November 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

14. detsember 2020

Mitte ainult lastele,
vaid ka koos lastega…

Tänavu oli juba kümnes aasta, mil Lastekaitse Liidu eestvedamisel tähistati novembrit kui lapse õiguste kuud. Samasugust ümmargust juubelit tähistas ka Just Filmi raames linastuv lapse õiguste programm. Vaata kogu lapse õiguste kuu kava.

Justkui kingituseks selle kümnenda juubeli puhul leiate allolevast uudiste loetelust ka hea uudise selle kohta, kuidas lastekaitsepäevast saigi riiklik tähtpäev ja lipupäev. Ühtlasi kulmineerus isadepäevaga oktoobris alanud meediakampaania “Meheks sünnitakse. Isaks kasvatakse”, mis jõudis Lastekaitse Liidu sotsiaalmeedia vahendusel enam kui 80 000 inimeseni ning pakkus lisaks kõneainet nii teles, raadios kui kirjutavas pressis.

Lapse õiguste kuu üheks vaieldamatuks lipulaevaks oli Lastekaitse Liidu traditsiooniline aastakonverents, mis kandis sama nime, mis meediakampaania ning mis on ettekannete kaupa täismahus järelvaadatav.

Olulisemate märksõnadena jäid kõlama veel psühhiaatrilise abi kättesaadavuse temaatika ning seoses COVID-19 viiruse levikuga “Igale koolilapsele arvuti” projekti aktiveerumine. Novembri jooksul annetati Lastekaitse Liidu kaudu 156 arvutit. Ühtlasi algas just lapse õiguste kuul, 3. novembril Aktiivsete Kodanike Fondi projekti raames Lastekaitse Liidu liikmetele suunatud ja korra kuus toimuv arenguseminaride sari. Esimese Zoom kohtumise peamiseks teemaks oli kommunikatsioonivõimekuse suurendamine programmi “Kiusamisest vabaks!” näitel. Kuidas edukalt kaasata ja koolitada ka siis, kui kokkusaamised pole lubatud? 

ARVAMUSED

 •  Siseministeeriumile – Perehüvitiste seaduse muutmise ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule
 • Justiitsministeeriumile – Justiitsministri määruse „Riigi toetav õigusnõusamine“ eelnõule 
 • Sotsiaalministeeriumile – Sotsiaalministri käskkirja „Toetuse andmise tingimused „Võisiku Kodu reorganiseerimine“ eelnõule

UUDISED ja TEATED

Veebiajakiri MÄRKA LAST

MEHEKS SÜNNITAKSE. ISAKS KASVATAKSE


KONVERENTSI  MEEDIAKAJASTUS

VANEMATEKOGU 

 1. Lastekaitse Liidu kommunikatsioonistrateegia 
 2. Lastekaitse Liidu liikme- ja võrgustikustrateegia tegevuskava 
 3. Lastekaitse Liidu november 2020 tegevuste ülevaade 
 4.  MTÜ Narva Lastekaitse Ühingu avaldus MTÜ Lastekaitse Liit liikmeks astumise kohta

NOORTEKOGU
www.markalast.ee / www.instagram.com/marka.last

Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala ning noortekogu juht Triin Sooäär ning asejuht Kulla Saatmäe peaministriga kohtumas. Foto: Jüri Ratase Facebook

Projekt “TARGALT INTERNETIS”
www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Koostasime ja avaldasime 18.novembril, laste seksuaalse väärkohtlemise vastasel päeval,  teavitusvideo vihjeliini tegevusest.
 • VIDEO: Vihjeliini kaudu saab märku anda veebis toimuvast lapse seksuaalsest väärkohtlemisest
 • 18. novembril saatsime välja pressiteade vihjeliini tegevusest. Lisaks avaldasime artikli „Vihjeliini kaudu saab märku anda veebis toimuvast lapse seksuaalsest väärkohtlemisest“.
 • Raadio Kuku intervjuu: Malle Hallimäe – laste väärkohtlemise infoliin 
 • Raadio Elmar intervjuu: Malle Hallimäe – vihjeliini tegevusest
 • Oleme uuendamas Targalt internetis koolitajate ringi. Koostasime ankeedi, mille oleme saatnud partnerite listide kaudu endistele ja võimalikele uutele kandidaatidele. Detsembris avaldame projekti veebilehel uuendatud nimekirja koolitajatest infoks lasteaedadele, koolidele, huvikoolidele ja noortekeskustele. 
 • 10.novembril toimus projekti nõuandva kogu koosolek. Andsime ülevaate toimunud tegevustest käesoleval aastal. Järgnenud arutelu peamised teemad oid:1) temaatiline koostöö eri sektorite ja organisatsioonide vahel; 2) 2021.aasta turvalise interneti tähistamiseks planeeritavad tegevused veebruaris 2021, sh ka ettevalmistavad tegevused jaanuaris; 3) koolide ja õpilaste toimetulek distantsõppel.
 • Toimus vihjeliinile saabunud teadete käitlemine (pidev tegevus). 
 • Lastekaitse Liit koostas uue tunnikava „Suhtlusvõrgustike privaatsussätete muutmine 5.- 8. klassidele“, mille raames käsitletakse oktoobris Lastekaitse Liidu poolt tehtud erinevate sotsiaalvõrgustike juhiste kasutamist. Juhised koos tunnikavaga edastati HARNO uudiskirja vahendusel kõikidele koolidele.
 • Lapse õiguste kuu raames koostati Märka Last ajakirja artikkel lapsevanematele „Vanusepiirid, privaatsussätted ja lapsevanema roll lapse sotsiaalmeedia kasutamise toetamisel“, mille kaudu antakse lapsevanematele infot uutest sotsiaalmeedia privaatsussätete muutmise juhistest.
 • 20. novembril, lapse õiguste päeval, avaldasime artikli „Lapse õigused ja digimaailm“.
 • 24.-26. novembril osalesime Eesti turvalise interneti keskuse esindajatena Turvalise interneti foorumil (Safer Internet Forum), mille teemaks oli  “Digital (dis)advantage: creating an inclusive world for children and young people online“. Rohkem infot leiab SIIT.
 • 25. novembril osalesime Andmekaitse Inspektsiooni veebiseminaril, mis käsitles andmekaitse ja distantsõppega seotud teemasid.
 • Tegime teavitustööd 8. detsembril toimuva TalTechi küberkonverentsiks „Seaduslikkus ja seadusetus“, mis keskendub küberkaitse ja infoturbe teemadele. Rohkem infot leiab SIIT.

“KIUSAMISEST VABAKS!” programm
www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Novembrikuu jooksul toimus 2 programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitust. 10.11.2020 toimus kogu koolipere koolitus Kiviõli I Keskkoolis ning 25.11.2020 toimus lasteaedade meeskondadele mõeldud põhikoolitus interneti vahendusel. 2020. aasta novembris osales koolitustel kokku umbes 70 spetsialisti 19 haridusasutusest.
 • Pildid koolitustest: www.facebook.com/kiusamisestvabaks/posts/3607423472653625 ja www.facebook.com/kiusamisestvabaks/posts/3649087908487181
 • Suur Sõber Karu maskott külastas novembrikuu jooksul väga mitmeid haridusasutusi. Näiteks said temast rõõmu meie head kaaslased Saue Lasteaed Midrimaast, Harku Lasteaiast, Rummu Lasteaiast ja Tallinna Kesklinna Gümnaasiumist, kus ta tähistas nii lasteaia sünnipäevasid kui ka rahvusvahelist sallivuspäeva.
 • Koostasime ning saatsime kõigile liitunud haridusasutustele laiali detsembrikuu tunnikavad, millega kutsume kõiki tähistama rahvusvahelist inimõiguste päeva, mida peetakse ülemaailmselt 10.detsembril. Tunnikavad on kättesaadavad lasteaedadele ja koolidele nii eesti kui ka vene keeles. 
 • Jätkab koostöö rahvusvahelise võrgustikuga “Free of Bullying” Microsoft Teamsi kaudu. Novembrikuus toimus kaks kohtumist Taani ning Islandi partneritega, et arutada 0.-.3.aastaste vanuserühma metoodiliste materjalide uuendamist. 
 • 26. novembril osales programmi koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe ja Lastekaitse Liidu noortekogu juht Triin Sooäär Laagri Kooli külalistunnis, mis oli pühendatud PÖFF filmi “One for all” (“Üks kõigi eest”) arutelule. Filmis on käsitletud teemad: koolikiusamine, ühtekuuluvustunne, koosolemiserõõm, passiivsete pealvaatajate roll, õpetaja roll, koolikiusamise tagajärjed jne.  
 • Novembrikuu kõige populaarsem “Kiusamisest vabaks!” Facebooki postitus oli pühendatud rahvusvahelisele sallivuspäevale ja see sai üle 80 jagamise. 
 • 3. novembril korraldas “Kiusamisest vabaks!” meeskond ülevaade programmi kommunikatsiooni strateegiast ja programmi edusammudest selles valdkonnas, seminar toimus MTÜ Lastekaitse Liidu ühingute ja büroo töötajatele ACF projekti raames.
 • Novembris koostasime Haridus-ja Teadusministeeriumile esitamiseks programmi “Kiusamisest vabaks!” 2020. Aasta tegevustoetuse vahearuande ning 2021. aasta tegevuskava.
 • Raske südamega pidime edasi lükkama 4.veebruaril toimuvat “Free of Bullying” rahvusvahelist konverentsi Tallinnas. Informeerisime oma rahvusvahelisi partnereid, et konverents on edasi lükatud 4.maiks 2021.
 • Programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond toimetas novembris uut lasteaedadele mõeldud venekeelset metoodilist kohvrit, mis saabub trükikojast detsembris.KÕIK MUU OLULINE

Soovitused ja info edastamine

 • Haljala lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku ja infovahetuse kaardistuse ning analüüsi koostamine ja edastamine võrgustikule ja vallavalitsusele
 • Lapse õiguste kuu raames lapse õiguste alaste uute materjalide ja info edastamine lastekaitsetöötajatele üle Eesti ja Sotsiaalkindlustusametile.

SISENDI ANDMINE

 • UPR eestikeelse versiooni täiendamine – Inimõiguste Keskusele VÕIVIK projekti raames
 • Eesti kolmas riiklik inimõiguste ülevaatuse aruanne, mis esitatakse ÜRO inimõiguste nõukogu resolutsiooni 16/21 lisa punkti 5 alusel osas täiendused – Inimõiguste Keskusele/Välisministeeriumile
 • Uussisserändajatele suunatud kohanemisprogrammi “Settle in Estonia“ käsiraamatus lapse õiguste ja lastekaitse peatüki toimetamine ja täiendamine – Siseministeeriumile
 • Lastekaitsetöö arenduse analüüsi raames Koostöös lapse heaks! koolituste kokkuvõte – Sotsiaalministeeriumile.

OSALEMINE

 • Viru vangla vanglakomisjoni koosolekul
 • Sotsiaalkindlustusameti kutsel asendushoolduse arenduskoosolekul
 • Andmekaitse Inspektsiooni veebiseminaril haridusasutustele
 • Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti korraldatud taastava õiguse kuu konverentsil “Kelle õigus on taastav õigus?”
 • Heaolu arengukava juhtgrupi kohtumisel

ARENDUSED ja EDASINE KOOSTÖÖ 

 • kohtumised Eesti Advokatuuri juhatuse liikmete ja perekonnakomisjoni esindajatega K.Orav ja Karina Lõhmus-Ein 2021 koostöö osas
 • Koostöös lapse heaks koolituste arendus 2021 (suhtlus sooviavalduse esitanud valdadega, SKA-esindajatega, TLÜ magistrandiga magistritöö teemadel)
 • Samal poolel – lapse poolel seminaride 2021 arendus – koostöökohtumine BFM (I seminar keskendub meedia ja lastekaitse seosele)

 

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ
www.lastekaitseliit.ee/lastelaagrid

Üldülevaade majandustöödest:

 • Puhkeruumi puitpõranda ehitus jõuab lõpukorrale, Remniku;
 • Esitatud on pakkumised partneritele 2021 hooajaks teenuste kasutamiseks;
 • Teostatud maapinna kaldeplaneering, IV korpus;
 • Langenud puulehtede koristus ja äravedu;
 • Lõpparuanne (PRIA), IV korpuse fassaad, Remniku õppe- ja puhkekeskus , kinnitud ja tunnustatud edukaks;
 • Alustatud projekti „Katusealune terrass 2021“ projekti (PRIA) ja ehitushanke ettevalmistusega;
 • Teostatud küttepuude saagimine ja lõhkumine (Remniku), 3-meetrine küttepuitu üks koorma (ca 35 m3) aastas
 • Õhksoojuspumpade korraline hooldus, kokku 8 objekti Remniku;
 • Valveseadmete demontaaž ja hooldus;
 • Majasoklite parandustööd, viimistlus, Remniku;
 • Asjaajamine Alutaguse vallaga, ühendustee avalikuks- üldkasutatavaks teeks.

Varasemate kuude kokkuvõtted:

Meie tegevuste elluviimist toetavad