Pöördumine: Aeg on kuulata hääletute hääli!

17. märts 2021

Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja avalikkuse poole

17. märtsil 2021 tegi MTÜ Lastekaitse Liit pöördumise Riigikogu, Vabariigi Valitsuse ja avalikkuse poole, mis kandis sõnumit, et aeg on kuulata hääletute hääli.

Kokkuvõte pöördumisest

Lapsed, last ümbritsevad täiskasvanud ja laste heaks töötajad – tuge vajavad nad kõik. Tervik on tähtis nii täna kui ka tulevikuperspektiivis. Laenates Marju Lauristini sõnu kogumiku „Taasiseseisvunud Eesti kolm aastakümmet inimarengu luubi all. Ülevaade Eesti inimarengu  aruannete sisust 1995–2020“ tutvustamisel – me oleme ühe terviku osad. Kui käriseb ühest nurgast, siis tegelikult käriseb kõik. 

Liit esitab pöördumises kolm konkreetset suunda, mis puudutavad lapsi, neid ümbritsevaid inimesi ning lastega töötavaid spetsialiste:

  1. Riigil otsustajana on vaja hakata kuulama hääletuid hääli – seda nii psühhiaatrilise abi seadusemuudatuse näol kui ka astudes reaalseid samme, mis aitaksid leevendada spetsialistide karjuvat puudust ning teenuste ebaühtlast kättesaadavust.
  2. Vastavalt lastekaitseseadusele on igaühel kohustus teatada abivajavast ja hädaohus olevast lapsest. Tuleb tõsta kogu ühiskonna teadlikkust, et lapsed ei jääks oma muredega üksi. Eestis on aeg lisaks märkamisele jõuda ka tegutsemiseni.
  3. Lastekaitsetöötajad on samuti eesliinitöötajad, kes vajavad toetust, et tagada abivajavate laste ja perede heaolu. Lastekaitse Liit on teinud sotsiaalkaitseministrile ettepaneku panna riigi poolt paika lastekaitsetöötajate kinnitatud töötasu piirid ning siduda töötasu määrad teaduskraadi omamise ja kutse omandamisega. Eesmärgiks on vähendada omavalitsuste vahelist ebavõrdsust lastekaitsetöötajate töö tasustamisel ja tõsta viimaste motiveeritust. Ka toetajaid on vaja toetada.

Lastekaitse Liit rõhutab, et Eestil peab olema rohkem julgust ja tahet investeerida, et lapsed ning pered saaksid abi võimalikult varajases etapis ja ilma viivituseta.