Aprill 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?

30. aprill 2020

Ainuke asi, mis ei muutu,
on see, et kõik muutub,
pidevalt ja kogu aeg…

Nii on ka antud ajahetkel eriti oluline see, kuidas me kõigi nende muutustega toime tuleme, kohaneme ning uusi lähenemisnurki ja lahendusi leiame. Ajal, kui Eesti riigis on koroonaviiruse tõttu kehtestatud eriolukord kestnud tänaseks täpselt seitse nädalat, vaatame meie siin Lastekaitse Liidus lõppevale kuule tagasi niimoodi.

Kristin (4), Märka Last Loomepesa

Hea ja oluline teada

 • Lastekaitse Liidu üldkogu uus kuupäev on praeguse seisuga 30.05.20, mille toimumise viis ja kellaaeg on hetkel veel lahtised ning mida vajadusel veelgi nihutame.
 • 2019. aasta majandusaasta aruande koostamine on lõpetatud. Finantsaruande auditeerimine toimus 30. märtsist 17. aprillini. Sõltumatu vandeudiitori aruanne Rödl & Partner Audit OÜ poolt on antud märkusteta. 24. aprillil kiitis vanematekogu koostatud aruande heaks ja esitas aruande üldkogule kinnitamiseks.
 • Pikendasime projektikonkursi “Kasvame koos” ning “Lastekaitse Liidu aasta liige 2019” kandidaatide esitamise tähtaega, seda kuni 11.05.2020
 • Arvamus Haridus- ja teadusministeeriumile – Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035.
 • Arvamus Riigikogu kultuurikomisjonile – Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed)“ eelnõu, milles Liit ka juhtis Riigikogu tähelepanu LÕK´i kehtivusele eriolukorra ajal *
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu kiitis heaks heaks Lastekaitse Liidu poolt esitatud projekti „Nordic-Baltic Free of Bullying network cooperation“ (“Põhjamaade ja Balti riikide kiusamisvaba võrgustiku koostöö) rahastamise summas 13200 eurot.

 • Märkamine ja aitamine jätkub – “Igale koolilapsele arvuti” antakse osaliselt üle Lastekaitse Liidule
  15. aprillil tähistas kodanikualgatus “Igale koolilapsele arvuti” ühe kuu täitumist. Ühtlasi on tegemist olulise verstapostiga, mil omavalitsuste ja ettevõtete vahelise info koordineerimine anti üle Lastekaitse Liidule. Kiirelt üle-eestiliseks liikumiseks kasvanud algatuse raames on esimese kuu jooksul omanikku vahetanud enam kui 1200 arvutit.

 


 • Hea nõu lastega peredele raames on jätkunud tasuta õigusalased nõustamised, mida oleme korraldanud telefonitsi. Lisainfo ja registreerimine: 631 11 28. Ühtlasi valmis nõuandev artikkel suhtluskorra osas nii eesti kui vene keeles (avaldati ka Tark Vanem portaalis ja Sotsiaaltöö ajakirja kuukirjas)

Kuula Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala ja Märka Last nooretoimetuse liikme Triin Sooääre (16) intervjuud Kuku Raadio AEF minutites.


Lastekaitse Liidu aprillikuu uudised


Lastekaitse Liidu poolt loodud ning lapsi, noori ja täiskasvanuid ühendaval Märka Last dünaamilisel infoplatvormil täitus aprillis esimene kuu tegutsemist ning ühtlasi sai täis 10 000 vaatamist. Praeguseks on lisaks uudiste rubriigile olemas ka Loomepesa ning viis erinevat temaatilist ajajoont.

Märka Last
Lastega ja lastele
*  Igale koolilapsele arvuti
Hack the Crisis: Youth
Eesti parim õpilasfirma 2020

“Aprill võib tunduda väikese sammuna, kuid tegelikkuses tähendab see Märka Last jaoks seilamist avamerel. Oleme arenenud ise nii kommunikatsiooni, meeskonnatöö kui ka selle osas, et puhuda ka päriselt elu sisse lausele “Mitte ainult lastele, vaid ka KOOS lastega”. Järjest avanevad võimalused on vaid kinnituseks sellele, et looming, inspiratsioon ja info võivad tõesti leida oma koha ja asuda igaühe jaoks vaid ühe kliki kauguselt.”
Triin Sooäär (16)

Projekt “Targalt internetis”
www.targaltinternetis.ee

 • “Targalt internetis” tunnikavad 2020
  Pea 20 uut tunni- ja tegevuskava koolieelikutele ja erineva kooliastme õpilastele sellistel teemadel nagu arukas ekraaniaja kasutus, turvalise parooli loomine, suhtlemine internetis, mida postitada, mida mitte, milline on minu digijälg, mängud internetis jpm. 
 • Hetkel on käsi “Targalt internetis” jätkuprojekti kirjutamine.

“Kiusamisest vabaks!” programm
www.kiusamisestvabaks.ee

 • Aprillikuus pakkusime lastele,  nende vanematele ning kõigile laste ja noortega töötavatele inimestele rea tegevusi, mis on suunatud ülemaailmsele tervisepäeva tähistamisele. Päeva tähistatakse iga aasta 7. aprillil alates 1950. aastast. Tegevuskavad lastele/noortele ja nende peredele olid kättesaadavad eesti ja vene keeles, neid on võimalik teostada ka tulevikus iseseisvalt või oma pere ringis.
 • Aprillis uuendatud programmi väärtuste plakatid on kodulehe www.kiusamisestvabaks.ee kaudu kättesaadavad kõigile, kes soovivad lastele selgitada põhiväärtusi, mis on kiusamisvaba elu aluseks: hoolivus, sallivus, austus ja julgus.
 • „Kiusamisest vabaks!“ Facebook leheküljel jagame aktiivselt lapsevanematele ja õpetajatele mõelnud tegevusi, mis on suunatud kiusamisvaba haridustee rajamisele ja laste heaolu tähtsusele.
  Kutsume üles jälgima Facebooki lehekülge „Kiusamisest vabaks!“, kus saab leida palju kasuliku infot. Näiteks kuidas aidata lastel praeguses olukorras näidata välja hoolivust, kuidas olla hooliv lapsevanem, kuidas lastega kvaliteetselt aega veeta jne.
 • Programmi koordinaatorid, nagu kõik Lastekaitse Liidu töötajad, toetasid liikumist panna karu oma maja aknale. Üleskutse oli inspireeritud Michael Rosen ja Helen Oxenbury lasteraamatust „Me peame karujahti“. Panime akendele mängukarusid, et lastel, kes jalutavad koos oma vanematega oleks huvitav leida akendest karusid. Selline kampaania näitas lastele, et nad jäid mõnda aega oma lasteaiast või koolist koju ja sama tegid ka nende kaisukarud.
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu kiitis heaks projekti „Nordic-Baltic Free of Bullying network cooperation“ (“Põhjamaade ja Balti riikide kiusamisvaba võrgustiku koostöö) rahastamist summas 13200 eurot.
  Projekti algataja: MTÜ Lastekaitse Liit. Projekti eesmärk on arendada Põhja- ja Baltimaade ühistel väärtustel põhinevat koostööd laste heaolu tugevdamisel. Samuti jagada kogemusi, teadmisi ja parimaid praktikaid Põhja-Balti partnerite vahel taanlaste poolt loodud eXbus-uuringu põhjal. Projekti kestvus on 10 kuud: 4. mai 2020 – 4. märts 2021 ja põhitegevuste toimumiskohad: Eesti, Taani, Island.

 


Lastekaitse Liidu muud töös olevad projektid

 • Algas Active citizens funds II taotlusvoorust toetust saanud Lastekaitse Liidu projekti “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine” tegevus. Lastekaitse Liidu arengustrateegiast lähtuva kommunikatsioonistrateegia koostamine.
 • Jätkus Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede jaoks” sisuline töö, mida koordineerib Lastekaitse Liidu poolt muuhulgas ka meie uus töötaja Ireen Kangro. Projekti partnerid: Lapse Heaolu Arengukeskus SA, EELK Perekeskus SA, MTÜ Oma Pere, Ennetustegevuse Keskus ja MTÜ Lastekaitse Liit.
 • “Gruusia lapsohvrite ja vägivalla tunnistajate multidistsiplinaarse ja asutustevahelise teenuse loomise ekspertabi” Projekti aeg: märts 2020 – oktoober 2021 Lastekaitse Liit ja UNICEF Georgia vahel. Projekti rahastab Välisministeerium arengukoostöö vahenditest.  Aprilli lõpuks valmisid Ann Lind-Liiberg ja Anna Frank-Vironi koostöös soovitused Gruusiale: “Review of draft renovation designs, development of draft technical specifications for purchase of furniture and equipment for the Service Centre”.
 • Projekti TOOL4GENDER esimese tulemuse, metoodilise kogumiku soolise vägivalla ennetamistööks koolilaste seas valideerimine ekspertide poolt ja peale seda saame teha parandusi ning hakata tõlkima eesti keelde. Teavitustöö planeerimine.


Osalused, uuringud, sisendid, arutelud

 • Eurochild liikmete kohtumised ning vastastikused praktikate jagamised.
 • Eurochild ja RAND koostöös läbiviidava uuringu „Lapse osalus EL poliitilises ja demokraatlikus elus“ esimese ülesande lõpuleviimine, kus kaardistasime ja andsime ülevaate Eestis kasutusel olevatest mehhanismidest lapse osaluse toetamiseks. 
 • Kokkuvõte lapse õiguste osas ÜRO üldise korralise ülevaatuse variraportisse (UPR) VÕIVIK projekti raames
 • Sisend EPIKojale Better Health – Better Lives’ WHO Declaration raames
 • Sisend Riigikantselei  ligipääsetavuse rakkerühma ligipääsetavuse riikliku korralduse alagrupis ning Lastekaitse Liidu noorte sisend teemal “Lapsed ja audiovisuaalmeedia” 
 • Koosolekud SKA ja teiste koostööpartneritga teemal lastekaitsetöötajate suvekool ja seminarid Samal poolel – lapse poolel aastal 2020. Läbirääkimised  2020 Koostöös lapse heaks! koolituste raames (KOV´id, koolitajad, SKA).
 • Viru Vangla vanglakomisjoni koosolek, teemaks eriolukord vanglas.
 • Arutelu  SOM, SKA ja ohviabiga lastele suunatud COVID19 teavituse osas; sisend Justiitsministeeriumi poolt esitatava IPSCAN konverentsi taotlusesse.


Arvamus Riigikogu kultuurikomisjonile – Abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed)“ eelnõu, milles Liit ka juhtis Riigikogu tähelepanu LÕK´i kehtivusele eriolukorra ajal *

MTÜ Lastekaitse Liit rõhutab eriolukorda puudutavalt järgmist:

Eriolukord mõjutab paratamatult laste ja perede olukorda. Juba praegu ei ole mitmete toetavate teenuste kättesaadavus kõigile lastele tagatud. Samas mitmekülgse toe vajadus ühiskonnas kasvab. Erinevad uuringud näitavad, et kui muude teenuste pakkumine väheneb või lõpetatakse, suureneb surve nii lastekaitsesüsteemile kui sotsiaalhoolekandesüsteemile tervikuna.

MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et nii praeguses kriisiolukorras kui ka sellele järgnevas on vaja kindlustada lastele ja lastega peredele suunatud teenuste jätkusuutlikkus, ning lapse õiguste igakülgne tagamine. Eesti ühines 1991. aastal ÜRO lapse õiguste konventsiooniga, millest tulenevate kohustuste täitmine ei peatu ka eriolukorras. Riik peab vastavalt ÜRO lapse õiguste konventsioonis, Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja lastekaitseseaduses sätestatule igas otsuses esikohale seadma lapse huvid. Lapse Õiguste Komitee rõhutab üldkommentaaris nr 14, et riigi kohustus on mehhanismide ja menetlusreeglite kehtestamine kaebuste, abinõude ja hüvitiste osas, et täielikult realiseerida lapse õigus sellele, et tema parimad huvid oleksid kohaselt integreeritud ja järjepidevalt rakendatud kõigis last puudutavates ning teda mõjutavates rakendusmeetmetes, kohtu- ja haldusmenetlustes.

Eriolukorra raames kehtestatud piirangud on tehtud kõikide kaitsmiseks. Laste ja perede olukord sõltub aga palju sellest, kuidas nad keerulisel ajaperioodil hakkama saavad. Abi vajadus võib suureneda peredes, kus majanduslikud aga ka vaimsed ressursid on vähenenud, kus kooli või lasteaaia poolt pakutav tugi ja igapäevane toit ennetasid intensiivse toe vajadust. On lapsi, kelle hoolitsus ei ole piisavalt tagatud ja kelle päevades puudub vajalik päevakava ja toetav rutiin. Lapsele turvaline täiskasvanu – vanavanem, õpetaja, hoidja, treener või huviharrastuse juhendaja, tugiisik või tugipere – ei ole enam tavapäraselt „olemas“. Kuidas on toetatud hariduslike erivajadustega lapsed? Tuleb arvestada, et eriolukorra mõjud võivad avalduda veel pikalt pärast eriolukorra lõppemist.

Tuleviku perspektiivi arvesse võttes on murettegev ja vajab riigi kõrgendatud tähelepanu: vähemate majanduslike võimalustega perede (töötuse lisandumisega arv hüppeliselt kasvab) toimetulek; pere- ja lähisuhtevägivalla ja sõltuvusainete kasutamise suurenemine; vanemate psüühiliste probleemide lisandumine ja kurnatus; paarisuhte probleemide lisandumine ning hooldusõiguslike ja suhtlemiskorda puudutavate vaidluste süvenemine ja suurenemine.

Kui peresid õigeaegselt ja piisavalt ei toetata, võib muuhulgas kasvada ka asendushooldusel viibivate laste arv.

MTÜ Lastekaitse Liit rõhutab, et riigi ja omavalitsuste tasandil tuleb vältida kiirustatult tehtud otsuseid, mis pikas perspektiivis nn kätte maksavad. Samuti on vaja vastuvõetud meetmete mõju hinnata lapse õigusi arvestavalt.

Ka ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2017. aastal tehtud lõppjäreldustes Eesti teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta soovitab, et riik peab kasutama seiresüsteemi, et hinnata, kuidas mis tahes valdkonna investeeringud teeniksid kõige paremini laste huve ja tagama, et mõju lastele oleks hinnatud, samuti viima läbi kärpemeetmete mõjuhindamised valdkondades, mis on otseselt ja kaudselt lapse õigustega seotud.

 


Varasemate kuude ülevaated:

Jaanuar 2020 – Lastekaitse Liidu tööd, tegemised ja arengud
Veebruar 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?
Märts 2020 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas?