ERR: Ministeerium ja lastekaitse vaidlevad alaealiste töölevõtmise reeglite üle

3. november 2020

Sotsiaalministeeriumi kavandatava töölepingu seaduse muudatusega kaoks tööandjal 13-14-aastase lapse palkamiseks tööinspektsioonilt loa taotlemise nõue. Ministeeriumi hinnangul tähendaks see, et noorega saaks võlaõiguslikku lepingu asemel sõlmida töölepingu, mis annab noorele rohkem kaitset kui võlaõiguslik leping. Lastekaitse Liidu hinnangul see aga probleeme ei lahenda.

Lastekaitse Liidu hinnangul ei tulene probleemid aga sõlmitavast lepingust, vaid suurim murekoht on hoopis sihtkontrollide käigus tuvastatud rikkumised, peamiselt seotud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumisega.

“Kui näiteks aastal 2018. külastas tööinspektsioon 89 tööandjat ja tuvastati 402 rikkumist, millest 251 olid seotud töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumisega, siis tekib paratamatult küsimus, et miks sellist muudatust vaja teha on, see kuidagi ei aita kaasa lapse õiguste tagamisele,” tõdes Lastekaitse liidu lapse õiguste programmi koordinaator Helika Saar.

Lastekaitse Liidu esindaja Helika Saar: “Tuleks need võimalused laua taha tuua ja vaadata üle ka tööinspektsiooni seisukohad. Kui sihtkontrollide käigus tuleb nii palju rikkumisi välja, siis [peaks mõtlema,] kuidas neid ennetada. Kas on võimalik protseduuri digilahendustega muuta sujuvamaks. Ma näen ka tööandjate teadlikkuse tõstmist ja koolitamist väga olulise kohana. Võib-olla peaksid ametialade liidud seda kõik koos vaatama.”


Loe kõigest lähemalt: Ministeerium ja lastekaitse vaidlevad alaealiste töölevõtmise reeglite üle
Kuula Vikerraadios kõlanud Helika Saare kommentaari: Pärastlõunased uudised
Ja vaata ka: Lastekaitse Liidu arvamus töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule

HEA TEADA

Lastekaitse Liidu seisukohalt on kahtlemata tänuväärne, kui noor inimene saab võimaluse omandada töökogemuse ja üldise harjumuse tööd teha. Samas on lapsed ja noored töökohal rohkem ohustatud kui suurema elu ja töökogemusega täiskasvanud. Samuti on nad tihti ka riskialtimad võrreldes täiskasvanutega, kuid seejuures on neil madalam teadlikkus ohutegurite mõjust. Alaealisega töösuhte sõlmimisel on vajalik täiendav kaitse alaealistele, kes vajavad seda eelkõige täiskasvanud töötajast erinevate teadmiste, kogemuste, võimete, vaimse ja füüsilise tervise tõttu.

Seega jääb Lastekaitse Liit jätkuvalt oma seisukoha juurde, mille edastas oma arvamustes töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 356SE (13.05.2016 kirjas nr K-2/9 ja eelnõule 06.10.2016 kirjas nr K-2/32 Sotsiaalministeeriumile ning 18.01.2017 kirjas nr K-2/8 Riigikogu  õiguskomisjonile), millega ei toetanud siis ega toeta ka nüüd 13-14-aastaste alaealiste tööle asumise puhul Tööinspektsioonilt loa
taotlemise nõude kaotamist.