HEA UUDIS: lastekaitsepäevast saigi riiklik tähtpäev ja lipupäev

12. november 2020

Riigikogu võttis täna, 12. novembril 2020 vastu pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse, millega täiendatakse riiklike tähtpäevade loetelu lastekaitsepäevaga ning lisatakse lastekaitsepäev lipupäevade loetellu. Eelmise aasta lõpus Lastekaitse Liidu poolt Riigikogu sotsiaalkomisjonile ja fraktsioonidele saadetud ühispöördumisele kirjutasid alla 19 lapse õiguste ja heaolu eest seisvat organisatsiooni.

Esmakordselt saatis Lastekaitse Liit sellekohase arvamuse põhiseaduskomisjonile 2018. aasta kevadel ning lastekaitsepäeva tähistamise traditsioon jõudis liidu eestvedamisel Eestisse juba 90ndate alguses.

“On tähelepanuväärne, et Riigikogu jõudis selle olulise otsuseni just alanud lapse õiguste kuul,” ütles Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg. Tema sõnul on jõustuv seadus kinnitus sellele, et igaüks meist märkab oma või võõrast last ja kõik koos toetame tema arengut ja kasvamist toimetulevaks ning tegusaks kodanikuks.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletas 83 Riigikogu liiget, mille tulemusel on Eestis nüüd 15 riiklikku tähtpäeva, 11 riigipüha ning 1 rahvuspüha. Lipupäevi on nüüd aastas 17.
Seekordse pühade ja tähtpäevade seaduse ning Eesti lipu seaduse muutmise seaduse eelnõu algatasid valitsus, riigikogu liikmed Jüri Jaanson, Signe Kivi, Signe Riisalo, Toomas Kivimägi, Mart Võrklaev, Annely Akkermann, Kaja Kallas, Liina Kersna, Vilja Toomast, Yoko Alender, Andrus Seeme ja Andres Sutt ning Sotsiaaldemokraatlik erakond.

Lapse õiguste konventsioon ja lastekaitsepäev

Lapse õiguste kuud tähistatakse novembris seetõttu, et 20. novembril 1989 võeti vastu ÜRO lapse õiguste konventsioon, mille üheks põhimõtteks on, et lapsele tuleb seaduste ja kõigi teiste vahenditega kindlustada eriline kaitse ja tagada võimalused tema igakülgseks füüsiliseks, vaimseks, kõlbeliseks ning sotsiaalseks arenguks. Eesti Vabariik ühines lapse õiguste konventsiooniga 1991. aastal.

Üheksakümnendatel Lastekaitse Liidu eestvedamisel alguse saanud 1. juuni kui rahvusvahelise lastekaitsepäeva tähistamine laienes kiiresti üle Eesti ning mitmetes kohtades on saanud pikaajaline traditsioon. Nii näiteks toob üle 25 aasta tagasi Lastekaitse Liidu ja Tallinna Loomaaia koostöös algatatud lastekaitsepäeva tähistamine loomaaias pered ja lapsed 1. juuni puhul endiselt sinna kokku.AJAJOON 

27.10.20 – Head uudised: veel üks samm ning lastekaitsepäev on riiklik tähtpäev ja lipupäev
06.05.20 – Head uudised: põhiseaduskomisjon toetas vanavanemate- ja lastekaitsepäeval lipu heiskamist 
30.12.19  – Ettepanek muuta lastekaitsepäev lipupäevaks
25.04.18 –  Lastekaitse Liidu arvamus Riigikogu põhiseaduskomisjonile: Lastekaitsepäeva, 1. juuni, kuulutamisest riiklikuks tähtpäevaks 


30.12.19 Lastekaitse Liidu poolt esitatud pöördumisele kirjutasid alla:

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Eesti Lasteaednike Liit
Eesti Lastearstide Selts
Eesti Lasterikaste Perede Liit
Eesti Linnade ja Valdade Liit
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon
Eesti Õpilasesinduste Liit
MTÜ Igale Lapsele Pere
MTÜ Lastekaitse Liit
MTÜ Oma Pere
SA EELK Perekeskus
SEB Heategevusfond
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Tartu Ülikooli Üliõpilasesindus
Vabaühenduste Liit