MEEDIAKAJASTUSED | Koolid saavad juurde veel 1400 arvutit

15. aprill 2021

Haridus- ja teadusministeerium eraldas Lastekaitse Liidule lisatoetuse summas 500 000 eurot, mille abil soetatakse koolidele juure 1400 arvutit, mida õpilastele välja laenutada.

Riigihanke kaudu ostetud arvutite jaotamine toimub kohalike omavalitsuste kaardistatud abivajaduse alusel. Eesmärgiks on toetada kaugõppel olevaid lapsi, kelle perekonnal puuduvad majanduslikud võimalused koolitöö tegemiseks vajaliku arvuti soetamiseks.

Loe lisaks: