August 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

9. september 2020

August, see kuldne lõikuskuu…

Tänavune august oli Lastekaitse Liidu jaoks mitmekesine, tegus ja tulemuslik. Kui looduses on see saagi koristamise aeg, siis meie puhul toimetasid hooaja lõpetamise tähe all vaid laagrid. Tõsi, oli ka erinevaid kokkuvõtteid ja vaheanalüüse, kuigi valdavalt iseloomustas muid tegevusi ennekõike uueks hooajaks valmistumine ja uute seemnete külvamine.

Nii jõudsime vaheetappi kahe praegu käsil oleva projektiga. Augustis vaatasime koos Sotsiaalministeeriumiga tagasi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks!” esimesele poolaastale ning arutasime üheskoos teise poolaasta tegevusi. Ühtlasi esitasime Active Citizens Fund (ACF) projekti “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine”  esimese nelja tegevuskuu vahearuande, mille keskmes liikme- ja võrgustikustrateegia ning kommunikatsiooniplaan.

Ühtlasi sai augusti jooksul ACE Logistics Estonia ja Eesti Rahvuskultuuri Fondi abil üle vaadatud tänavuse Lastekaitse Liidu Fondi eelinfo ning tingimused.  Hea meel, et ACE Logistics Estonia jätkab meie toetamist, mille tulemusel saame rõõmsalt kuulutada, et algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile.

Märka Last töötuba TORE suvekoolis. Pildi autor Voldemar

ARVAMUS

 • Vaimse tervise rohelisele raamatule (Sotsiaalministeeriumile)
 • Ohvriabi seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele (Sotsiaalministeeriumile)
 • Sündimust toetava perepoliitika pikaajalisele visioonile (Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakonnale)
 • Alushariduse seaduse eelnõule (Haridus- ja teadusministeeriumile)

OSALEMINE

 • Tallinna Linnavalitsuse kutsel multidistsiplinaarne koostöö edendamise arutelul, sh heade praktikate tutvustamine Koostöös lapse heaks! Koolitusprogrammist.
 • Sisend Riigikantselei ligipääsetavuse rakkerühma vahearuandesse ja osalemine ligipääsetavuse rakkerühma ligipääsetavuse riikliku korralduse teemagrupis.
 • Siseministeeriumi rahvastiku- ja perepoliitika osakonna kutsel sündimust toetava perepoliitika pikaajalise visiooni arutelul.
 • Justiitsministeeriumis uue vägivalla ennetamise strateegia ideekorjel.
 • Eesti Koostöö Kogu kutsel järgmise Eesti inimarengu aruande teemakoosolekul (Lastekaitse Liidu soovitus fokusseerida vaimsele tervisele, põhjendused tulenevalt laste ja noorte probleemistikust).
 • Koostöökohtumine Soome Lastekaitse Keskliidu esindajaga, ühiselt Põltsamaa Perepesa külastus (parimate praktikate vahetus, materjalid).
 • Arutelu Sotsiaalministeeriumiga strateegilise partnerluse I poolaasta analüüs ja II poolaasta plaanid.
 • Arvamusfestivalil, kus Lastekaitse Liidu projektijuht Ireen Kangro juhtis aruelu: Isade roll: töö- ja pereelu tasakaal, võrdsed võimalused vanemaks olemisel ning ühtlasi olime koostööpartneriks festivali raames linastunud filmiga “Maailma kõige õnnelikum mees”.

Arvamusfestivali Lastekaitse Liidu ala moderaator Ireen Kangro koos panelistidega: Hillar Peterson, Aimar Ventel, Liina Kanter, Tanel Jäppinen, Palbo Vernik. Foto: Sirely (Märka Last)

 

NOORTEKOGU

Märka Last “Nutikalt meedias” töötuba TORE suvekoolis. Foto: erakogu

HEA TEADA

 • Hea nõu lastege peredele raames II poolaasta nõustamiste kokkulepped Advokatuuri ja nõustavate advokaatidega
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli Samal poolel – lapse poolel ja seminari alateemal asendushooldus ettevalmistustööd
 • Lastekaitse Liidu tegevuste ülevaate jagamine Sotsiaaltöö ajakirja toimetusega uudiskirja tarbeks
 • Remniku õppe-ja puhkekeskuse külastus ja tugipersonalilt tagasisidekorje laagrisuvest
 • Arutelu Sotsiaalkindlustusametiga 2021 plaanide osas

VANEMATEKOGU
28. augustil toimus vanematekogu koosolek, kus järgmised päevakorrapunktid:

 • LKL uue töötaja tutvustus – Ireen Kangro
 • 2020. aasta I poolaasta tegevused
 • 2020. aasta II poolaasta tegevused ja rahastus
 • Lapse õiguste kuu ja 20. novembril toimuva konverentsi tutvustus
 • Info – Koolirahu väljakuulutamine 1. septembril Võrus
 • ERKF Lastekaitse Liidu Fond

Projekt “TARGALT INTERNETIS”
www.targaltinternetis.ee
/ Facebook

 • Panustasime oma mõtetega ja osalesime aruteludel Telia Eesti AS-iga küberkiusamise kampaania Suurim julgus uue etapi väljatöötamisel
 • Lõppes projekti õpilasvõistluseValede jaht koostamine ning saatsime kutse koolidele. Millised valed õpilaste inforuumi jõuavad ja milline info on nende arvates vale?  Haridus- ja Teadusministeerium ootab 7-19-aastasi õpilasi osalema võistlusel “Valede jaht”, et õppida paremini internetivalesid avastama. Kõigi võistlustöö esitanud noorte vahel loositakse välja auhindu ning parimate tööde põhjal valmib õppematerjal.
  Võistlus kestab 20. oktoobrini ning seda korraldavad projekti Targalt Internetis raames Haridus- ja Noorteamet, Lastekaitse Liit ja TalTech.

 

KIUSAMISEST VABAKS!” programm

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Koostasime ja saatsime laiali programmi “Kiusamisest vabaks!” uue õppeaasta infokirja kõigile programmiga liitunud õppeasutustele. Soovi korral on võimalik tutvuda infokirjaga koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele meie koduleheküljelt eesti ja vene keeles. 
 • Toimetasime uhiuusi programmi “Kiusamisest vabaks!” lasteaiale mõeldud kohvri metoodilisi materjale
 • Valmistasime programmi eesmärkidega kooskõlas olevad septembrikuu tunnikavad, mis on pühendatud rahvusvahelisele rahupäevale, 21.septembrile. Tunnikavad lasteaedadele  ja koolidele nii eesti kui ka vene keeles on kõigile huvilistele kättesaadavad alates 1.septembrist 2020. 
 • Andsime ajaleht Pealinnale intervjuu, kus rõhutasime sõnumit, et kiusamine on laste probleem, aga täiskasvanute vastutus. Täiskasvanud peavad olema need, kes seda märkavad, sinna sekkuvad ja lapsi ning noori hätta ei jäta. 
 • Osalesime Kiusamisvaba haridustee koalitsiooni kohtumisel.
 • HEAD UUDISED!  Programmi “Kiusamisest vabaks!” e-pood läbis uuenduskuuri. Nüüdsest on e-poes müügil rohkelt tasuta ja tasulisi programmi metoodilisi materjale nii eesti kui ka vene keeles. E-poe kaudu on võimalik vormistada tellimus kõigil programmiga liitunud haridusasutustel. Jätkuvalt on võimalus kõigil liitunud haridusasutustel saada ka juurdepääs programmi elektrooniliste metoodilistele vahenditele.
 • 28.augustl toimus 2020/2021. Õppeaasta esimene kogu koolipere koolitus Harkujärve Põhikoolis.

  Ekraanitõmmis: pealinn.ee

   

  LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ

 

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuse noortelaager
Laagrisuvi algas planeeritult veidi hiljem, 15. juunil ja lõppes planeeritult 27. august.

 • COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse väljumisel HTM toetusega lühilaagrid
  50 noort x 3 päeva = 150 laagripäeva
  59 noort x 5 laagripäeva = 295 laagripäeva
 • Saue Noortekeskuse poolt viidi läbi kunsti- ja seikluslaager
  49 noort x 8 päeva = 392 laagripäeva
 • Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt viidi läbi kirjanduslaager
  67 noort x 6 päeva = 402 laagripäeva
 • Toimus ühepäevane seminar, osales 15 inimest

Kokku osales 2020. aastas suvel laagriprogrammides 463 noort vanuses 7- 19- eluaastat pea üle Eesti. Kokku 2580 laagripäeva. 2020 laagriprogrammides osalenud lapsi ja noori toetasid ENTK, TSNA ja HTM ning KOV, LOV, asenduskodude ja lapsevanema osalus, SDE Punase nina toetus.

Remniku Noortelaager
Perioodil 26. 07.- 17. august 2020 suvelaager „Sport ja muusika“. Perioodil kokku kolm laagrivahetust. Noori vanuses kuni 16.a. osales üle vabariigi, kokku 744 noort (lastekaitsevõrgustiku kaudu 509 noort, tavatuusiku alusel 235 noort)

 • 12.- 17. 08. toimus projektitöö meetodil laagrivahetus 220 noorele Tallinna linna lastekaitsevõrgustiku kaudu teemal „Sport ja muusika“. Koostöös: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiu Amet, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Noorteamet. Laagrivahetus 220 noorele oli osalemiseks tasuta. (Teostus: COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse väljumisel lühilaagrite ja malevate toetamise meede)
 • Koostöös Alutaguse Huvikeskuse noortega toimus töömalev 10.- 14. august Remnikus. Osales kokku 10 noort. Maleva korraldus koostöös: Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium ja Haridus- ja Noorteamet.
 • Planeeritud Jõhvi Gümnaasiumi 10.-12. lennu õppeaasta avaseminar jäi ära seoses COVID 19 viirusest põhjustatud eriolukorra tõttu.

Remniku laagri VIDEO. Pilt: FB ekraanitõmmis

Augusti oluliseimad uudised ja teated

___________________________________________

Varasemate kuude kokkuvõtted:

Märka Last töötuba TORE suvekoolis. Pildi autorid Maris ja Susan

Meie tegevuste elluviimist toetavad