Lastekaitse Liit viib läbi asendushooldusel kasvavate laste osalusuuringut

23. aprill 2021

MTÜ Lastekaitse Liit on läbi viimas uuringut “Asendushooldusel kasvavate laste osaluskogemused”, mille sihtgrupp on 10 – 16-aastased hooldusperedes või asenduskodudes (sh perekodudes) kasvavad lapsed. Uurimuse eesmärk on teada saada laste osalemiskogemusi nende elu puudutavates otsustes.

Veebiküsimustikku saab täita nii eesti kui vene keeles. Ankeet on üleval 22.04-1.06.2021

Uuringuga ei koguta isikuandmeid ning uuringus osalejate isikuid ja vastuseid ei ole võimalik kokku viia. Uuringutulemused esitatakse üldistatud kujul ja vastuseid ei eristada elukoha põhiselt.

Uuringu viib läbi MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!” 2020-2022 raames. Uuringu andmeid kasutatakse osaliselt ka Helen Saarniku doktoritöös “Lapse parim huvi asendushooldusel – paigutamine hooldusperesse” (Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut). Uuringu tulemusi tutvustatakse MTÜ Lastekaitse Liidu aastakonverentsil novembris.