Aprill 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

10. mai 2021

On olemas ütlus, et kui soovid minna kiiresti, mine üksi.
Kui soovid minna kaugele, mine teistega koos.

Lastekaitse Liidu tänavune üldkoosolek toimub 28.05.21 kell 13-15 üle Zoomi.
Kõik liikmed ja toetajaliikmed on lahkesti palutud!
Joonis on pärit kommunikatsioonistrateegia peatükist “Eesmärgid sisekommunikatsioonile”

Aprillis sai läbi aasta aega kestnud Aktiivsete Kodanike Fondi projekt “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine”, mille raames toimus hulgaliselt koostöökohtumisi ning kus üheks olulisemaks väljundiks on ühiselt välja töötatud Lastekaitse Liidu kommunikatsiooni- kui liikmetöö strateegia.

Kõnealuse projekti jooksul arenes oluliselt edasi ka meie kodulehe venekeelne versioon ning ka kakskeelne meediasuhtlus. Ühtlasi on meil hea meel teada anda, et nüüdsest on kõik tänavu antud arvamused kuvatud koos kokkuvõtetega eriti mugavalt ja käepäraselt arvamuste lehel. Nagu näete, on uue kuue saanud ka meie kuu kokkuvõte, kust saate ise valida, mis teemaplokk avada ning kuhu süveneda.

Head lugemist, kaasamõtlemist ja avastamist!

UUDISED | MEEDIAKAJASTUSED | ARVAMUSED

HEA TEADA: Veebiküsimustikku saab täita nii eesti kui vene keeles. Ankeet on üleval 26.04-1.06.2021

Uuringu viib läbi MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!” 2020-2022 raames. Uuringu andmeid kasutatakse osaliselt ka Helen Saarniku doktoritöös “Lapse parim huvi asendushooldusel – paigutamine hooldusperesse” (Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut). Uuringu tulemusi tutvustatakse MTÜ Lastekaitse Liidu aastakonverentsil novembris.

Meediakajastused eesti keeles

Meediakajastused vene keeles

VANEMATEKOGU | NOORTEKOGU | LIIKMETÖÖ

www.markalast.ee / Instagram

 • Meie vabavõrgustiku uute liikmete videotutvustused Lastekaitse Liidu Noortekogu Instagrami story´dena. Oleme need kokku kogunud ka temaatilise highlight “Kes? alla.
 • Lapsesõbraliku menetluse arutelu Justiitsministeeriumiga
  Arutasime veebi vahendusel Justiitsministeeriumi nõunike Brit Tammiste ja Kaire Tammega, kuidas saaks kriminaaljustiitssüsteemi sattunud laste kogemusi regulaarselt ja süsteemselt koguda ning poliitikakujundajatele ning teenuse osutajatele paremini kommunikeerida. 
 • “Lastega ja lastele” 2021 tunnustusauhindadele esitatud kandidaatide hulgast võitjate valimine, noorte žürii töös osalemine. 
 • Noori võimestava ja nende vaimset tervist toetava digitaalse tööriista loomise töötoas osalemine. Meie neli esindajat käis kohal ja mõtles kaasa.
 • 27. aprillil korraldasime Lastekaitse Liidu noortekogu Instagrami tiimile ja vabavõrgustikule suunatud Instagrami koolituse, kus meile jagas praktilisi teadmisi ja nippe Kustas Kirsipuu.
 • Veebitund: Laste ja noorte hääl kohaliku elu korraldamisel
  Koostöös Õiguskantsleri Kantselei ja Rakendusliku Antropoloogia Keskusega (RAK) veebitunni sisu väljatöötamine, piloteerimine ja tundide läbiviimine (jätkub mais)
 • Noortekogu juht Triin Sooäär osales 14. Aprillil Eesti Noortekirjanduse Ühingu kutsel noortekirjanduse päeva YouTube otseülekandes.
 • “Anname mikrofoni laste ja noorte kätte” küsitluses osalejatele tagasiside andmine ning koostöös Lasteabiga selle kontseptsiooni arendamine suviseks 5-päevaseks laagriks, mille raames koostöös BFMi laste filmikooliga koolitada välja 15-20 noorest koosnev lapse õiguste saadikute tiim.

Aprillis sai läbi aasta aega kestnud Aktiivsete Kodanike Fondi projekt “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine”, mille raames toimus hulgaliselt koostöökohtumisi ning kus üheks olulisemaks väljundiks on ühiselt välja töötatud Lastekaitse Liidu kommunikatsiooni- kui liikmetöö strateegia.

Kõnealuse projekti jooksul arenes oluliselt edasi ka meie kodulehe venekeelne versioon ning ka kakskeelne meediasuhtlus. Ühtlasi on meil  hea meel teada anda, et nüüdsest on kõik tänavu antud arvamused kuvatud koos kokkuvõtetega eriti mugavalt ja käepäraselt eraldi arvamuste lehel. Ning nagu näete, on uue kuue saanud ka meie kuu kokkuvõte, kust saate ise valida, mis teemaplokk avada ning kuhu süveneda.

Kui aga korra konkreetselt aprilli tegemiste juurde tagasi jõuda, siis toimus koostöökohtumine Lastekaitse Liidu toetajaliikmetega eesmärgiga kaasata toetajaliikmeid liidu arengusse ja sisulisse tegevusse. Sellele järgnesid kohe ka reaalsed sammud, kui toetajaliige, ämmaemand Kristi Sims, oli liidu esindajaga koos Terevisioonis ning Lagle Suurorg nõustus olema järgmise Märka Last veebiajakirja kaasautoriks.

Ühtlasi toimus aprilli lõpus Lastekaitse Liidu noortekogu Instagrami juures toimetavatele noortele koolitus, tõstmaks nende sotsiaalmeedia võimekust.

OLULINE

Valmistume 28.05.21 toimuvaks Lastekaitse Liidu üldkoguks, kuhu kõik liikmed, toetajaliikmed ja ka noortekogu esindajad väga oodatud on.

SISENDI ANDMINE | OSALEMINE | ARENDUSED

 • Sisend Eesti Inimarengu aruande 2023 peatükkide arutelul ja ideekorjel (laste vaimne tervis);
 • Sisend lastekaitseseaduse VTK projektile;
 • Intervjuu riikliku perelepitussüsteemi arenduse raames;
 • Sisend Sotsiaalministeeriumi pressiteatele riiklikust perelepitussüsteemist;
 • Sisend ajakirja Sotsiaaltöö arendusküsitlusel;
 • Sisend Kutsekojale OSKA sotsiaaltöö uuringu eksperdikogus (lastekaitsetöötajate perspektiiv);
 • Sisend Sotsiaalministeeriumile laste ja perede vaimse tervise kaardistusel.
 • Osalemine vaimse tervise ja heaolu teemalise inimarengu aruande koosloome ümarlaual ja töötubades.
 • Osalemine SKA korraldatud konverentsil „Perelepitus eile, täna ja homme“;
 • Viru Vangla vanglakomisjoni korralisel koosolekul;
 • Arutelul lapsesõbralikust menetlusest Justiitsministeeriumiga;
 • Arutelul alaealiste töötamisest, kaitsest ja järelevalvest Tööinspektsiooniga;
 • Arutelul alaealiste pärimisest, erieestkostest ja lapse heaolust Notarite Koja liikmega;
 • Euroopa Õiguse Ühenduse vebinaril „Euroopa Liidu Kohtu olulisemad lahendid aastal 2020“;
 • RAKE Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüsi tutvustusseminaril;
 • Arutelul laste vaimse tervise ja liikumise seosest TÜ Liikumislabori esindajatega
 • SOM strateegilise partnerluse “Koostöös laste ja perede heaks” partnerite I kvartali koostöökohtumine.
 • Organisatsiooni arendamine – osalemine meeskonnakoolitusel “Organisatsiooni liikmed kui brändisaadikud. Enesejuhtimine”
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli ja seminari Samal poolel – lapse poolel (14.05) koosolekute eestvedamine ja arendus;
 • Koolituste Koostöös lapse heaks! (Pärnu ja Otepää) ettevalmistustööd;

Kokkuleppel Eesti Advokatuuri ja Hea nõu lastega peredega projekti raames nõustavate advokaatidega tasuta juriidiliste nõustamiste mahu suurendamine perioodil aprill – juuni 2021, eesmärgiga pakkuda toetavat meedet lapsevanematele kriisileevenduseks. Täiendavalt pakub Lastekaitse Liit antud perioodil 96 nõustamisaega lapsevanematele.

PROJEKTID | PROGRAMMID

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Aprillikuus korraldasime neli “Kiusamisest vabaks!” veebipõhist jätkukoolitust koolide meeskondadele ning kaks veebipõhist põhikoolitust Maidla Kooli ning Haabersti Vene Gümnaasiumi meeskondadele. Jätkukoolitustel osales 97 haridustöötajat üle kogu Eesti ning põhikoolitustel 63 haridustöötajat. 
 • 6. aprillil ja 13. aprillil korraldasime nii eesti kui ka vene keeles kooliõpetajatele kolm kõige suuremat Sõber Karu veebikoosolekut, kus tutvustasime ning andsime taustainfot esitlusest “Kõik lapsed on tähtsad, kõik lapsed on vajalikud”. Panime koosolekul käpad kokku 180 haridustöötajaga, et ükski Eesti laps ei satuks ohtu ja oskaks vajadusel ohu korral turvaliselt tegutseda. 
 • 7. aprillil kutsusime kõiki programmiga liitunud haridusasutusi “Kiusamisest vabaks!” tunnikavade abil tähistama rahvusvahelist tervisepäeva. Tunnikavad on kättesaadavad lasteaedadele ja koolidele nii eesti kui ka vene keeles.  Saime tunnikavade kohta rohkelt positiivset tagasisidet, et nende tegevused olid hästi lõimitud programmi metoodiliste materjalidega ning pakkusid lastele rõõmu. 
 • Suur Sõber Karu oli aprillikuus külaline Tallinna Suur-Pae Lasteaias, kus ta oli õpetajale abiks, et rääkida lastele milline on hea kaaslane, milliste sõnade ja žestidega hea kaaslane teistega suhtleb ning kuidas ta mänge mängib. Sõber Karu külaskäik pakkus lastele palju rõõmu ja positiivseid emotsioone. 
 • Aprillikuu jooksul jätkasime programmi “Kiusamisest vabaks!” uue kodulehe kavandamise struktuuri ning tegelesime sisu tõlkimisega vene keelde.
 • Alustasime uute metoodiliste vahendite kujundamise ning trükkimisega. Aprillikuus valmisid programmi “Kiusamisest vabaks!” kleebised, mida rühmad saavad kasutada karukoosolekute märkidena või teineteise tunnustamiseks hooliva, julge, salliva ning austava käitumise eest. Lähipäevil tuleb materjal müüki programi e-poodi ning osaliselt kasutame seda materjali ka tasuta jagamiseks õpetajatele, kes innustavad teisi programmi kasutama ja jagavad koordinaatoritega parimaid praktikaid.  Lisaks alustasime koostööd kujundajaga, et luua suur puslepilt Sõber Karust ja programmi väärtustest, mida lasterühm või klass saaks ühiselt värvida ja seinale riputada ning kogeda ühtekuuluvustunnet tegevusest, kus kõik on kaasatud ühe eesmärgi nimel.
 • 28. aprillil osalesime vaimse tervise ja heaolu teemalise Eesti inimarengu aruande (EIA) peatükkide arutelus ja ideekorjes. Töötubadest osutus meie valikuks töötuba pealkirjaga “Psühho-sotsiaalne keskkond ning vaimne tervis ja heaolu” (Dagmar Kutsar, Tartu Ülikool, sotsiaalpoliitika kaasprofessor). Töötoa märksõnadeks olid: suhted, perekond, vanemlus, lasteaed ja kool, töökeskkond ja tööstress, kiusamine, vägivald, üksildus, kogukond, kultuur (hoiakud ja väärtused).
 • 5. aprillil ETV+ tuli välja saate “Своя правда”, kus diskuteeriti lastevanemate käitumisstiilide ja lastevanemate eeskuju üle. “Kiusamisest vabaks!” programmi koordinaatori seisukohta lastevanemate käitumissstiilidest ja emotsioonide juhtimisest saab vaadata saates “Педагогическая поэма” ja lugeda artiklit ERR portaalis.
 • Aprillis selgus, et Lastekaitse Liidu rahvusvaheline konverents „Free of Bullying“ (võimalusel Taani kroonprintsessi osalusega) korraldatakse 21. septembril 2021 Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt toetatud Lastekaitse Liidu projektist “Põhjamaade ja Balti riikide kiusamisvaba võrgu koostöö”. Konverentsi üldeesmärk: jagada koostöövõrgustiku ja partneritega programmi tulemusi ja arengusuundi; teaduspõhised ettekanded kiusamise olemusest ja ennetamisest; parimate praktikate ja edulugude jagamine; õpetaja rolli väärtustamine, õpetajate tunnustamine.

www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • 15. aprillil osales teavitustöö koordinaator K. Valner Insafe Noorte kaasamise koordinaatorite veebikohtumisel.
 • 21. aprillili osales koordinaator M. Hallimäe Euroopa võrgustiku Insafe juhtgrupi  arutelul, kuidas parimal viisil pidada dialoogi laste ja noortega, et nende arvamused digimaailma arengutest jõuaksid otsustajateni.
 • 21. aprillil toimus projekti Targalt internetis koosolek, kus arutati peamiselt projekti aruandlusega seotud küsimusi ning uue perioodi tegevusplaani koostamist.
 • 28. aprillil osales teavitustöö koordinaator K. Valner Insafe võrgustiku laste kaasamise fookusgrupi veebikohtumisel ja Inimarengu aruande koostamise ettevalmistaval veebikohtumisel
 • Osalesime 28.-29.aprillil INHOPE võrgustiku koolitusseminaril. 
 • Viisime 28. aprillil läbi külalistunni “Targalt internetis” Vastseliina lasteaia koolieelikutele.
 • Koostasime teavitusmaterjali lapsevanematele “Mis on seksting” https://www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2021/04/Mis-on-seksting.pdf
 • Koostasime aruande (sh finantsaruande) projekti tegevustest perioodil jaanuar 2019 – veebruar 2021 ja esitasime selle Euroopa Komisjonile.
 • Koostasime kokkuvõtliku eestikeelse tegevusaruande projekti tegevustest perioodil jaanuar 2020 – veebruar 2021 https://www.targaltinternetis.ee/projektist/aastaaruanded/ 
 • Vihjeliini töö raames käideldi rekordilised 485 teadet ühes kuus.

MTÜ Lastekaitse Liit koordineerib selle kodanikualgatusena sündinud liikumise raames ettevõtete ja organisatsioonide ning ja kohalike omavalitsuste vahelist infot.

NB! Oluline on eristada annetustel ja vabatahtlikul tööl põhinevat “Igale koolilapsele arvuti” suunda, mille kaudu liiguvad arvutid peredesse ja jäävad nende omandisse, ning Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtotstarbelise toetuse eest soetatavaid arvuteid, mis lähevad koolidesse, kust neid abivajajatele välja laenutada. Samanimeline Facebooki grupp toimib endiselt kodanikualgatusena ning seda Lastekaitse Liit ei halda.

Aprillikuu arvutite uudised

MAJANDUSAASTA ARUANNE

Majandusaasta aruande valmimine ja auditeerimine

2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes on esitatud Lastekaitse Liidu ja tema tütarettevõtte Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ tegevus- ja finantsaruanne. Antakse ülevaade läbiviidud tegevustest nii rahvusvahelisel kui riigisisesel tasandil. Samuti kirjeldatakse Lastekaitse Liidu vanematekogu ja noortekogu tegevusi ning liikmeskonnale suunatud ettevõtmisi. Finantsaruanne esitab ülevaate mõlema organisatsiooni majandustegevusest ja toob ära konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koos kõigi vajalike lisadega.

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta koostas ülevaatuse käigus kokkuvõtte sõltumatu vandeaudiitor Katrina Villak Rödl & Partner Audit OÜ-st.

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

Tuusikute müük laagrivahetustesse:

Kandideeri!

Remniku Noortelaager kutsub kandideerima tööle RÜHMAJUHT-KASVATAJA

Aprillis Facebookis

Aitäh meie toetajatele!