimub lastekaitsetöötajatele suunatud Lastekaitse Liidu õigusalaste seminaride sarja “Samal poolel – lapse poolel” veebiseminar, alateemal „Lastekaitse ja meediasuhtlus“. 

Lastekaitse tekitab suuri tundeid, kuna on üks vähestest ametialadest, kus on vaja vahel sekkuda tahtevastaselt perede otsustusõigusesse ja iskikuvabadusse. Seega nõuab lastekaitsetöö erinevates valdkondades lastega töötavatelt spetsialistidelt laialdasi oskusi ja teadmisi ning pidevat enesetäiendamist ja õppimist. Eesti vajab pädevaid lastekaitsetöötajaid, kes teevad oma tööd professionaalselt ja pühendumusega, ning kellel on piisavalt ressursse (teadmised, oskused, aeg, teenused, toetav ja rakendatav seadusandlus, toimiv koostöövõrgustik, kohaldatavad töövahendid) oma töö kvaliteetseks ja lapsesõbralikuks teostamiseks.

Paraku aga müüdid (sealhulgas lastekaitsetöötaja mitte kaitsja vaid karistaja), on visad kaduma, ettekujutus lastekaitsetööst võib jääda aastakümnete taha. Samal ajal tehakse nii meedias kui ka ühiskonnas tervikuna kergekäeliselt üksikjuhtumitele tuginevalt kogu valdkonda puudutavaid üldistusi. Valdkonna negatiivne maine ja otsesed valearusaamad võivad kurnata lastekaitsetöötajaid – eriti kui töökohal ei ole kõik korras,  näiteks kui on liiga kiire, kliente on liiga palju, ülemused ei toeta või palk ei ole kiita, võib olla väljast tulev pinge olla väga koormav. Lastekaitsetöötajad on mures negatiivse meediakajastuse ja hoiakute pärast. Kordub küsimus – kes kaitseb lastekaitsetöötajat?  MTÜ Lastekaitse Liit toetab Soome uue lasteombudsmani Elina Pekkarinen´i seisukohta, et väljaspoolt tulevat pinget on võimalik taluda kui lastekaitsetöötajatele pakutakse piisavalt tuge, neil on sobiv kliendimäär ning võimalus koolituseks ja supervisiooniks.

Lastekaitsetöötajad on eelnevatel aastatele toimunud Samal poolel – lapse poolel seminaride  tagasisidestamisel teemade valiku osas rõhutanud vajadust olla teadlikumad suhtluses meediaga.

„Seetõttu soovimegi tänavusel seminaril anda lastekaitsetöötajatele teadmisi meediaga suhtlemisel ja julgustada neid oma sõnumit edastama ka keeruliste teemade kajastamisel,” tõdeb Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.
“Kuigi aastast 2013 alguses saanud seminaride sarja üks oluline lisaväljund on lastekaitsetöötajate omavahelise suhtluse toetamine, annavad koroona tõttu veebis toimuvad seminarid võimaluse osaleda ka kõigil neil lastekaitsetöötajatel, kel ei oleks mingil põhjusel olnud võimalik Tallinnasse seminarile tulla,” lisab Ojala.

Seminar on ajendatud lastekaitsetöötajate küsimustest, mille oleme aastate jooksul koondanud
Samal poolel – lapse poolel seminaridel ja suvekoolis.  Arutelu alla tulevad  teemad – mis on avalik huvi (BFM´i projektijuht Katrin Saks), omavalitsuse roll lapse õiguste ja heaolu alases suhtluses (Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Tõnu Poopuu), vastuse saab igipõline küsimus kes või mis kaitseb lastekaitsetöötajat meediasuhtluses (Advokaadibüroo TRINITI vandeadvkokaat Maarja Pild). Ekspertide kaasabil toimub näidisjuhtumite lahendamine ja jagatakse praktilised suunised meediaga suhtlemiseks. Oma kogemusi jagab Lauri Linnamäe Cloud Media Kommunikatsioonibüroost. Seminariks on valminud praktiline tööriist „Meediasuhtluse ABC lastekaitsetöötajale“.

Tegemist on järjekorras viieteistkümnenda tasuta seminariga õigusalaste seminaride sarjas „Samal poolel – lapse poolel“, mis on suunatud lastekaitsetöötajate pädevuse tõstmisele, ning mida MTÜ Lastekaitse Liit korraldab sellel korral koostöös Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi (BFM), Eesti Advokatuuri ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonnaga. Seminar viiakse läbi Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks! raames, Sotsiaalkindlustusameti ja Eesti Advokatuuri toel.

Seminare “Samal poolel – lapse poolel” iseloomustavad järgmised märksõnad:

  • Multidistsiplinaarsus –  Üks lapse õiguste või heaoluga seotud peateema, samas seminaril alati esindatud erinevate valdkondade esinejate vaatepunktid, luues kogumis teema käsitlemisel terviku;
  • Praktilisus – Seminaril käsitletavad teemad on aktuaalsed ja põhinevad sihtgrupi vajadustel. Ettekannetes hulgaliselt näiteid praktikast, teooria ja praktika sümbioos. Eesmärk on anda osalevale lastekaitsetöötajale kaasa uus teadmine, oskus, tööriist vms, mida oma igapäevatöös kasutada;
  • Koostöö – Seminaride sarja pealkirigi “Samal poolel – lapse poolel” rõhutab, et kõik osapooled, on väljas ühe asja eest – et last toetada. Selleks, et abivajav laps saaks õigeaegselt ja asjakohast abi ja tuge, on vaja sujuvat koostööd, sh infovahetust. Ettekannetes on oluline koht koostöö vajalikkuse rõhutamisel, sh mida konkreetse valdkonna esindajad ootavad lastekaitsetöötajalt, kuidas omavahelist infovahetust parendada, kuhu saab lastekaitsetöötaja vajadusel pöörduda, et paremini last aidata. Lastekaitse Liit on alati pidanud väga oluliseks valdkondadeülest koostööd abivajava lapse terviklikuks toetamiseks;
  • Jõustamine – Oluline on lastekaitsetöötajate jõustamine ja julgustamine, sh head praktikad positiivsest koostööst.

Loe täiendavalt:

Vaata veel: