Arvamus lähtealustele „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“

16. aprill 2021
image_print

Riigikantseleile

Riigikantselei esitas MTÜ Lastekaitse Liidule 7. aprillil arvamuse avaldamiseks „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“. 

Kava raames esitatud nn valge raamat, on plaan selle kohta, kuidas võiksime edaspidi ühiskonnana koroonaviiruse kontekstis toimida ja tugevamaks saada, ning ettepanekud, kuidas võiks ohu vähendamiseks käituda riik, inimene ja organisatsioon.

16. aprillil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikantseleile arvamuse lähtealustele „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“.

Kokkuvõte arvamusest

Võttes arvesse kaasamisprotsessi ebamõistlikult lühikest perioodi esitas Lastekaitse Liit oma arvamuse lapse õiguste ja heaolu perspektiivist, nõustudes õiguskantsleri poolt 13.04.2021 lähtealustele tehtud ettepanekutega. Liit rõhutab, et riigil on vaja tegeleda laia pildiga, kuna koroonakriisi varjus eksisteerivad täiendavalt teisedki kriisid, millel on veelgi pikemaajalisemad mõjud. Samuti on vaja edasiste meetmete kavandamiseks keskenduda ka uuringute läbiviimisele COVID-19 mõjude kohta.

Lastekaitse Liit toonitab, et Eesti elu koroonakriisist taastumise edukuse võti on suuresti inimeste teadlikkuse tõstmises oma õigustest ja olemasolevatest abisaamise võimalustest, ning seda sõltumata vanusest, rahvusest või erivajadusest. Vajalik on aktiivsem, sihitatum ja selgem kommunikatsioon (sh ka vene keeles, lapsesõbralikus versioonis, lihtsustatud versioonis). Liit palub pöörata lähtealustes ning nii lühi- kui ka pikaajalistes meetmetes suuremat tähelepanu alusharidusele, uimastiennetusele, vaimse tervise toetamisele läbi liikumise ning teeb ettepaneku lisada Tabelisse 1 täiendavalt lastele suunatud veerg lähtuvalt nende vajadustest ja lapsesõbralikus keeles.