Detsember 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

12. jaanuar 2021

Lihtsuse ilu ja headuse võlu  ✨ 💛 ✨ Ilusat, lihtsat ja headust täis aastavahetust kõigile!
✍️ Autorid: Birgit ja Getter, Märka Last töötuba
Just niisuguse sõnumiga lõppes Lastekaitse Liidu jaoks 2020, mis läheb meie kõigi jaoks ajalukku kui eriline ning täiesti teistmoodi aasta.

ARVAMUSED

HEA TEADA

 •  3. detsembril toimus Lastekaitse Liidu liikmete Active Citizens Fund (ACF) arenguprogrammi kolmas arenguseminar, mille fookuses oli sel korral see, kuidas projekti “Targalt internetis” abil toetada laste ja noorte turvalisemat interneti kasutamist. Lisaks tutvustasid Malle ja Kerli värskeid teavitusmaterjale ning andsid nõu, mida laste ja noorte seas populaarsete sotsiaalmeedia rakenduste (nt TikTok, Instagram jt) kasutamisel silmas pidada.
  Ühtlasi kinnitas Lastekaitse Liidu Vanematekogu ACF projekti raames valminud
  Lastekaitse Liidu kommunikatsioonistrateegia ja võrgustikustrateegia, mis tulevad tutvustamisele kahel järgneval arenguseminaril.
 • Sillamäe Lastekaitse Ühing valiti Eesti Noorteühenduste Liidu poolt Aasta Noorteühinguks.
 • Hea nõu lastega peredele” nõustamine jätkab uuel aastal uue hooga. 2020. aasta kokkuvõte ja analüüs (kokku nõustati projekti käigus 100 inimest) on tehtud ning Eesti Advokatuurile ja projektis osalenud advokaatidele tagasisidestatud.
 • Detsembris alanud distantsõppe laine valguses aktiveerus “Igale koolilapsele arvuti” heategevusprojekt, kuhu tuli mitu suurt annetust ning koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga lisandus ka koolidele lisaarvutite hankimise suund. Vahetult enne aastalõppu saime hea uudise, mis jaanuari esimesel töönädal ka avalikkuseni jõudis, et Haridus- ja Teadusministeerium eraldab koolidele arvutite soetamiseks täiendava toetuse
 • Ilmus Märka Last veebiajakirja lapse õiguste kuu erinumber


UUDISED

NOORTEKOGU
www.markalast.ee / www.instagram.com/lastekaitseliidunoortekogu


Projekt “TARGALT INTERNETIS”
www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Viisime läbi neli “Targalt internetis” külalistundi Võrumaa koolieelikutele.
 • 10.detsembril Puiga lasteaia Talvejõmmude rühma lastele.
 • 11.detsembril Võru linna lasteaia “Punamütsike” Sinilille rühma ja Kullerkupu rühma lastele ja Sõmerpalu lasteaia Põnnikeste ja Mummukeste rühma koolieelikutele.
 • 3. detsembril tutvustasime ACF seminari raames projekti “Targalt internetis” tegevusi Lastekaitse Liidu liikmesorganisatsioonidele.
 • Korraldasime 8.detsembril koostöös Targalt internetis projektipartneri Tallinna Tehnikülikooliga  küberkonverentsi “Seadus ja seaduslikkus”. Konverentsi peamine sihtrühm oli õpetajad, osalejaid 168. Konverentsi eesmärgiks oli arutleda, kuidas saaksime muuta maailma paremaks olles ise targemad ka internetis.  Fookuses olid digimaailma küber-eetiliste kiusatuste ning veebitundide ja andmekaitse teemad. Paneelarutelus keskenduti kooli, kodu, ühiskonna ja küberkaitse ühisosa temaatikale. 
 • 15.detsembril toimus projekti õpilasvõistluse “Valede jaht” tulemuste põhjal õppematerjali arendusseminar. Õpilasvõistlus toimus perioodil 1.september. – 22.oktoober. Kokku esitati 99 tööd. Kõige rohkem töid esitasid V-VI ja VII-XII klassi õpilased. Nüüd toimubki  sobivate võistlustööde põhjal testi koostamine, mida kõik huvilised saavad oma teadmiste proovile panemiseks kasutada. Testi valitud tööde esitajad saavad auhinnad. Test valmis turvalise interneti päevaks.
 • Korraldasime 17.detsembril Targalt internetis projektipartnerite koosoleku, mille raames arutasime koolituste läbiviimist, 2021.a veebruaris toimuva turvalise interneti päeva konverentsi ülesehitust, kampaania korraldamist ja teavitusmaterjalide koostamist.
 • Osalesime 17.detsembril Euroopa Komisjoni agentuuri Innovation and Networks Executive Agency (INEA) korraldatud seminaril.
 • Kohtusime  18.detsembril veebis Narva Lastekaitse Klubi juhiga ja arutasime koostööd klubi ja Targalt internetis projekti vahel. 
 • Osalesime 1.detsembril Zoomi-i keskkonnas rahvusvahelise assotsiatsiooni INHOPE aastakoosolekul. 
 • Osalesime 18.detsembril rahvusvahelise assotsiatsiooni INHOPE vihjeliinide töö arenduse teemalisel veebiseminaril.
 • Toimus vihjeliinile saabunud teadete käitlemine (pidev tegevus). 
 • Valmistasime ette ja andsime sisendi Targalt internetis jätkuprojekti lepinguks. 
 • Jagasime Euroopa platvormil https://www.betterinternetforkids.eu/en/resources projekti raames 2020.aastal koostatud teavitus- ja õppematerjale.  Lisaks tutvustasime välispartneritele algatust “Igale koolilapsele arvuti!”.


“KIUSAMISEST VABAKS!” programm
www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Jõulukuul koostasime liitunud haridusasutustele uue metoodilise õppevahendi “Sõber Karu jõuluootus”, mis kujutab endast advendikalendrit, kus on igaks päevaks kirjas väikesed harjutused, mille eesmärgid on kooskõlas programmi omadega. Kalender on kättesaadav “Kiusamisest vabaks!” koduleheküljelt ning samuti avalikustasime pildi koos ülesandega ka iga päev programmi Facebooki leheküljel.
 • Detsembrikuus külastas suur Sõber Karu maskott mitmeid haridusasutusi. Koos tähistati nii peatsete jõulude saabumist kui lasteaedade sünnipäevi, kuid tehti ka näidendeid ning mängiti harivat Kahooti viktoriini. Nendeks olid Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Laagna lasteaed Rukkilill, Tallinna Männi Lasteaed, Maardu Gümnaasium, Maardu Lasteaed Rõõm, Tallinna Lehola Lasteaed ja Pelguranna Lasteaed. Pilte rõõmsatest külaskäikudest leiab programmi Facebooki leheküljelt.
 • Koostasime ning saatsime kõigile liitunud haridusasutustele laiali jaanuarikuu tunnikavad, millega kutsume kõiki tähistama rahvusvahelist aitäh-päeva, mida peetakse ülemaailmselt 11.jaanuaril. Tunnikavad on kättesaadavad lasteaedadele ja koolidele nii eesti kui ka vene keeles.   
 • Detsembris saabus trükikojast saabus uus programmi “Kiusamisest vabaks!” lasteaedadele mõeldud venekeelne kohver. Paralleelselt toimetati ka 0.-3.aastaste vanuserühmale mõeldud metoodilisi materjale. Antud kohvri uus trükk saabub jaanuari lõpus.
 • Osalesime Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatud 13.väärtuskasvatuse veebikonverentsil “Võrdsed võimalused luubi all”. Konverentsi ettekandjad vaatlesid võrdseid võimalusi kui põhimõtet ja peamist väärtust, millest lähtudes hariduselus valikuid tehakse. Arutleti, mis on juba hästi ning mida saaks paremini. Oleme tänulikud võimaluse eest, et saime konverentsil osaleda.
 • 4.detsembril osalesime Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni veebikohtumisel, kus Haridus-ja Teadusministeeriumi kutsehariduse büroo peaekspert Jane Kallion andis meile ülevaate oma tööst kiirabist ning kokkupuutest abivajavate laste ning noortega. Kohtumine oli äärmiselt vajalik ning usume, et Jane Kallioni poolt öeldu peaks jõudma laiema publikuni. 
 • 15.detsembril kohtusime veebi kaudu Haridus-ja Teadusministeeriumi alus- ja põhihariduse osakonna üldpädevuste peaeksperdi Britt Järvetiga, kellega koos arutasime 2021.aasta programmi “Kiusamisest vabaks!” tegevuskavas olevaid eesmärke ning plaane.
 • 16.detsembril toimus Narva Lastevanemate klubi veebikohtumine, mille teemaks oli “Koolikiusamine täiskasvanute silmade läbi”. Andsime külalistena ülevaate programmist “Kiusamisest vabaks!” ning rääkisime laste õigustest ja koolikiusamisest. Andsime nõu, kuidas toetada laste sotsiaalsete ja emotsionaalsete oskuste arengut ning kuidas meie laspevanematena saame tagada laste elurõõmu lasteaias ja koolis.

OSALEMINE

 • VÕIVIKu programmi raames propaganda koolitusel ja 2020-2021 arenduskoosolekul.
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli arenduskoosolekul SKA ja TAIga.
 • 4.detsembril Zoomis toimunud Eesti Lastevanemate Liidu laste vaimse tervise teemalisel ümarlauaarutelul.

ARENDUSED ja EDASINE KOOSTÖÖ

 • IV kavartali kohtumine SOM starteegilise partnerluse “Koostöös laste ja perede heaks” partneritega, kokkuvõtete tegemine IV kvartali tegevustest, kokkulepped 2021. aastaks.
 • Koostöös lapse heaks koolituste arendus 2021 (suhtlus sooviavalduse esitanud valdadega, SKA-esindajatega, TLÜ magistrandiga magistritöö teemadel).  2021 toimub 4 koolitust Koostöös lapse heaks (Pärnu, Otepää, Kadrina, Türi). 
 • Samal poolel – lapse poolel seminaride 2021 arendus – koostöökohtumised.
 • BFM, SKA, Eesti Advokatuur. Aastal 2021 toimub 3 seminari, sh I seminar keskendub meedia ja lastekaitse seosele. 
 • Nõmme lastekaitseteenistuse kaasamine lastekaitsetöötajate suvekooli teemade eelvalikul fookusgrupina.
 • Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendav toetus 300 000 eurot projekti “Igale koolilapsele arvuti” kaudu arvutite soetamiseks. Sellest tulenevalt riigihanke ettevalmistus.

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

www.lastekaitseliit.ee/lastelaagrid

 • Taotlus 2021 Haridus- ja Noorteametile.
 • Noortega tööks ja teenindava meeskondade komplekteerimine.
 • Rühmajuhtide koolituskava ja laagriprogramm 2021.
 • Aruandlus Keskkonnaametile, kvartaalne ja aastaaruanne.
 • Suhtlemine klientidega, omavalitustega sots. tuusikute eelbroneerimiseks + broneerimine.
 • Andmebaaside uuendamine, kodulehed.
 • Kokkuvõte tagasisideküsitlusest.
 • Aruandlus (sisu, finants) kriisimeetme kasutamisest Haridus- ja Teadusministeeriumile.
 • Hankedokumentatsiooni ettevalmistus, Katusealune terrass, Remniku.
 • 2021. aasta laagrivahetuste ajakava sai paika.

Varasemate kuude kokkuvõtted:


Meie tegevuste elluviimist toetavad. Aitäh!