Veebruar 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

8. märts 2021

August. Foto: Laura Vaim

LAPSESUU:
Kuidas Sa tähistad Eesti sünnipäeva?

“Õpetaja ütles, et Eestil on sünnipäev ja siis on lasteaiast vaba päev. Ma loodan, et see ei ole suvel, siis on mul sõbral sünnipäev. Ma ei saagi muidu minna.” – Marcel (5a)

Fotol on August, kellel on Eestiga samal päeval sünnipäev, ent loodame, et sõbrad leiavad võimaluse tähistada nii tema kui Eesti sünnipäeva. Palju õnne, August! Palju õnne, Eesti ja palju õnne meile kõigile vabariigi aastapäeva puhul!

Dialoog: “Lapsesuu ei valeta: Eestist ainult ausalt!”

ARVAMUSED

UUDISED ja TEATED

VANEMATEKOGU

 • Ülevaade Noortekogu tegevusest ja arenguprotsessidest 2021
 • Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ 2021 tegevuskava ja arengusuunad
 • Lastekaitse Liidu liikmetele suunatud projektikonkursi „Kasvame koos 2021“ põhimõtted ja väljakuulutamine
 • Konkursi „Lastekaitse Liidu liige 2021“ põhimõtted

ACF projekt: noortekogu vabavõrgustiku filmimise päev OnlineExpos

NOORTEKOGU

 • Active Citizens Fund (ACF) projekti meedialaagri filmimise päev OnlineExpos.
 • Meie seitsme noore osalemine projektis „Mida me saame teha, et iga laps Eestis oleks hea vaimse tervise juures?“. Kahetunnine Zoom kohtumine ja kvalitatiivsed intervjuud. Projekti partnerid: Haridus- ja Noorteamet, Haridus- ja Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Lastevanemate Liit.
 • “Lastega ja lastele” 2021 ettevalmistav kohtumine ning pressiteatesse sisendi andmine.
 •  Hea laste- ja hea noorteraamatu konkursi žürii kohtumine ja parimate valimine.
 • “KOV valimised 2021 ja laste hääl” koostöökohtumine Õiguskantsleri Kantselei ja Rakendusliku Antropoloogia Keskuse esindajatega.

LIIKMETÖÖ ja STRATEEGILINE PARTNERLUS

 • 11. veebruaril toimus Lastekaitse Liidu liikmete Active Citizens Fund (ACF) arenguprogrammi neljas arenguseminar, mille fookuses oli Lastekaitse Liidu võrgustikustrateegia ning selle rakendamine. Lastekaitse Liidu projekti “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine” perioodiks on aprill 2020 – märts 2021.
 • Ettevalmistustööd Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks“ tänavuseks teema-aastaks, mille fookuses on asendushooldus. Kohtumine SoM strateegiliste partneritega ja laiendatud huvirühmadega, teema-aasta planeerimine ja koostöövõimaluste kaardistamine.

Projekt “TARGALT INTERNETIS”
www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Koostöös partneritega tähistasime turvalise interneti päeva, mille fookuses sel aastal oli valeinfo ja selle levik, juhtmõtteks “Teeme nii, et valel oleks lühikesed jalad ka internetis”.
 • Selle raames viisime perioodil 09.- 14.02. Postimees grupi TV kanalites (Kanal2, Kanal11, TNT) ja Youtube-is läbi meediakampaania “Teeme nii, et valel oleks lühikesed jalad ka internetis”. Kampaania jätkub ka märtsis ja aprillis.

  Ekraanitõmmised: turvalise interneti päeva meediakajastus

 • Koostöös projektipartneritega koostasime noorte poolt internetis leitud valede põhjal Valede jahi õppematerjal, kust leiab infot erinevate valede, propaganda ja manipulatsiooni kohta, et neid edaspidi paremini ära tunda. Samuti saab testida oma nutikust.
 • Kutsusime veebruarikuus lasteaedu, koole, noortekeskusi ja raamatukogusid korraldama perioodil 09.-28.02 temaatilisi üritusi ja sellest ka teada andma. Targalt internetis veebilehel on 80 asutust teada andnud oma üritustest, kõik üritused kandsime interaktiivsele Eesti kaardileKui perioodi alguses teada antud üritustel osales enam kui 8500 last ja noort, siis kokkuvõttes osales enam kui 10 000 last ja noort pluss õpetajad.
 • 9. veebruaril korraldasime koostöös Haridus- ja Noorteameti ja Tallinna Tehnikaülikooliga veebikonverentsi “Infoühiskond, eetika ja vastutus”. Konverents toimus kahes osas. Esimene osa keskendus eetika küsimustele: väärtushinnangud, hoiakud ja käitumismustrid. Teise osa fookuses oli valeinformatsioon, sellega seonduvad probleemid ja küsimus, kuidas harida noori vastutustundlikuks infoühiskonna liikmeks. Konverentsil osalejaid oli reaalajas 175. Konverentsi ettekanded on järelkuulatavad: www.targaltinternetis.ee/event/konverents-infouhiskond-eetika-ja-vastutus.
 • Koostasime ajakirja “Märka last” erinumbri “Targalt internetis”, mis ilmus turvalise interneti päeval, 9. veebruaril, mis sisaldab 20 temaatilist ja päevakajalist artiklit. Targalt internetis erinumbri artikleid on avaldanud ka ERR, Delfi, Eesti Päevaleht ja maakonnalehed. Artikleid jagasime ka Targalt internetis Facebooki lehel.
 • 9. veebruaril andsime välja pressiteate turvalise interneti päeva üritustest Eestis. Liisaks tutvustas Kerli Valner, projekti teavitustööjuht Lastekaitse Liidus turvalise interneti päeva tegevusi ka Kuku raadios.
 • Kutsusime perioodil 25.01.-24.02. 4.-12. klasside ja kutsekoolide õpilasi osalema meemikonkursil “Päriselu internetis vs kujutlus”. Konkursile tuli esitada plakatlikke meeme. “Plakatlik meem” on meemiliik, kus ühel plakatil on kujutatud omavahel seotud, aga tegelikult mitut erinevat meemi. Kokkuvõtte konkursist esitame märtsikuu ülevaates. 
 • Andsime ülevaate turvalise interneti päeva tegevustest Eestis ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi küberturvalisuse uudiskirjas ning rahvusvaheliselt veebiplatvormil www.betterinternetforkids.eu
 • 9. veebruaril toimunud Euroopa võrgustiku Insafe webinaril andis projektikoordinaator Malle Hallimäe ülevaate turvalise interneti päeva üritustest ja tegevustest Eestis.
 • 11. veebruaril osales Malle Hallimäe rahvusvahelise assotsiatsiooni INHOPE webinaril ja andis ülevaate Eesti meetmetest võitluses laste seksuaalse väärkohtlemise vastu internetis.
 • Veebruaris toimus kaks koolitust projekti “Targalt internetis” koolitajatele:
  01.02. koolitusseminar “Targalt internetis tegevused ja nutiseadmete turvalisus”;
  25.-26.02 “Küberturvalisuse koolitamine küberturbe lipuvõistluse CTF meetodil”.
 • 02.02. ja 04.02. toimusid vihjeliini koolitused koostöös Kanada vihjeliiniga.

“KIUSAMISEST VABAKS!” programm
www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Veebruaris korraldasime programmi “Kiusamisest vabaks!” viis veebipõhist põhikoolitust. Kogu haridusasutuste põhikoolituse on läbinud vene keeles Narva Lasteaed Põngerjas, Vivere Kool ja Narva Pähklimäe Gümnaasium ning eesti keeles Virtsu Kool. Interneti vahendusel toimus ka “Kiusamisest vabaks!” venekeelne põhikoolitus Harju ja Ida-Virumaa lasteaedade meeskondadele. Kokku osales “Kiusamisest vabaks!” veebruari koolitustel ca 180 haridusasutuste töötajat.
 • 9. veebruaril kutsusime kõiki programmiga liitunud haridusasutusi meie koostatud tunnikavade abil tähistama ülemaailmset turvalise interneti päeva. Tunnikavad on kättesaadavad lasteaedadele ja koolidele nii eesti kui ka vene keeles.  
 • Veebruarikuus said valmis programmi “Kiusamisest vabaks!” uuendatud eestikeelsed metoodilised kohvrid 0.-3. aastastele lastele ehk lastesõimedele ning lastehoidudele. 
 • Koostasime uue metoodilise materjali nimetusega “Sõber Karu külastab laste kodusid”. Märkmiku idee on pärit programmi “Käsiraamatust”. Uus metoodiline materjal saabub trükist märtsikuu esimesel nädalal ning samal hetkel oleme valmis seda levitada liitunud asutustele, lisame märkmiku ostuvõimalus ka programmi e-poodi. 
 • Ka veebruarikuus külastas Sõber Karu suur maskott üle Eesti erinevaid õppeasutusi. Programmi sümboliga said koosolemise rõõmu tunda Tallinna Lauliku Lasteaia, Tallinna Meelespea Lasteaia, Tallinna Mutionu Lasteaia, Tallinna Allika Lasteaia, Tallinna Mesimummu Lasteaia, Tallinna Karikakra Lasteaia lapsed ning Järveküla Kooli ja Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi õpilased. Tallinna Mesimummu Lasteaia laste ning Sõber Karu meeleolukat vastlapäeva tähistamist saab näha programmi sotsiaalmeediasse postitatud videost: www.facebook.com/kiusamisestvabaks/posts/3873563092706327
 • Veebruarikuu jooksul jätkasime programmi uue kodulehe struktuuri kavandamisega.
 • Kohtusime interneti vahendusel programmi Taani koordinaatoritega, kellele andsime ülevaate senisest tehtud tööst ning arutasime nendega uute metoodiliste materjalide arendamise üle Eestis. Uus kohtumine leiab aset juba märtsikuus. 

SISENDI ANDMINE

 • European Commission: Study on the economic implementing framework of a possible EU Child Guarantee Scheme including its financial foundation – Eurochild´ile ja Euroopa Komisjonile.
 • Kokkuvõte Lastekaitse Liidu huvikaitsest õigusloomes 2020 Sotsiaalministeeriumile.
 • Sisend UPR-i raames huvikaitseplaani elluviimiseks nii ÜRO-s kui siseriiklikult Inimõiguste Keskusele.
 • Sisend noorsootöötajate koolituseks Koostöös lapse heaks! koolituste (2018-2020) analüüsile tuginevalt HARNO-le.
 • Viru Vangla vanglakomisjoni 2020 kokkuvõte Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale.
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli 2021 digitaalse küsitluse analüüs (selgitamaks välja sihtgrupi eelistusi suvekooli töötubade teemade osas, viidi lastekaitsetöötajate seas ajavahemikul 26.01.-05.02. digitaalses keskkonnas läbi küsitlus, osalejaid 78 üle Eesti).  
 • Lapse õiguste ja Lastekaitse Liidu alase info edastamine lastekaitsetöötajatele üle Eesti, Sotsiaaltöö ajakirjale, Eesti Advokatuurile.

OSALEMINE

 • Strateegilise partnerluse koosolekul Sotsiaalministeeriumiga, teemaks aasta 2020 kokkuvõtte analüüs ja 2021 suunad.  
 • Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma kultuuri ligipääsetavuse arutelul.
 • Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma spordi ligipääsetavuse arutelul.
 • I-Klubi ja RAK veebinaril “Kuidas disainida lastele ja lastega?”.
 • Minuomavalitsus.ee laste heaolu teenusvaldkonna töörühmas.
 • Koosolekute eestvedamine: Koolitus Koostöös lapse heaks! Pärnu LV esindajatega, SPLP seminaride ja suvekooli osas SKA esindajatega.

Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ
www.lastekaitseliit.ee/lastelaagrid 

Algas tuusikute müük laagrivahetustesse, mille eesmärgiks on pakkuda ning võimaldada positiivseid elamusi tervistava suvepuhkuse ning vaba aja sisustamise kontekstis.  Arendava ja tervistava suvepuhkuse suunaga tuusikupõhine laager põhineb arusaamadele, ootustele ning kokkulepetele, kuidas koos ühine laagrielu korraldada.

 • LaagrivahetusMerelaager toimub Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus / Noortelaagris. Sisuks on kalanduse ja merenduse propageerimine ja selle traditsioonide tutvustamine 7-15-aastastele noortele üle Eesti.
 • Laagrivahetused „Sport ja muusika“ toimub Remniku õppe- ja puhkekeskus / Noortelaagris. Suund on kujundatud eeldusel, et noor on motiveeritud ja osaleb õhinapõhiselt huvi, arengut ja sotsialiseerumist pakkuvates individuaalsetes – ja ühtsustegevustes spordi, liikumise, mängu, muusika, tantsu, improvisatsiooni jne kaudu.
 • KANDIDEERI 
  Võtame tööle RÜHMAJUHT-KASVATAJA

Vaata ka:

Jaanuar 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

Meie tegevuste elluviimist toetavad. Aitäh!