Oktoober 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

10. november 2020

Et uus aastaring saaks helgust, valgust ja päikest täis…

Oktoobris oli meil üks oluline sünnipäevalaps. Nimelt tähistas Lastekaitse Liit 2. oktoobril oma 32. sünnipäeva. Selle pidupäeva tähistamiseks kustusime kõiki märkama nii lapsi meie ümber kui ka iseenda sisemist last 🙋‍♂️ 😉 💁‍♀️

Fotol: Saara Mai ja Saskia (erakogu)

✍️ Lugu elust enesest

Saara Mai (3): „Emme, kellel on täna sünnipäev?“
Emme: „Täna on sünnipäev Lastekaitse Liidul.“
Saara Mai: „Aga meie ju olemegi lapsed, kas siis on meie sünnipäev?“
Emme: „Peaaegu. Pidupäev kindlasti! Teeme koos kooki.“

Saara Mai rõõmustas pidupäeva üle väga.

ARVAMUSED

 • Lastekaitse Liidu arvamus psühhiaatrilise abi kättesaadavuse kohta alaealistele. Helika Saar esines samateemalise kõnega ka Riigikogu sotsiaalkomisjonis.
  14, alla 50%, iga kaheksas, 36, 170, 1991, 2017 Kõlab nagu rida täiesti suvalisi numbreid. Tegelikkuses see päris nii ei ole – nendel numbritel on oma lugu. Nagu on oma lugu ka igal lapsel ja noorel, kes vajab oma mures abi. /—/ 170 last ja noort üle Eesti avaldas eile, 19. oktoobril 2020, Lastekaitse Liidu Noortekogu poolt veebis tehtud üleskutsele arvamust teemal: Kas Sinu arvates peab psühhiaatriline abi olema võrdselt kättesaadav kõigile, sealhulgas ka alaealistele?
 • Lastekaitse Liidu arvamus töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule
 • Lastekaitse Liidu arvamus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile filmi “Muumia” (The Mummy 1999) linastumise vastavusest Meediateenuste seaduse §19 lg 3 ja 4 sätetega Kanal2 TV programmis.

Kõigi isade lood: www.lastekaitseliit.ee/isa

Oktoobrikuu UUDISED 

27.10.2020
Head uudised: veel üks samm ning lastekaitsepäev on riiklik tähtpäev ja lipupäev

Omalt poolt soovime Riigikogule jõudu kolmandaks lugemiseks ning hoiame pöialt, et nad tänasele otsusele kindlaks jääksid!
Lastekaitse Liit on selle otsuse nimel tööd teinud alates 2018. aasta kevadest, mis saatsime riigikogu põhiseaduskomisjonile pöördumise, milles tegime ettepaneku nimetada 1. juuni, lastekaitsepäev riiklike tähtpäevade hulka.

Täiendatud! 12.11.2020
HEA UUDIS: lastekaitsepäevast saigi riiklik tähtpäev ja lipupäev

NOORTEKOGU

Projekt “TARGALT INTERNETIS”
www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Projekti Targalt internetis raames osalesime õpilasvõistluse “Valede jaht” korraldamises. Võistlus toetab õpilaste teadmisi ja oskusi internetis valede märkamiseks: miks ja kuidas valeinfo veebi jõuab ning kuidas seda ära tunda. Võistlusega kaardistame üldist olukorda: millised valed õpilaste inforuumi jõuavad ja milline info on nende arvates vale. Võistlus lõppes 20. oktoobril ning selleks ajaks laekus koolidest üle Eesti 99 võistlustöö.
  Järgmiseks paneme sobivatest võistlustöödest kokku testi, mida kõik huvilised saavad oma teadmiste proovile panemiseks kasutada. Rohkem infot: www.targaltinternetis.ee/valedejaht.
 • 28.-30. oktoobril osalesime Eesti turvalise interneti keskuse esindajatena veebi vahendusel Insafe ja INHOPE võrgustike koolitusseminaril. Koolitusseminari eesmärgiks oli üheskoos kõikide Euroopa riikide turvalise interneti keskuste esindajatega nii teavitustööst, vihjeliinidest kui ka abiliinidest arutada online riskide üle, millega lapsed viimasel ajal on kokku puutunud ja kuidas COVID19 on seda mõjutanud. Loe täpsemalt SIIT.
 • Taas algas koostöö Võrumaa lasteaedadega, mille raames toimuvad 2020/2021 kokku 17 lasteaias turvaliselt internetis külalistunnid. Oktoobris viidi läbi külalistunnid Väimela ja Lusti lasteaia koolieelikutega.
 • HEA ja OLULINE TEADA! Koostasime laste seas populaarsemate sotsiaalmeediarakenduste (Instagram, TikTok, Facebook, Whatsapp, ASK.fm, Twitter) privaatsussätete seadmise juhised ning koostamisel on selleteemaline tunnikava. Rohkem infot leiab SIIT.
 • Jätkasime vihjeliini kampaania ettevalmistust, mille raames valmib novembris vihjeliinide ja Eesti vihjeliini tööd tutvustav video.
  Alustasime koostööd Leedu Save the Children´iga, et välja anda raamat “Mina olen enda oma” leedu keeles.
 • Osalesime veebiseminaridel “Distantsilt targemaks – privaatsus ja autoriõigused” ning “Distantsilt targemaks – mida noored internetis teevad?”.
 • 27. oktoobril toimus projekti Targalt internetis koosolek, kus arutati järgmiste kuude üritusi ning teavitusmaterjalide koostamist ja jagamist.
 • Koostöö Telia-ga küberkiusamise vastase veebikampaania “Suurim julgus” läbiviimisel ja info jagamisel, mis jätkub ka novembris. Rohkem infot leiab: www.suurimjulgus.ee.

Ekraanitõmmis: www.suurimjulgus.ee

 

“KIUSAMISEST VABAKS!” programm
www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Oktoobrikuu jooksul toimus 6 programmi “Kiusamisest vabaks!” koolitust koolide meeskondadele. Neist 3 olid jätkukoolitused ning 3 põhikoolitused. Koolitused toimusid nii eesti kui ka vene keeles ning Tallinnas, Tartus, Narvas ja interneti teel. 2020. aasta oktoobris osales programmi “Kiusamisest vabaks!” põhikoolitusel umbes 150 õpetajat 35 koolist.
 • GALERII: vaata oktoobri koolituste pilte
  * põhi- ja jätkukoolitused venekeelse õppekeelega koolide õpetajatele
  * 21.10.20 jätkukoolitus 

  * 23.10.20 koolide meeskondade põhikoolitus
 • Suur Sõber Karu maskott külastas oktoobrikuu jooksul väga mitmeid haridusasutusi ning suuresti seetõttu, et tema ülesanne oli viia lastele kohale nende väikesed Sõber Karud. Haridusasutused, kes maskotti laenutasid olid Pelguranna Lasteaed, Alu Kool, Kiiu Kiigepõnni Lasteaed, Keila Kool, Maardu Lasteaed Rõõm, Tallinna Kannikese Lasteaed, Tallinna Kihnu Lasteaed ja Tallinna Tuule Lasteaed. 
 • Koostasime ning saatsime kõigile liitunud haridusasutustele laiali novembrikuu tunnikavad, millega kutsume kõiki tähistama novembrit kui lapse õiguste kuud ning rahvusvahelist sallivuspäeva, mida peetakse ülemaailmselt 16.novembril. Tunnikavad on kättesaadavad lasteaedadele ja koolidele nii eesti kui ka vene keeles. 
 • Esinesime Viljandimaa Tervisenõukogu poolt korraldatud tõenduspõhiste programmide mess-õppepäeval, kus tutvustasime programmi “Kiusamisest vabaks!”. Meiega olid veel head kaaslased VEPAst, TOREst, Kiusamisvaba Koolist ja MTÜ HeaAlgusest.
  GALERII: vaata ka õppepäevast tehtud pilteOSALEMINE
 • Osalesime interneti kaudu rahvusvahelise “Free of Bullying” võrgustiku seminaril, mida juhtisid programmi eestvedajad ehk taanlased. Seminaril esitas iga võrgustikus olev riik oma ülevaate selle aasta arengutest ning väljakutsetest. Programmi Eesti tulemusi ning meie riigisiseseid arendusi hinnati rahvusvaheliste partnerite poolt kõrgelt. Meil oli aga hea meel tervitada uut liitunud riiki – Rumeeniat. 
 • Käisime Keilas tutvumas potentsiaalse 2021. õppeaasta koolirahu linnaga. Programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskonna poolt andsime selge signaali, et oleme valmis Keila linna toetama koolitustega nii haridustöötajatele kui ka lapsevanematele. 
 • Osalesime Kiusamisvaba Haridustee Koalitsiooni koosolekul. Tutvusime uute liikmetega – Kristin Pintson, uus EÕELi juht ning Jane Kallion (HTM) kutsehariduse suunalt. Vestlesime KVHT tegevustest kutsehariduse suunal, tegime ülevaate vahepealsetest arengutest ning liikmete tegevustest. 
 • Võtsime osa noorte heaolu mõjutavate programmide esindajate ja koolitajatena Haridus-ja Noorteameti tellimusel läbi viidavast uuringust “Avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuste võimalused noorte, eelkõige tõrjutusriskis noorte, sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks ning vajadused nende võimaluste arendamiseks”.
  Uuringu raames viidi meiega läbi grupiintervjuu, mille käigus andsime sisendi järgnevates punktides: tõrjutus ja kiusamise põhjused; programmide-tegevuste võimalused  tõrjutust-kaasatust mõjutada; avatud noorsootöö, huvihariduse ja huvitegevuse võimalused kaasatust suurendada ja tõrjutust vähendada; mis takistab (programmide abil) sotsiaalse kaasatuse suurendamist ja tõrjutuse vähendamist?; koolide ja noortega tegelejate võimekus noori kaasata ning tõrjutust vähendada; Covid-19 mõju eelnevale.

  Ekraanitõmmis: Kiusamisest Vabaks FB lehe GALERIILastekaitse Liidu muud olulised teemad ja tegemised

OSALEMINE

 • Sotsiaalministeeriumi kutsel lastekaitsetöö arenduskoosolekutel (nii lastekaitsetöötajate kui ka SKA´ga) 
 • Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakonna kutsel riikliku perelepitussüsteemi arenduskoosolekutel
 • Viru vangla vanglakomisjoni koosolekul

ARENDUS, ANALÜÜS ja SISENDI ANDMINE

 • Sotsiaalministeeriumile koostasime
  * Avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu
  * EL lapse õiguste strateegia 2021-2024 avalik konsultatsioon
 • Koostöös lapse heaks koolituste arendus 2021 (suhtlus sooviavalduse esitanud valdadega, SKA-esindajatega, TLÜ magistrandiga magistritöö teemadel).
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli (08.-09.09) tagasisidestamise koosoleku korraldamine ja eestvedamine (sh edasine ajakava suvekooliks 2021)
 • Sisendi andmine HARNO´le avaliku sektori innovatsiooniprogrammis kandideerimiseks projektiga “Abivajav laps” ehk laste ja noorte vaimse tervise probleemid
 • Sisendi andmine Lastekaitse Liidu teavikute ja nende trükkimise rahastuse vajadusest
 • Vastuste koostamine Postimehele nimeseaduse osas, intervjuu Päevalehele laste psühhiaatrilise abi kättesaadavuse osas.
 • Valga lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku ja infovahetuse kaardistuse ning analüüsi koostamine ja edastamine võrgustikule ja vallavalitsusele.
 • Haljala lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku ja infovahetuse kaardistuse ning analüüsi koostamine.

  Koolitus “Koostöös lapse heaks!” Haljalas Piltuudis: Haljala Valla Sõnumid

Varasemate kuude kokkuvõtted:

 

Meie tegevuste elluviimist toetavad