Postimees – Abiprokurör: lapsi väärkoheldi oskamatusest, mitte pahatahtlikkusest

23. veebruar 2021

Postimehe uudis Virumaal elavast mehest ja naisest, kes sundisid mitu aastat kahte alaealist last nädalavahetustel akendeta ja valgustuseta pimedas ruumis viibima ning keda puudutav kriminaalmenetlus lõpetati oportuniteediga, tekitas laia vastukaja ootamatult leebena tundunud lahendi tõttu.


Abiprokurör: lapsi väärkoheldi oskamatusest, mitte pahatahtlikkusest

Lapsepõlves kogetud vägivald kahjustab isiksust

Helika Saar
Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator

Kohtuasja lahendus tekitab küsimusi, kuna riigi eelmise peaprokuröri Lavly Perlingu allkirjastatud 2017. aasta juhiste kohaselt ei kohaldata oportuniteeti kuritegude puhul, mis on suunatud perekonna ja alaealise vastu.

Ekraanitõmmis: Postimees.ee

Ükski laps ei pea taluma vägivalda ega jääma õigeaegse abita. Lapse õigus vägivallavabale ja toetavale keskkonnale on üks kesksematest õigustest lapse elus, millest peavad osa saama kõik lapsed ilma igasuguste eranditeta.

Uuringud kinnitavad, et lapsepõlves kogetud füüsiline ja vaimne vägivald põhjustab püsivat mõju isiksuse arengule, inimese tervisele ning tema heaolule ja toimetulekule. Kahju laste tervisele võib vaimse vägivalla puhul ilmneda alles aastate pärast.

Lastekaitse Liit on seisukohal, et igasugune vägivald, nii füüsiline kui vaimne, on lubamatu, ning on mures, et hoolimata füüsilise karistamise keelustamisest 2016. aastal ei pea paraku suur osa täiskasvanutest laste füüsilist karistamist vägivallaks, vaid kasvatusmeetodiks.

Hoiakute muutumine ühiskonnas nõuab kõikide osaliste pikaaegset ja järjepidevat koostööd, sealhulgas vanemate toetamist laste kasvatamisel, tagades muu hulgas erinevate vanemlusprogrammide kättesaadavuse.

Muret teeb asjaolu, et suur hulk lapsevanematest ei tea, kuhu abi saamiseks pöörduda, või ei ole söandanud abi küsida. Muret teeb ka asjaolu, et info väärkohtlemisest ei jõudnud varem lastekaitsetöötajateni.

Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest, teavitades kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat, helistades hädaabinumbril 112 või lasteabi telefonil 116 111.


Loe Lastekaitse Liidu täispikka kommentaari: Ükski laps ei pea taluma vägivalda ega jääma õigeaegse abita!