Täiendus Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) pöördumisele

11. veebruar 2021

Sotsiaalministeeriumile

11. veebruaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse täienduse Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni (ESTA) pöördumisele sotsiaalala töötajate töötasude, töötingimuste ning professionaalse arengu toetamise küsimuses.

Kokkuvõte täiendusest

Olles korraldanud lastekaitsetöötajatele süsteemselt täiendkoolitusi alates aastast 2013 avaldab Lastekaitse Liit heameelt, et koalitsioonilepingus on rõhutatud ka lastekaitsetöö väärtustamist.

Kvaliteetne lastekaitsetöö eeldab aga hästi toimivat süsteemi, pädevaid spetsialiste, aega ning piisavaid finants- ja inimressursse. Paraku oleme Eestis juba aastaid olukorras, kus lastekaitsetöötajate ülekoormatus ja läbipõlemise oht on suur probleem. Ennetustööks, mis pikemas perspektiivis aitaks töökoormust vähendada, ei jää tihti piisavalt aega. Töötajad vahetuvad sageli, põhjuseks suur töökoormus ja emotsionaalne pinge, avalikkuse kõrged ootused ja tihti ka negatiivne avalik tähelepanu. 

Lastekaitse Liit rõhutab, et lastekaitsetöötajad on samuti eesliinitöötajad, kes vajavad toetust, et tagada abivajavate laste ja perede heaolu. Vähendamaks omavalitsuste vahelist ebavõrdsust lastekaitsetöötajate tasustamisel ja tõstmaks lastekaitsetöötajate motiveeritust teeb Lastekaitse Liit ettepaneku panna paika riigi poolt kinnitatud töötasu piirid ning siduda töötasu määrad teaduskraadi omamise ja kutse omandamisega sarnaselt haridussüsteemis kasutusel oleva õpetajate tasustamise skeemiga.