Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendava toetuse eest saavad koolid juurde veel 1400 arvutit

14. aprill 2021

Haridus- ja Teadusministeerium eraldas Lastekaitse Liidule täiendava toetuse summas 500 000 eurot, mille abil soetatakse koolidele arvuteid, mida õpilastele välja laenutada. Riigihanke kaudu ostetud arvutite jaotamine toimub kohalike omavalitsuste poolt kaardistatud abivajaduse alusel. Eesmärgiks on toetada distantsõppel olevaid lapsi, kelle perekonnal puuduvad majanduslikud võimalused koolitöö tegemiseks vajaliku arvuti soetamiseks.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on distantsõppe ajal eriti teravalt esile kerkinud vajadus toetada peresid, kus arvuti või internetiühendus puuduvad. “Omavalitsused on koos Lastekaitse Liiduga eelmisest kevadest kaardistanud peresid, kel puuduvad õppetööks vajalikud vahendid. Ministeeriumi toetusega saame õpilasi sel keerulisel ajal aidata kokku enam kui 2600 arvutiga, millest ligi pool on juba koolidesse jõudnud ning suur enamus tarnitakse sel kooliaastal,”  ütles minister Liina Kersna.

“Täiendava toetuse eest planeerime vahendada vähemalt 1400 arvutit, millest 1222 saame tarnida selle õppeaasta jooksul,” kirjeldas Lastekaitse Liidu projektijuht Ireen Kangro.

“Senine toetus kattis suurusjärgu 2/3 minimaalsest kaardistatud vajadusest. Ühtlasi on praeguseks olukord muutunud, mistõttu kogume nädala jooksul kohalike omavalitsuste abiga koolidelt infot käesoleva ajahetke abivajaduse kohta,” kirjeldas Kangro.

Nimelt toimus eelmine kaardistamine ajal, mil distantsõpet rakendati osaliselt, ent tänaseks on taas kodudesse saadetud kõik õpilased. Ühtlasi tõi ta välja, et võrreldes eelmise korraga läheb kogu protsess kiiremini, kuna 1222 arvuti ostuks on võimalik kasutada varasema hanke raamlepingut.

Haridus- ja  Teadusministeeriumi eraldatud varasema 400 000 euro suuruse sihtotstarbelise toetuse realiseerimiseks korraldas Lastekaitse Liit riigihanke. Veebruaris lõppenud hanke tulemusel osteti 1254 arvutit, mis läksid 244 Eestimaa kooli. Selle hanke viimane tarne toimub sel nädalal.

Erinevalt kodanikualgatuse raames annetatud arvutitest, mis on mõeldud peredele, suunatakse ministeeriumi abil soetatud tehnika kohalike omavalitsuste kaudu koolidesse. Koolid saavad seejärel neid arvuteid laenutada õpilastele, kellel arvuti puudumise tõttu e-õppes osalemise võimalus puudub. Tegemist on kasutatud, ent töökorras ja vähemalt aastase garantiiga arvutitega.

Lastekaitse Liit on alates eelmise aasta aprillist olnud “Igale koolilapsele arvuti” kodanikualgatuse partner ning ühenduslüli arvuteid annetada soovivate ettevõtete ja kohalike omavalitsuste vahel. Detsembrist 2020 lisandus koostöö Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Lastekaitse Liit koordineerib kogu protsessi, mis hõlmab arvutite hankimist, tehnilist kontrolli, pakendamist, transporti ning ka arvutite üleandmist ja lepingute sõlmimist.

Facebooki grupp “Igale koolilapsele arvuti”, kus arvutid liiguvad otse inimestelt inimestele, toimib endiselt kodanikualgatusena.

Varasemalt samal teemal