Eesti võitis ISPCAN kongressi korraldusõiguse 2022. aastal

17. detsember 2020

Eesti võitis õiguse korraldada Tallinnas iga-aastane ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect) Euroopa kongress. 2022. aasta juunis toimuvale üritusele oodatakse 600 rahvusvahelist delegaati.

4-päevane kongress „Lastekaitse kõige haavatavamatele lastele ja peredele“ („Child Protection for the Most Vulnerable Children and Families“) keskendub vaimsele tervisele, laste seksuaalsele ja muule väärkohtlemisele, lähisuhtevägivallale, lastele kinnistes asutustes, vanglas viibivate ja sõltuvusprobleemidega vanemate laste kaitsele, piiriülesele koostööle ja digiteenuste kasutamisele.

“Oleme uhked, et ISPCAN kongress toimub esimest korda Baltikumis. See on suurepärane võimalus tutvustada meie kogemusi, kuidas tegeletakse Eestis laste väärkohtlemise ja hooletusse jätmise ennetusega ning olla arutelude algatajaks rahvusvahelisel areenil,” sõnas ISPCAN 2022 korralduskomitee juht Brit Tammiste. “Erinevatel digilahendustel on oluline roll riigi arengus ning korraldajatena tutvustame nende rakendamise võimalusi nii lastekaitse kui kongressi korraldamise perspektiividest.”

Publicon Konverentsid töötas eduka avalduse välja koos Eesti Konverentsibüroo, Tallinna Konverentsibüroo ja kohalike asutustega – justiitsministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna, Eesti advokatuuri, riigiprokuratuuri, Tartu ülikooli ja mitme MTÜ-ga, kellede hulgas on ka Lastekaitse Liit.

“Rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud kongressi korraldamine on Eestile tunnustus ja samas ka privileeg, andes võimaluse õppida ise ja õpetada teisi. Samas peame nii riigina, kogukonnana, kui ka üksikisikuna igapäevaselt meeles pidama, et iga otsus, mis lapse või laste osas teeme, peab olema tehtud lapse parimates huvides,” kommenteeris Lastekaitse Liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar, kinnitades, et Lastekaitse Liidul on hea meel fookusteemade valikute osas ja au olla kaasatud ISPCAN 2022 kongressi korraldamisel.

Publicon on üks kogenumaid teadus- ja meditsiinikonverentside korraldajaid Eestis. Nende teised viimase aja võidud on rahvusvahelised üritused AESOP 2022 – Euroopa Planeerimiskoolide Assotsiatsiooni kongress ja ISAE 2023 – Rahvusvahelise Rakendusliku Käitumisteaduse Ühingu kongress.

Allikas: Justiitministeerium