September 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

12. oktoober 2020

Kõik on uus septembrikuus…

Koolirahu allkirjastamine Võrus. Foto: Ulis Guth, Võru Linn

Uus kooliaasta algas hoogsalt, mitmekesiselt ja meeleolukalt Võru kesklinna väljakul, kus allkirjad sai tänavune Koolirahu leping. Needsamad märksõnad iseloomustavad ka Lastekaitse Liidu muid esimese sügiskuu töid ja tegemisi.


Etteulatuvalt HEA TEADA

Sama tegusas ja ägedas rütmis on alanud ka oktoober, mis on muuhulgas täis ettevalmistusi lapse õiguste kuuks. Nii toimub 20. novembril Lastekaitse Liidu traditsiooniline aastakonverents ning linastub Just Filmi lapse õiguste programm, mis tähistab tänavu kümnendat juubelit. Ühtlasi on kokku panemisel kogu lapse õiguste kuu kava, mille leiate muuhulgas ka Märka Last veebiajakirja lapse õiguste kuu erinumbrist, mis ilmub novembris. 2. oktoobril startis ka kuuest loost koosneb isade kampaania “Meheks sünnitakse, isaks kasvatakse“.

Ent nüüd tagasi kõige selle juurde, mida olulist septembrist endaga kaasa võtame.

ARVAMUSED

 • Ekspertarvamus Ekspertanalüüsile perelepitusteenuse korraldusest kuue Euroopa riigi võrdlusel (Sotsiaalkindlustusametile)

SISEND

 • UPR lõpliku versiooni täiendamiseks Inimõiguste Keskusele;
 • TAI´le lastekaitsetöötajate koolitusvajaduste kohta, tuginedes “Samal poolel-lapse poolel” seminaride tagasisidele (2017-2019);
 • Valga lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse koostöövõrgustiku ja infovahetuse kaardistuse ning analüüsi koostamine;
 • Suvekoolis koondatud lastekaitsetöötajate soovide analüüs lastekaitsetöö arenduseks ja edastamine Sotsiaalministeeriumile;
 • Vastuste koostamine Stolitsale kehalise karistamise osas ja pedofiilide karistuse õiguspärasuse ja kriminaalpoliitika suundade osas.

Lastekaitse Liidu Noortekogu esindas Kärg Valner (16)

NOORTEKOGU
www.markalast.ee  /  Märka Last Instagram

Lastekaitse Liidu Noortekogu Märka Last noortetoimetuse liikmed Kulla Saatmäe (16) ja Triin Sooäär (16) Eesti Noorsooteatri laval, esinemas õpetajate infopäeval


VANEMATEKOGU

Päevakord, 25.09.2020

LKL uute töötajate tutvustus – Saskia Muru
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ laagrisuve 2020 kokkuvõte – Alar Tamm
Laste ja noorte kaasamise strateegia ning tänavuse NEF-i (National Eurochild Forum) tutvustus – Kristi Märk
Märka Last veebiajakirja lapse õiguste kuu erinumbri tutvustus – Kristi Märk
Lastekaitse Liidu kommunikatsioonistrateegia 2020 – 2022 tutvustus – Tiina Urm


Projekt “TARGALT INTERNETIS”
www.targaltinternetis.ee / Facebook

 • Kutsusime 7-19aastaseid õpilasi veebiavarustest valesid jahtima ja neid  koos kirjeldusega võistlustöödena esitama. Õpilasvõistlus “Valede jaht” toimub 1.septembrist kuni 20.oktoobrini. Valed on levinud aegade algusest peale, kuid veebiavarustes levivad need eriti suure kiirusega ja oskavad ennast kavalalt ära peita. Seega on meile kõigile oluline oskus valesid ära tunda ja nendest hoiduda.
 • Kutsusime koole osalema Küberpähkli KüberPuuringus. Küberpähkli KüberPuuring on algajate talentide tuvastamise võistlus. Võistlusel saavad osaleda 7.-12. klasside õpilased ja kutsekooli õpilased. Registreerumine oli avatud kuni 28.09.2020. Kokku registreerus võistlusele üle 80 kooli. Nägemaks osalevaid koole Eesti kaardil kliki siia.
 • Valmistasime ette oktoobrikuu kampaaniat, mille käigus uuendasime erinevate sotsiaalmeedia rakenduste privaatussätete seadmise juhiseid ning tunnikava “Privaatsusseadete muutmine suhtlusvõrgustikes”.
 • Alustasime projekti Targalt internetis 10 aastapäeva teavitusmaterjali koostamist.
 • 8. septembril toimus Lastekaitse Liidus Targalt internetis projekti meeskonna koosolek.
 • Esitasime Lastekaitse Liidu poolt välja antud juhendmaterjali “Mina olen enda oma” üle-Euroopalisele Insafe ja INHOPE võrgustiku teavitusmaterjalide konkursile, mis seekord keskendub lapse seksuaalse väärkohtlemise ennetuse temaatikale.
 • Alustasime vihjeliini teenuse teavituskampaania ettevalmistamisega.
 • Alustasime 2021. aasta turvalise interneti päeva tähistamise ettevalmistust. Selle raames keskendume valedele internetis, anname välja Valede jahi parimate õpilastööde kogumiku ning avaldame uuringute tulemused.

Võru keskväljakul Koolirahu tseremoonial

“KIUSAMISEST VABAKS!” programm
www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • 2020/2021 õppeaastat alustas programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond koos oma kõige suurema Sõber Karuga Võru linna keskväljakult, kus kuulutati piduliku tseremoonia käigus välja selle aasta õppeaasta koolirahu. “Kiusamisest vabaks!” oli selleks päevaks avanud keskväljakul oma telgi, kus tutvustati programmi ning oli võimalik teha pilti koos Sõber Karuga ning mina-sõnumitega. Ürituse pildid leiate SIIT.
 • Septembrikuu jooksul toimus 9 programmi “Kiusamisest vabaks!” põhikoolitust. Neist 3 toimus sõimerühmade ning hoidudele meeskondadele ja 6 lasteaedadele meeskondadele. Koolitused toimusid nii eesti kui ka vene keeles ning Tallinnas, Tartus, Narvas ja interneti teel. 2020. Aasta septembris osales programmi “Kiusamisest vabaks!” põhikoolitusel umbes 400 õpetajat 127-st erinevast haridusasutusest.

  Mõned pildid koolitustest:

  9. sept, venekeelne põhikoolitus Tallinnas ja eestikeelne lastehoidude koolitus Tartus
  10.sept, õpetajate põhikoolitus Tartus
  11. sept, spetsialistide põhikoolitus Ida-Virumaal
  15. sept, lasteaedade põhikoolitus
  17. sept, hubane veebikoolitus
  21. sept, rahupäevale pühendatud koolitus koos 31 julge, hooliva, salliva ja austava õpetajaga lastehoidudest, lastesõimedest ja lasteaedadest üle kogu Eesti.
  22. sept, veebikoolitus koos inspireerivate sõime- ja hoidude õpetajatega.
 • Suur Sõber Karu maskott külastas septembrikuu jooksul väga mitmeid erinevaid haridusasutusi ning üritusi. Maskott külastas Kalamaja Põhikooli, Narva Pähklimäe Gümnaasiumi, Narva Lasteaeda Käokest, Kopra talu lastekaitsetöötajate suvekooli, Luha Lasteaeda, Taeba Lasteaeda, Haapsalu Lasteaed Vikerkaart, Linnamäe Lasteaeda, Maardu Põhikooli, Võnnu Mihklijooksu ning Alu Kooli.
  Pildid: Sõber Karu maskott Kalamaja Põhikoolis ja Võnnu Mihklijooksul
 • Koostasime ning saatsime kõigile liitunud haridusasutustele laiali oktoobrikuu tunnikavad, millega kutsume kõiki tähistama vägivallavastast päeva, mida peetakse ülemaailmselt 2.oktoobril. Tunnikavad on kättesaadavad kõigile huvilistele programmi koduleheküljelt nii eesti kui ka vene keeles.
 • Programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskond toimetas septembris usinalt uut lasteaedadele mõeldud metoodilist kohvrit, mis saabub trükikojast oktoobris nii eesti kui ka vene keeles ning mida on võimalik soetada programmi  e-poest.

  Ekraanitõmmis: Kiusamisest vabaks Facebook


HEA TEADA

Osalemised ja kohtumised

 • Viru Vangla vanglakomisjoni korraline koosolek
 • Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030 arutelu Siseministeeriumi kutsel
 • Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakonna kutsel riikliku perelepitussüsteemi arenduskoosolek
 • VÕIVIK projekti raames Tapal Vallavalitsuse esindajatega ja Tapa Kultuurikojas avalik kohtumine kohalikega
 • Koostöökohtumine Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!” partneritega
 • Advokatuuri perekonnakomisjoni esinaise Kati Oravaga Märka Last juriidilise artikli koostamiseks
 • Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoolekande ja tervishoiu osakonna lastekaitse sektori juhtivspetsialisti Elise Nikonoviga lastekaitsetöö arendamisest.

Kõik muu oluline

 • Active Citizens Fund (ACF) projekti “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine”  raames tehtava kommunikatsioonistrateegia ning liikme-ja võrgustikustrateegia arendamine ning liikmete arenguseminaride sarja ettevalmistamine
 • Koostööettepanek E-Kaubanduse Liidust ning ühine heategevusprojekt seoses 9. novembril toimuva E-smaspäeva ja Lastekaitse Liidu poolt koordineeritava “Igale koolilapsele arvuti” projektiga
 • Jõulutunnelile taotluse esitamine
 • Ettevalmistused seminaride sarja „Samal poolel – lapse poolel“ alaseminariks „Asendushooldus ja lastekaitse“ (09.10.) ja võrgustiku koolituseks „Koostöös lapse heaks!“ Haljalas (20.-21.10)
 • Hinnang televisioonikanalis „Kanal 2“ 19.01.2020 algusega kell 21:00 näidatud filmi „Muumia“ („The Mummy“, 1999) kohta
 • Jätkasime suvel pausil olnud Lastekaitse Liidu arhiivi korrastamisega (algusaastad kuni 2007) ja Rahvusarhiivi üleandmise ettevalmistamisega
 • Septembris kasvas abivajajate hulk, kes telefonitsi või kirja teel meiega ühendust võtsid. Siin mõned teemad, millega on pöördutud: lapsevanema ja teismelise suhe ning lapsevanema vaimne tervis, Soome ja Eesti lastekaitse koostöö ja piiriülene lastekaitse kui lapsele määratud Soomes kinnise lasteasutuse tüüpi teenus, lastekaitsetöötaja ebapädevus/mittesobivus/ebaõiglane käitumine, kiusamise juhtumid koolis ja lasteaias, sobivate meetodite otsimine ise lahendamaks kiusamisjuhtumit, koolikorralduslikud küsimused (õigused ja lapsevanema arvamusega arvestamine), tubakatoodete tarvitamine laste mänguväljakul, mõned teavitused abivajajatest lastest naaberkorteris, samuti kõned “Kiusamisest Vabaks!” tellimussüsteemi muutmisest tulenevalt, juriidilise nõustamisvajadusega pöördujad, kes küsivad otse “Hea nõu lastega peredele” abi (info peamiselt kodulehelt ja lastekaitsetöötajalt).

LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ
Remniku Instagram  / Pivarootsi kodulehekülg
Laagrite suvehooaeg sai edukalt läbi ning nii kulges september juba kõike muu korraldusliku lainel.

 • Remniku õppe- ja puhkekeskuses/ Noortelaagris teostati elektripaigaldise korraline audit
 • Keskkonnakaitseinspektsiooni poolt auditeeriti Remniku õppe- ja puhkekeskus veekäitlust, reoveepuhastusesüsteemi
 • Toimus koosolek Lastekaitse Liit juhatajaga ühis- ja arendussuundade fokuseerimiseks ülesannetest lähtuvalt
 • Teostati tuleohutusaudit Remniku õppe- ja puhkekeskuse IV korpuse ohutuse monitoorimiseks
 • Õppe- ja puhkekeskustes toimus hoonete ning territooriumi remont- ja koristustööd, toimub inventeerimine
 • Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses lõpetati veetöötlusseadmete ehitus
 • Esitati raportid ja aruanded koostöö-ning lepingupartneritele ( Haridus- ja Teadusministeerium, TSNA, TSTA, …)
 • Koostamisel 2021 laagrivahetuste kava, rühmajuhtide täienduskursus, teenuste sisu arendus

Varasemate kuude kokkuvõtted:

 

 

Meie tegevuste elluviimist toetavad