Lastekaitse Liidu seisukoht: laste kajastamine meedias peab olema kaalutletud ja põhjendatud

19. november 2020

Ekraanitõmmis: www.ohtuleht.ee

Viimastel päevadel on kütnud kirgi juhtum, kus Õhtulehe ajakirjanikud jälitasid haridus- ja teadusminister Mailis Repsi lapsi ning jäädvustasid nende igapäevaseid tegevusi. Ajakirjandusliku uurimuse nime kandnud loo kajastamisel on laste fotode kasutamine ebaeetiline ja lapse õigustega vastuolus. Lastel on õigus eraelu puutumatusele, mistõttu nende sissetoomine loos, mis tegelikult ei räägi lastest, on põhjendamatu. 

”Lapsevanemana tekitab minus õudust asjaolu, mida lugesin Mailis Repsi sotsiaalmeedia postitusest, kuidas tema lapsed on märganud, et neid jälgitakse ja pildistatakse. Kas see on meie riigis tõesti võimalik?” kommenteeris Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.

Antud juhtumit oleks saanud kajastada ka ilma lapsi sellesse kaasamata. “Väide, et laste fotod olid hägustatud ja nad ei ole äratuntavad, kõnealuses kontekstis ei päde, kuna lapsed on ilmselgelt tuvastatavad,” lisas ta.

ÜRO lapse õiguste konventsioon, millega Eesti Vabariik ühines 1991. aastal, sätestab, et igasuguste otsuste tegemisel peab lähtuma lapse huvidest. Laste kajastamist meedias tuleb alati põhjalikult kaaluda ning hinnata selle reaalset vajadust, pannes esikohale lapse huvid. Loa lapse pildistamiseks või filmimiseks annab lapsevanem.


Lapse õiguste konventsioon
Artikkel 16

Lapsel on õigus eraelu puutumatusele.

1. Mitte ühegi lapse eraellu, perekonnaellu, kodusse ega kirjavahetusse ei või meelevaldselt ega ebaseaduslikult sekkuda, samuti ei tohi ebaseaduslikult rünnata tema au ja head mainet.

2. Lapsel on õigus seaduslikule kaitsele niisuguse vahelesegamise ja rünnakute vastu.


Novembris tähistatakse lapse õiguste kuud ning homme täitub 31 aastat, mil lapse õiguste konventsioon ÜRO peaassamblee poolt 20. novembril 1989 vastu võeti.

“Lapse õiguste konventsioon peaks olema kohustuslik lektüür igale ajakirjanikule,” võttis Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala kõnealuse teema kokku. 


Lapse õiguste konventsiooni lisainfo:

www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/lapse-oigused/lapse-oiguste-konventsioon