Ettepanekud perelepitusseaduse eelnõu projektile

22. märts 2021

Sotsiaalministeeriumile

22. märtsil 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse ettepanekud Perelepitusseaduse eelnõu projektile.

Kokkuvõte

Lastekaitse Liit avaldab heameelt, riik võtab ette reaalseid samme ühtlustatud perelepituseteenuse loomiseks, kuna selle laialdasem kasutamine aitab tagada ka põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Lastekaitse Liit on jaanuaris 2021 andnud rahvastikuministrile arvamuse perelepitusseaduse eelnõu projektile (kiri nr 1-8/2/21/2). Käesolev eelnõu projekt on Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud uus ja täiendatud versioon.

Liit teeb mitmeid ettepanekuid eelnõu projektile, millest pikemalt, kui perelepitusseaduse eelnõu tuleb kooskõlastusringile 2021. aasta II kvartalis. Samas avaldab Lastekaitse Liit tunnustust, et vastupidiselt jaanuaris 2021 rahvastikuministri poolt esitatud eelnõule on käesoleva projekti kohaselt lapsed edaspidi perelepitusprotsessi kaasatud.