Lastekaitse Liidu Märka Last noortetoimetus pani kokku lastele ja noortele mõeldud ajajoone

5. aprill 2020

Märka Last on Lastekaitse Liidu poolt loodud ning märtsis tegevust alustanud virtuaalne kohtumispaik, kus saavad kokku info, ideed ja inspiratsioon ning lapsed, noored ja täiskasvanud. Kõnealuse keskkonna üheks formaadiks on ajajoon, mille eesmärgiks on võimendada laste ja noorte häält ning ühendada neile suunatud infot ja tegevusi. Noorte peamine sõnum on lihtne: “Tehke asju mitte ainult meie jaoks, vaid koos meiega”.

Märka Last ajajoone sisu kujuneb valikuliselt vastavalt sellele, mida noored ise on pidanud oluliseks välja tuua. Ajajoon inspireerib uusi asju proovima, õppima ja üleüldiselt kodus perega loominguliselt aega veetma,” kommenteeris ajajoone toimetaja Dalia Doman (18), kelle arvates on see imeline võimalus positiivsete ideede, ürituste ja muu info koondamiseks.  “Eeskätt soovime ajajoonel välja tuua laste ja noortega seoses erinevaid praktikaid ja kasulikku sisendit, et muuta see ebatavaline olukord helgemaks,” lisas Dalia.

 

www.markalast.ee – virtuaalne kohtumispaik, kus saavad kokku info, ideed ja inspiratsioon


Seoste leidmine ja sildade ehitamine 

Ajajoonelt on võimalik leida erinevaid infokilde ja üleskutseid nii linkide, videoklippide kui sotsiaalmeedia postituste kujul. Peamine suund on aidata orienteeruda selles, mis kõik juba praeguseks olemas. “Erinevate teemade ja inimeste ühendamine, seoste leidmine ja sildade ehitamine on see, mis suunas hetkel kogu seda kontseptsiooni arendame,” kirjeldas Triin Sooäär (16), Märka Last platvormi üks eestvedajatest.

Nii on noortetoimetus kajastamas ka peagi startivat Hack the Crisis: Youth häkatoni, mille jaoks on temaatiline ajajoon juba stardivalmis pandud. Esmaspäeval (06.03) algav, neli päeva kestev ja kolmes keeles peetav online-häkaton toob kokku sadakond noort.

“Selle konkreetse sündmuse dünaamikast lähtuvalt on ka meiepoolses tiimis kolm noort, kellest üks võtab enda kanda eesti-, teine vene- ja kolmas ingliskeelse info edastamise,” tutvustas Triin, kellega on ühinemas Sirely Veri ja Johannes-Emmanuel Allas.

“Kogu see ettevõtmine on hea võimalus iseenda väljendamiseks, uute ideede ja kaasamõtlejate leidmiseks ning kodus kvaliteetse aja veetmiseks,” kommenteeris Siimon Härm, kes on üks häkatoni korraldajatest.

Mis oleks, kui toome nad kõik kokku?

“Eesti on suur, kuid samas ka väike – täpselt paras, et saaksime märgata meie ümber majakaid, kes ka teistele valgust näitavad, kuid mis oleks, kui toome nad kõik kokku?” on küsimus, millest lähtuvalt on Märka Last lisaks kõnealusele häkatonile kaasa löömas ka teiste algatuste ja teemade juures. Olgu selleks siis “Igale koolilapsele arvuti!” või siis  “Lastega ja lastele” tunnustusauhinna konkursi kajastamine.

“Ma usun, et iga noor on justkui särama hakkamist ootav täht, kuid selleks, et ta ärkaks ja midagi tegema hakkaks, vajab ta sageli väikest tõuget,” jagas Triin visiooni, mida kannab endas juba aastaid. Just selle tõuke andjaks noortetoimetuse liikmed Märka Last platvormi peavadki.

Märka Last on juba aastaid tuntud kui Lastekaitse Liidu veebikiri, mille eesmärk on tutvustada lapse õiguse edendamise alast tegevust Eestis ning anda häid näpunäiteid lapsevanematele ja spetsialistidele. Märka Last online-platvorm on selle kontseptsiooni edasiarendus, kus kaasatud ka lapsed ja noored ise. Alustamise hetkel kuulus noortetoimetusse üheksa noort erinevatest Eestimaa nurkadest. Lisaks juhendaja, kelleks on Lastekaitse Liidu noortekogu koordinaator Kristi Märk, ning kujundaja Ain Saare.

MTÜ Lastekaitse Liit on 31 aastat tagasi loodud ühendus, mille peamine roll on aidata kaasa ÜRO lapse õiguste konventsioonis sätestatud lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

 


HEA TEADA

Kõik eelpool nimetatud ajajooned, mis noortetoimetusel praeguseks kasutusel

Märka Last
Lastega ja lastele 
Igale koolilapsele arvuti 
Hack the Crisis: Youth