Märts 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

31. märts 2021

Aeg on kuulata hääletute hääli  ❗️  ❗️  ❗️ 

Eelmisel aastal tegi enesetapu 14 alaealist, käesoleval aastal juba kaks. Lisaks on märtsi seisuga ainuüksi Tallinna Lastehaiglas olnud tänavu juba 26 alaealist enesetapukatsega.

Lastest ei peaks rääkima ainult tulevikuvõtmes, nad on siin nüüd ja praegu. Kõigi oma rõõmude ja muredega.

Just needsamad, rõõmud ja mured käsikäes, iseloomustasid ka meie märtsikuu töid, tegemisi ning laual olnud teemasid.

 

ARVAMUSED

 • Pöördumine: Aeg on kuulata hääletute hääli! – Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele;
 • Perelepitusseaduse eelnõu projektile – Sotsiaalministeeriumile;
 • Ettepanekud lisameetmeteks lapsevanemate toetamisel – Sotsiaalministeeriumile ja Eesti Valdade ja Linnade Liidule, aga ka Riigikogu sotsiaalkomisjonile, Sotsiaalkindlustusametile ja Tervise Arengu Instituudile;
 • Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava teatisele – Sotsiaalministeeriumile


AVALIKUD PÖÖRDUMISED


UUDISED ja TEATED


MEEDIAKAJASTUS

VANEMATEKOGU

Vanematekogu koosoleku teemad

 1. „Igale koolilapsele arvuti“ projekti ülevaade
 2. SOM strateegilise partnerluse 2021 asendushoolduse teema-aasta tegevuste ülevaade
 3. Koostöö ja edasised tegevused koos liidu toetajaliikmetega

NOORTEKOGU
www.markalast.ee / Instagram

 • Lastekaitse Liidu noortekogu nimel osales Triin Sooäär parimate noorteraamatute valimise žürii töös. ERRile antud teleintervjuu ja Vikerraadio “Huvitaja” saade.
 • Koostöö Lasteombudsmani ja Rakendusliku Antropoloogia Keskusega (RAK) teemal  “KOV valimised ja laste hääl”. Laste ja noortega koostöös temaatilise külalistunni väljatöötamine.
 • Lasteabiga koos alustasime ühist projekti “Anname mikrofoni laste ja noorte kätte”, mille raames viime läbi küsitluse ja valmivad videoklipid
 • Noortekogu juht Triin Sooäär käis koos Lasteombudsmani esindaja Andres Aruga Kanal 2 “Õhtu” saates, et rääkida laste olukorrast koroona-aastal ning tutvustada “Lastega ja lastele” tunnustusauhinda. 
 • 38. korda toimus 25.-26. märtsil 2021 UPR (Universal Periodic Review), kus osalesid üle maailma erinevad riigid, et presenteerida enda riigiga seotud informatsiooni. Eesti esindajateks olid Liiri Oja (Justiitsministeerium), Kadi Viik (Eesti Inimõiguste Keskus), Aili Kala (Eesti LGBT Ühing) ja Triin Sooäär (Lastekaitse Liidu noortekogu), kes esindas laste vaimse tervise ning lapsesõbraliku keelekasutuse punkte. 
 • 28. märtsil toimus meie vabavõrgustiku inspiratsiooniseminar / virtuaallaager. Vaata esinejaid ja päevakava.
 • 30. märtsil kohtusid sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja ministeeriumite esindajatega vaimse tervise teemadel Lastekaitse Liidu noortekogu esindajad Triin Sooäär, Alide-Kristine Alba, Marilyn Lempu, Marilin Tisler ja Aveli Heletuli. Päevakord ja ettepanekud.
  Vaata ka: MEEDIAKAJASTUSED | ​Sotsiaalkaitseminister: noorte vaimne tervis vajab eritähelepanu

LIIKMETÖÖ

25. märtsil toimus Lastekaitse Liidu liikmete Active Citizens Fund (ACF) arenguprogrammi seminar, kus osalesid Andres Aru ja Andra Reinomägi, Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonnast kes andsid ülevaate laste olukorrast Eestis ja äsja ilmunud kogumikust „Lapsed Eesti ühiskonnas“, mille sisusse on panustanud ka Lastekaitse Liit.
Laste hääle kuulamisest ja laste kaasamisest rääksid LKL Noortekogu liikmed Aveli Heletuli, Marilin Tisler ja Mareena Metsamaa ning noortekogu koordinaator Kristi Märk.
Koostööst Narva Lastekaitse Ühinguga andsid ülevaate Julia Forstiman ja Aleksandra Munts-Avajõe. Lastekaitse Liidu venekeelse kommunikatsiooni võimekuse arendamisest rääkis Kristina Kukk. 


Projekt “TARGALT INTERNETIS”

www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • 4.märtsil toimus veebikoosolek Euroopa Komisjoni liikme Erja Piipposega, kus projektikoordinaator Malle Hallimäe andis ülevaate projekti tegevustest ja distantsõppest Eestis. 
 • 5. märtsil toimus Targalt internetis projektimeeskonna (liikmed Lastekaitse Liidust, Haridus- ja Noorteametist ja Tallinna Tehnikaülikoolist) veebikoosolek, kus arutati projekti aruandlusega seotud teemasid ning anti ülevaade lähiajal toimuvast.
 • Kogusime sisendit projekti partneritelt ja noortekogu liikmetelt, loomaks videot, mis kutsuks noori mõtlema, milliseid fotosid ja videoid endast sotsiaalmeedias on mõistlik  jagada.
 • Projekti Targalt internetis teavitustööjuht Lastekaitse Liidus Kerli Valner koostas aruande turvalise interneti päeva tegevustest Eestis ja esitas selle 9. märtsil Insafe võrgustikule, kes esitab tulemused Euroopa Komisjonile.

 • Märtsis toimus meemikonkursi “Päriselu internetis vs kujutlus” kokkuvõtete tegemine ja loosiauhindade jagamine. Õpilaste saadetud meeme distansõppest, sõprusest ja IT-ametitest saab vaadata SIIN
 • 18.märtsil toimus Zoomis veebiarutelu projekti Cybelfee juhi Kristin Moppeliga sisendi andmiseks rakenduse loomiseks lastele, mis toetab nende turvalist internetikasutust.
 • 18. märtsil toimus Insafe võrgustiku veebiseminar “Safer Internet Day Successes”, kus Kerli Valner andis ülevaate Eestis turvalise interneti päeva kampaaniast.
 • Tegime koostööd Facebookiga eestikeelse veebinari, mille teemaks laste turvalisus sotsiaalmeedias, ettevalmistamiseks.
 • Koostasime sisendi koolieelikute ohutusprojekti “Tunnen.Tean.Oskan” raames loodavasse töövihikusse turvalise internetikasutuse teemal. 
 • Tegime koostööd Soome organisatsiooniga Suojellan lapsia/Protect Children, et lapsevanematele loodud video saaks eestikeelsed subtiitrid. Video kutsub lapsevanemat olema oma lapsele toeks internetiavarustes liikumisel.
 • Andsime sisendi Targalt internetis tegevustest Harno koolidele saadetavasse uudiskirja ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi küberkaitse uudiskirja.
 • 24. märtsil osales Kerli Valner 5 Rights Foundation poolt korraldatud rahvusvahelisel veebiseminaril Join us to celebrate the adoption of General Comment No.25” (General Comment on children’s rights in relation to the digital environment). 
 • 30. märtsil osales Kerli Valner Insafe võrgustiku noortetöö veebiseminaril, mis käsitles sotsiaalmeedia võimalusi noorte kaasamisel.
 • Malle Hallimäe andis intervjuu 30.märtsil Digitarga saate salvestamisel, kus fookuses oli noorte vaimne tervis.
 • Märtsis jätkus vihjeliini teenuse pakkumine. Rohkem infot: www.vihjeliin.ee

“KIUSAMISEST VABAKS!” programm

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Märtsikuus korraldasime kaks “Kiusamisest vabaks!” veebipõhist põhikoolitust. Lasteaedade meeskondade põhikoolitusel osales 75 haridustöötajat ning sõimerühmade ja hoidude põhikoolitusel osales 43 osalejat üle kogu Eesti. 
 • 30. märtsil kutsusime kõiki programmiga liitunud haridusasutusi meie koostatud tunnikavade abil tähistama puuetega inimeste õiguste ÜRO konventsiooni allkirjastamise aastapäev. Tunnikavad on kättesaadavad lasteaedadele ja koolidele nii eesti kui ka vene keeles.
 • Märtsikuus sai valmis programmi “Kiusamisest vabaks!” uus metoodilise materjali nimetusega “Sõber Karu külastab laste kodusid”. Märkmiku idee on pärit programmi “Käsiraamatust”. Märkmik on müügil e-poes nii eesti kui ka vene keeles kõigile programmiga liitunud haridusasutustele. Korraldasime programmi Facebooki leheküljel äraarvamismängu, kus viis kiiremat arvajat said kingituseks uue märkmiku.
 • Suur Sõber Karu oli märtsikuus külaline Ehte Humanitaargümnaasiumis, Pallipõnni Lasteaias, Tallinna Lasteaed Karikakras, Neeme Mudilas ja Tallinna Kannikese Lasteaias. FOTOD: meeleolukaid pilte külastustest näeb programmi Facebooki leheküljel.
 • Alustasime märtsikuu lõpus Facebooki leheküljel kümne uue programmi mängu tutvustamist. Mängud on loodud TaaniFri For Mobberi” (“Kiusamisest vabaks!”) meeskonna poolt esimese kooliastme lastele ning õpetajatele. Kõik mängud on loodud selleks, et tugevdada ka ekraani vahendusel laste ühtekuuluvustunnet. Jagasime kõikide mängude ideid ka kõigile liitunud koolide koordinaatoritele e-posti teel.
 • Märtsikuu jooksul jätkasime programmi “Kiusamisest vabaks!” uue kodulehe kavandamise struktuuri ja andsime sisendit Kiusamisvaba haridustee kodulehekülje loomiseks. 
 • Kohtusime interneti vahendusel programmi Taani koordinaatoritega, kellega arutasime, kuidas oleks kõige otstarbekam uurida programmi mõju lasterühmades. 
 • 17. märtsil korraldati koostöös Narva Lastekaitse Ühinguga Narva koolidele teabepäev, kus osalesid kõik Narva 11 kooli esindajad. Teabepäeva teemaks oli esitlus “Kõik lapsed vajalikud, kõik lapsed tähtsad!”. Ettekande loomise eesmärgiks on märtsi- ja aprillikuus õpetajate kaudu Narva õpilastele meelde tuletada interneti võimalikud ohud, tervise hoolitsemise vajadus ning anda uusi teadmisi sellest, kuidas suhelda klassikaaslastega distantsõppe ajal ja anda ülevaade Lasteabi võimalustest. 
 • 20. märtsil osales programmi koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe kanali ETV+ saates “Своя правда”. Saates “Педагогическая поэма” diskuteeriti lastevanemate käitumisstiilide ja lastevanemate eeskuju üle. Saade läheb eetrisse 5. aprillil kell 20.25. 
 • 25. märtsil tehti ACF projekti raames ja koostöös Narva Lastekaitse Ühinguga ettekanne “Koostöö edulugu liikmesorganisatsiooniga Narva näitel”.
 • 29. märtsil osalesime rahvusvahelisel konverentsil, mis oli korraldatud Maardu Linnavalitsuse poolt ning viisime seal läbi esitluse “Kiusamisest vabaks!” eesmärkidest, tegevustest ja rakendamisest Maardu Gümnaasiumi näitel.

SISENDI ANDMINE

 • Eurochildi Members Survey 2021 esitamine.
 • „Advokatuuri teemant 2020“ kandidaadi esitamine Eesti Advokatuurile.
 • Lastekaitsetöötajate küsitluse „Mida lapsevanemad praegu kõige enam vajavad, et toime tulla?“ korraldamine ja koondanalüüsi koostamine (ajavahemikul 22.-23. märts läbi viidud digitaalsele küsitlusele vastasid 26 KOV´i lastekaitsetöötajad).
 • Sisend ESTA märgukirjale Vabariigi Valitsusele lisarahastuse planeerimiseks sotsiaalvaldkonna töötajate leevendusmeetmeteks 2022. aasta eelarvest.
 • Sisend IKlubis – Innoprogrammi lahendusettepanekud (laste vaimne tervis).
 • Lapse õiguste ja Lastekaitse Liidu alase info edastamine lastekaitsetöötajatele üle Eesti, Sotsiaaltöö ajakirjale, Eesti Advokatuurile.

OSALEMINE

 • Koostöökohtumisel Integratsiooni Sihtasutusega venekeelse elanikkonna teavitamisest lapse õiguste teemadel.
 • Osalemine ligipääsetavuse rakkerühma juhtrühma koosolekul.
 • Sotsiaalministeeriumi asendushoolduse kvartaalsel kohtumisel.
 • Viru Vangla vanglakomisjoni korralisel koosolekul.
 • Arutelul lapsesõbralikust menetlusest Justiitsministeeriumiga.
 • Arutelul laste toetamisest ja koostööst kui vanem on vanglas Vanglate osakonnaga.
 • Kohtumistel sõnavõtuga Riigikogu Reformierakonna, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooniga, UPR aruande raames, teemaks ka Lastekaitse Liidu pöördumine Aeg on kuulata hääletute hääli.
 • Kohtumisel sõnavõtuga sotsiaalkaitseministriga UPR aruande raames, teemaks ka pöördumine Aeg on kuulata hääletute hääli.
 • Arutelul sõnavõtuga „Alaealiste seksuaalse enesemääramise vastased süüteod – õiguslik raamistik ja rakenduspraktika“ Riigikogu õiguskomisjonis.
 • Arutelul lapsevanemate toetusmeetmetest Sotsiaalministeeriumiga.
 • Võrdse kohtlemise võrgustiku tagasiside koosolekul UPR protsessist VÕIVIK projekti raames.
 • Arutelul 13-14 aastaste laste töötamisest Sotsiaalministeeriumiga.
 • Osalemine ASSITEJ Eesti Keskus ja NAKS festivali poolt korraldatud lastekultuuri seminaril “Kes vastutab lapse kultuurikogemuse eest õppeasutustes?”  

ARENDUSED

 • Koostöös Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ-ga laagrite kommunikatsioonikanalite arendamine ja venekeelse info lisamine.
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli ja seminari Samal poolel – lapse poolel (14.05) koosolekute eestvedamine ja arendus.
 • Kokkuleppel Eesti Advokatuuri ja Hea nõu lastega peredega projekti raames nõustavate advokaatidega tasuta juriidiliste nõustamiste mahu suurendamine perioodil aprill – juuni 2021, eesmärgiga pakkuda toetavat meedet lapsevanematele kriisileevenduseks.

Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ

www.lastekaitseliit.ee/lastelaagrid 

Tuusikute müük laagrivahetustesse:

https://lastelaagrid.eu/noortelaagrid/pivarootsi-laager
https://lastelaagrid.eu/noortelaagrid/remniku-laager 

NB!

Kandideeri! Remniku Noortelaager kutsub RÜHMAJUHT-KASVATAJAT 


Vaata ka:

Jaanuar 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?
Veebruar 2021 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

Meie tegevuste elluviimist toetavad. Aitäh!