Eurochildi pöördumine valitsusjuhtide poole: “Muudame laste vaesuse ajalooks”

14. juuli 2020

Lastekaitse Liit ühineb üle-euroopalise laste õiguste eest seisva Eurochildi pöördumisega, mille eesmärgiks on aidata võidelda laste vaesuse vastu.

Sel nädalal, 17.–18. juulil toimub Brüsselis Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine, kus arutatakse majanduse taastamise kava COVID-19 kriisile reageerimiseks ja Euroopa Liidu uut pikaajalist eelarvet. Arvestades asjaolu, et keskmiselt 20% elanikkonnast moodustavad lapsed, tegi lastekaitseorganisatsioon Eurochild ELi liidritele pöördumise eraldada Euroopa Sotsiaalfond Plus summast vähemalt 5% laste vaesuse vähendamiseks kõigis liikmesriikides.

Kriisist taastumise eelarve vastuvõtmisel ei tohi unustada, et Euroopas elab 23 miljonit last vaesuses või sotsiaalses isolatsioonis. “Kõrvuti laste vaesuse likvideerimise nõudega lisasime Eesti poolt vajaduse pöörata enam tähelepanu laste vaimsele tervisele ja sellekohase abi küsimustele,” kirjeldas Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.  “Lastekaitse Liit on Eurochildi pöördumise edastanud ka meie vabariigi peaministrile, et juhtida tähelepanu laste heaolu parandamisele ning arengu soodustamisele,” lisas Tomberg.

Iga neljas laps

Euroopa Liidus kuulub vaesusriski enam kui iga neljas laps ning lapsed on ühtlasi suuremas vaesusriskis kui ülejäänud elanikkond (Eurostat, 2018).  COVID-19 pandeemia ajal on enim kannatanud lapsed, kes olid juba enne kriisi ebasoodsas olukorras vaesuse, migratsiooni või keerulise kodukeskkonna tõttu.
Lisaks sellele suureneb laste vaesus tõenäoliselt kriisi majanduslanguse tõttu. Aruannete kohaselt suureneb leibkondade vaesus kogu maailmas 2020. aasta lõpuks 15% (UNICEF ja Save the Children, mai 2020).

Eurochildi liikmed, kuhu kuulub peaaegu 200 organisatsiooni ja üksikisikut 35 riigist, võimendavad üheskoos enne liikmesmaade juhtide kohtumist üleskutset muuta laste vaesus ajalooks kõigis ELi riikides.

Ebavõrdsuse vähendamine

Euroopa Sotsiaalfond Pluss on ELi finantsinstrument, mis on mõeldud sotsiaalse ühtekuuluvuse ja majandusliku heaolu parandamiseks perioodil 2021-2027. See toimib näiteks inimestesse investeerimise kaudu, parandades tööle saamise ja hariduse omandamise võimalusi, vähendades ebavõrdsust ja palju muud.
Kui nõukogu kiidab Euroopa Komisjoni ettepaneku heaks, oleks ELi pikaajalises eelarves esmakordselt sees ka laste vaesuse vastu võitlemine. See võimaldaks riikidel tegeleda kasvava laste vaesusega ja ebavõrdsusega palju varasemas etapis, katkestades seeläbi ebasoodsate olude tsükli.

Eurochild on üle-euroopaline võrgustik, kes hoolitseb selle eest, et poliitikakujundamise keskmes oleksid muuhulgas ka laste õigused ja heaolu. Avalik pöördumine laste vaesuse vastu tegutsemiseks avaldati 13. juulil. H.E. Marie-Louise Coleiro Preca, Eurochildi President ja endine Malta president tegi videopöördumise, et toetada Eurochildi võrgustiku liikmeid kõnealuse info levitamisel.

Loe tervikteksti ja vaata Eurochildi presidendi videopöördumist Eurochildi kodulehel.


Taustinfo

Euroopa Ülemkogu otsustas 23. aprillil 2020 teha tööd taastefondi loomiseks, mille abil reageerida COVID-19 kriisile. Ülemkogu tegi Euroopa Komisjonile ülesandeks esitada kiiresti ettepanek ning selgitada ka seost taastefondi ja ELi pikaajalise eelarve vahel.

Loe lisaks:
Euroopa Ülemkogu erakorraline kohtumine, 17.–18. juuli 2020